Informatie kollekte

 

De diakonie beveelt u van harte aan om bij wijze van kollekte een gift te geven voor de Kerk in Actie-campagne ‘Help een stille coronaramp voorkomen’. Onderdeel van deze campagne is ondersteuning van het werk van Fryslân foar Rwanda. De afgelopen tijd hebben we al op verschillende manieren het werk van o.a. Mama Rose ondersteund in Rwanda. Met deze campagne kunnen we hen ook in deze ingrijpende tijd ondersteunen. Wilt u helpen? Maak uw gift over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Wereldwijd strijden tegen corona' of doneer online via www.kerkinactie.nl