Extra nieuws ivm corona
Deze rubriek is gemaakt om informatie te delen en contact te onderhouden in de tijd dat we vanwege het coronavirus niet bijeen kunnen komen in de kerk.

 

Via de knoppen hieronder kunt u de nieuwsbrieven lezen, informatie rond de zondagen vinden en overige berichten bekijken.

 

Hebt u hulp nodig of wilt u eens met iemand praten, klik dan op de knop 'Dorpscontact'.

Wilt u een groet brengen aan de lezers van deze pagina, ga dan naar 'Groet elkaar!'.

 

Hervatten van de kerkdiensten - zondag 6 september

Met ingang van zondag 6 september pakken we de draad weer op van de ’gewone’

kerkdiensten. Als feestelijk begin zal op deze morgen de nieuwe Paaskaars

worden binnengedragen!

We moeten ons wel aan diverse regels houden en de 1.5 meter afstand bewaren.

Het zingen wachten we ook nog mee, totdat er eventueel een betere ventilatie tot

stand is gebracht. Ondertussen maken we gebruik van liederen op de schermen,

waar we mee kunnen neuriën. U hoeft zich niet meer van te voren aan te melden

voor de samenkomst. Er zijn ruim 60 à 70 zitplaatsen in de kerk mogelijk en we

verwachten dat dat voorlopig wel voldoende voor ons is.

Het koffiedrinken bij bepaalde diensten wordt ook hervat, zodat er ook gelegenheid

is voor ontmoeting. Maar ook daarbij willen we er goed op letten dat de

corona-maatregelen nageleefd kunnen worden. Iedereen is dus welkom. Wie wil

kan eventueel ook een mondkapje opdoen in de kerk. Dat is helemaal niet ongewoon

in deze dagen..