Woord en beeld bij zondag 15 maart

Zondag 15 maart - 3e zondag van de 40 dagen

 

De naam van deze zondag is Oculi, naar Psalm 25 vers 15: 'Ik hâld de eagen aloan op de Heare / Ik houd mijn oog gericht op de Heer'.

 

De vrouw bij de bron

 

De evangelielezing gaat over de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron (Johannes 4: 1-42). De Samaritaanse vrouw is 'besmet' en verschuilt zich zoveel mogelijk voor de mensen. Op het stille middaguur komt zij bij de bron en raakt in gesprek met Jezus. Een gesprek over water dat leven geeft. De vrouw voelt zich zó gekend in dat gesprek, dat ze later tegen de stadsbewoners uitroept: 'Hij weet alles van mij!'.


 

Tytsje Hibma - reacties welkom bij thibma@hetnet.nl