Week van Gebed 16-23 januari 2022

 

Week van gebed - 16-23 januari
Van 16 tot en met 23 januari 2022 vindt de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen plaats. Al 175 jaar bidden christenen tijdens deze week om eenheid en doen zij voorbede voor wijk én wereld. Doordat christenen uit verschillende kerken samen bidden, draagt de gebedsweek ook zelf bij aan de eenheid van christenen en kerken. Het thema is in 2022: Licht in het duister. Hieronder vinden jullie materiaal voor overweging en gebed voor elke dag van de gebedsweek en een knop die verwijst naar de website van de Week van Gebed.

 

Nationaal gebed voor vrede en verbinding - 15 januari
Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid  tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.
Hieronder vinden jullie een knop die verwijst naar de website van het 'Nationaal gebed'.