- 08 jan. - 20.00 uur - Connectgroep, Greate Pierwei 25
- 09 jan. - 20.00 uur - Vergadering moderamen, ’Het Lokaal’
- 24 jan. - 20.00 uur - Vergadering kerkenraad, ’Het Lokaal’
- 30 jan. - 18.00 uur - Doarpsmiel, Piers’ Stee Kimswerd