- 28 november  18.00 uur   Doarpsmiel, Piers’ Stee Kimswerd

- 14 december  19.30 uur   Gebedsgroep bij Jan Scheltema

- 15 december  14.30 uur   Kerstzangmiddag, Laurentiustsjerke
- 18 december  10.00 uur   Kerstkoffieochtend, ’It Iepen Hûs’
- 27 december  18.00 uur   Doarpsmiel, Piers’ Stee Kimswerd
- 09 januari       20.00 uur  Moderamen, ’Het Lokaal’