Viertafel voor de Stille Week

 

DE STILLE WEEK – OM TE LEZEN EN TE DOEN


De Stille Week, zo noemen we de laatste week voor Pasen. We worden stil als we denken aan de weg die de Heer Jezus is gegaan. In de Stille Week kunnen we uit de bijbel lezen over de weg die Jezus ging. En je kunt ook op een tafel of een speciaal hoekje in de kamer symbolen neerzetten of neerleggen. Symbolen, tekens die wijzen naar Jezus en naar het nieuwe leven dat God ons in Jezus schenkt.   

 

Palmzondag – Matteüs 21: 1-11

 

Op Palmpasen denken we er aan hoe Jezus vlak voor zijn dood door een grote menigte als redder en koning in Jeruzalem wordt binnengehaald. De mensen juichen en zingen en zwaaien met palmtakken, vandaar Palmpasen. Op deze zondag wordt vanouds ook het hele lijdens-evangelie volgens Matteüs gelezen of gezongen.

 

Maandag – Matteüs 12-17

 

In Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel, het huis van God. Dat was bedoeld als huis van gebed: een heel speciale plaats van ontmoeting tussen God en mensen, van luisteren naar God en spreken tot God. Maar de mensen hebben er een marktplein van gemaakt, met een hoop drukte, waar geen ruimte is voor God.

 

Dinsdag – Matteüs 26: 1-13

 

Jezus wordt kort voor zijn dood door een vrouw gezalfd. Daarmee laat ze zien hoeveel ze van Jezus houdt en dat zij zich helemaal aan hem toe wil wijden. De olie is ook een teken van de dood en begrafenis van Jezus.

 

Woensdag – Matteüs 26: 14-16, 31-35

 

De leerlingen laten Jezus allemaal in de steek. Judas verraadt Jezus aan de mensen die hem willen doden. En Petrus is bang, hij zegt dat hij Jezus helemaal niet kent.

En alle anderen slaan op de vlucht.

 

Witte Donderdag – Matteüs 26: 17-30

 

Jezus viert met zijn leerlingen de Pesach-maaltijd, teken van de bevrijding van Israël uit Egypte. Als Jezus het brood en de wijn uitdeelt zegt hij: dit is een teken van mijn lichaam en bloed, mijn leven, van Gods liefde die jullie vrij maakt.

 

Goede Vrijdag – Matteüs 27: 27-50

 

We lezen het evangelie van het lijden en sterven van Jezus. Hij deelde het hoogste en diepste van ons menselijk bestaan. Het geliefde Kind van God, vol van Gods Geest en tegelijk van God en mens verlaten, in diepe duisternis en dood.

 

Stille Zaterdag – Matteüs 27: 57-66

 

Op deze dag zijn we stil bij het graf van Jezus. We wachten. We waken. Totdat in de nacht de nieuwe morgen aan zal breken.

 

Paaszondag – Matteüs 28: 1-15

 

Jezus is opgestaan uit duisternis en dood. God laat ons mensen niet uit zijn hand vallen, maar roept om als nieuwe mensen te leven in zijn licht en liefde. Dat is het feest van Pasen!

 

(Palm)takje

 

 

 

 

Leg een takje neer.

We ontvangen Jezus met vreugde

als koning en redder. 

 

 

 

Waxinelichtje

 

 

 

 

 

Maak ruimte voor God.

Zet een lichtje neer en

steek dat aan als je gaat bidden.

 

 

Kruikje

 

 

Zet een kruikje neer.

We willen onze

liefde (zalfolie)

toewijden aan Jezus.

 

Munten, Haan

 

 

 

 

Een teken dat alle mensen

Jezus verraden en in de steek laten.

 

Brood, Druiven

 

 

 

 

Brood en druiven zijn een teken

van de liefde van Jezus.

Zo bevrijdt God ons.

 

Kruis

 

 

 

 

Het kruis als teken

van Jezus’ lijden en sterven.

Teken van Gods liefde voor ons.

 

Steen, Kaars

 

 

   Teken van het graf van Jezus

    en het licht van de nieuwe morgen

 

Bloemen

 

   Zet mooie bloemen

   neer als teken van

   vreugde om het

   nieuwe leven!