Woord en beeld bij zondag 14 juni

Dit is de tweede zondag na Pinksteren. De kleur van de zondagen na Pinksteren is groen, de kleur van de hoop en de kleur van de groei. Door het jaar heen leven we uit de verwachting dat het koninkrijk van God op ons toekomt en dat door Gods Geest in ons en in onze wereld dat koninkrijk groeiende is. En in alles zien uit naar de wederkomst van Christus, zoals we bij de viering van de maaltijd van de Heer zeggen: Maranatha, kom Heer Jezus, kom!

 

De evangelielezing van deze zondag - Matteüs 9:35-10:15 - begint met de volgende woorden:
'Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.'

In de synagoge van Kafarnaüm


 

Toen Jezus de mensenmenigte zag voelde hij medelijden met hen. Medelijden, er staat hier een woord dat letterlijk iets betekent van 'ingewanden, de centrale organen die als offer werden gebruikt, de geslachtsorganen van de man/vrouw, de baarmoeder, het meest innerlijke van de mens dat bewogen wordt, door liefde'.
Zo is Jezus bewogen met de mensen omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Zo is Jezus bewogen, om jou, om mij.
Jezus ziet een grote oogst voor zich, van mensen die smachten naar bewogenheid, naar herderlijke aandacht voor hun bestaan.
En dan roept Jezus zijn leerlingen, om arbeider te worden die oogst. Zo roept hij ook jou, ook mij, om herderlijke aandacht te geven, om genezend aanwezig te zijn - waar mensen ook maar gewond zijn geraakt naar lichaam of geest en smachten naar hulp en kracht - om zo het goede nieuws van het koninkrijk te verkondigen.