Agenda

26 febr.

26 febr.
10 maart 10 maart 
11 maart
12 maart

19 maart

 

20 maart

25 maart
1 april 

18.00 uur

18.00 uur 10.00 uur  20.00 uur  19.30 uur  20.00 uur

20.00 uur

 

19.30 uur

18.00 uur  20.00 uur

Aswoensdag, vesper en maaltijd, kerk Hitzum
Doarpsmiel, Piers’ Stee Kimswert
Doarpskofjemoarn, Piers’ Stee Kimswert
Ferbiningsgroep, Greate Pierwei 25
Bidstond voor gewas en arbeid, Hitzum
Vergadering moderamen, ’t Lokaal
Overleg kerkenraden regio Makkum,
kerk Parrega

Gebedsgroep bij Jan Scheltema, It Ald Hôf 22

Doarpsmiel, Piers’ Stee Kimswert
Vergadering moderamen, ’t Lokaal