Woord en beeld bij zondag 10 mei

 

Zondag 10 mei - 4e zondag na Pasen - Zondag Cantate

 

Deze zondag heet naar de beginpsalm Psalm 98 'Cantate - Zing':
Sjong de Heare in nij liet, want Hy hat wûnders dien.

 

Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

 

Zondag 10 mei is het moederdag. Ik sprak van de week een mevrouw in een verpleeghuis, die nu geen bezoek mag ontvangen. Ze zei: 'Snein is it memme-dei' en vertelde dat er nu de mogelijkheid was voor een ontmoeting met haar dochter, achter glas. En ze begon te huilen. Juist die mogelijkheid om haar dochter even te zien maakte het gemis op alle andere momenten nog groter.

 

Gemis, verlangen, verdriet. De hoofdstukken 12-17 in het evangelie naar Johannes omvatten gesprekken van Jezus met de leerlingen aan tafel rond het laatste avondmaal. Gesprekken waarin Jezus de leerlingen voorbereid op zijn naderende afscheid.

 

Deze zondag lezen we Johannes 14: 1-14. Jezus begint met te zeggen: 'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.' En het gedeelte eindigt ermee dat Jezus zegt: 'Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.' Daartussenin is er vragenderwijs een gesprek tussen Jezus en de leerlingen.

bij de bronnen van de Jordaan


 

In de afscheidsgesprekken gaat het vaak over het 'vragen in mijn naam'. Ik heb de voorbeelden hieronder weergegeven. Het bracht me ook bij de woorden van de 1e Johannesbrief (5:14): 'Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.'

 

God luistert naar ons, wat we hem ook vragen. En Hij geeft ons wat in overeenstemming is met zijn wil. Ja zelfs ontdekken we dan, dat we alles al gekregen hebben waar we om vroegen. Dat is de wonderlijke weg van het gebed. We mogen in de ruimte van God echt alles vragen wat we op ons hart hebben. En gaandeweg wordt ons leven dan gevormd naar Gods wil en ontdekken we dat Hij ons al gegeven heeft alles wat wij nodig hebben.

 

Het verdriet van die vrouw, het gemis van zoveel mensen, de pijn en het gebrek, van anderen en van mijzelf - in het gebed breng ik alles bij God. En daar alleen groeit mijn vertrouwen, dat wij ontvangen - ja zelfs al ontvangen hebben - alles wat we nodig hebben. Jezus is er het levende voorbeeld van. In de diepste duisternis en pijn, juist daar wordt het Pasen, daar is de bron van nieuw leven.

 

'Vragen' in het Johannes-evangelie en de 1e brief van Johannes

 

Evangelie van Johannes:

 

11          22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’

 

14          13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

 

14          14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

 

15          7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

15          16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.

 

16          23 Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven.

 

16          24 Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

 

16          26 Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen,

 


1e brief van Johannes:

5            
14Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. 15En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.