Agenda

02 sept.

16 sept.

16 sept.

30 sept.

02 okt.

03 okt.

04 okt.

10.00 uur 18.00 uur 20.00 uur 18.00 uur 17.30 uur

14.00 uur vanaf 9.30 uur 

Koffiemorgen, ’t Lokaal’

Lokaalmiel, ’t Lokaal’

Moderamen, ’t Lokaal’

Doarpsmiel, Piers’ Stee

Viswedstrijd Franekerkade

Workshops jeugd in/om ’t Lokaal’

Ark van Noach-tocht, start bij de kerk