Bij de zondagen


 

Informatie kollekte

 

Zolang we niet in de kerk bijeen kunnen komen maakt de diaconie 50 euro per collecte over naar de betreffende doelen; u kunt bijdragen door een gift over te maken naar de diaconie: Diaconie Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd

NL54 RABO 0118 3725 48 - o.v.v. Diaconie