Corona-protocol Protestantse Gemeente Arum-Kimswert

 

Komende zondagen geen kerkdiensten

Geplaatst woensdag 22-12-2021

In verband met de lockdown per 18-12-2021 worden er tot en met zondag 16 jan. 2022

geen kerkdiensten gehouden.

 

Bericht classis m.b.t. de nieuwe coronamaatregelen n.a.v. de persconferentie

12 november 2021

Geplaatst maandag 29-11-2021

Op onze website vindt u kerkdiensten en andere activiteiten voor deze december-

maand aangekondigd. Alles is onder het voorbehoud dat de coronamaatrege-
len niet verder worden aangescherpt. We gaan daarbij steeds uit van de regels:
1.5 meter afstand bewaren, bij beweging een mondkapje dragen en het zingen
enigszins beperkt/ingetogen houden.


De classis Fryslân schreef ons op 19 november:
Kerk en overheid adviseren u dringend de volgende maatregelen bij uw kerkdiensten en

andere kerkelijke activiteiten te nemen:
• houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan;
• werk met vaste placering en overweeg te werken met reservering wanneer er

  onvoldoende veilige plaatsen zijn;
• draag een mondkapje tijdens verplaatsing;
• beperk het aantal samen te zingen liederen en zing op ingetogen wijze;

• beperk de groepsgrootte van kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden,

  tot maximaal 4 personen.


Als er maatregelen veranderen, dan zullen we jullie daar via de gemeentemail en
de website / facebook van op de hoogte houden. 

 

Een volle kerk met de kerst is dit jaar niet mogelijk. Gelukkig zijn er op verschil-
lende dagen verschillende vormen van kerstvieringen, zodat er hopelijk toch alle
ruimte is om samen het kerstfeest te vieren.

 

U vindt de volledige tekst op de website van onze kerk: https://www.protestantsekerk.nl

De kerkdiensten worden ook uitgezonden via de livestream zie:

www.tsjerkearumkimswert.nl/livestream/ .