Agenda

07 jan.  08 jan.
14 jan.
15 jan.
17-19 jan.

24 jan.

23 jan.
29 jan.
09 febr.


20.00 uur 20.00 uur

10.00 uur

20.00 uur

 

19.30 uur
20.00 uur 18.00 uur 16.30 uur

 

Ferbiningsgroep, It Ald Hof 1
Vergadering moderamen, ’t Lokaal
Doarpskofjemoarn, Piers’ Stee Kimswert
Vergadering HAAK inspiratieweekend, ’t Lokaal
Inspiratie & Ontmoetingsweekend HAAK

Gebedsgroep bij Jan Scheltema, It Ald Hôf 22

Vergadering kerkenraad, ’t Lokaal
Doarpsmiel, Piers’ Stee Kimswert
Filmmiddag, ’t Lokaal (inloop vanaf 16.00 uur)