Agenda

10 febr. 

10 febr. 

17 febr. 

18 febr. 

24 febr.

 

03 mrt.

 

20.00 uur

17.00-17.30 uur

19.30 uur

20.00 uur

18.00 uur

 

20.00 uur

 

Vergadering HAAK, Consistorie Achlum

Afhaal-Doarpsmiel Kimswert, Piers’ Stee

Aswoensdagviering, Lambertustsjerke

Kerkenraadsvergadering, ’t Lokaal

Doarpsmiel Kimswert, Piers’ Stee 

(of Afhaal-Doarpsmiel)   

Moderamenvergadering, ’t Lokaal

(Eén en ander onder voorbehoud of samenkomen weer mogelijk is)

 


NB: Doarpsmiel kunnen alleen doorgang vinden als de maatregelen weer

verruimd worden.