Bij zondag 17 januari 2021 - Epifanie

 

We leven in de tijd van de Epifanie, van de verschijning van Christus in de wereld. Vanouds wordt Epifanie ingeluid op 6 januari met het Driekoningenfeest. Dat is de oudste traditie van het Kerstfeest, het Christusfeest: de drie magiërs volgen de ster en vinden het kind in Betlehem. De daaropvolgende zondag volgt het verhaal van de doop van Jezus, de hemel die openbreekt, de Geest die neerdaalt en de stem die zegt: 'Jij bent mijn geliefde Kind, in jou vind ik vreugde.'

 

Op deze tweede zondag na Epifanie horen we het verhaal van de bruiloft in Kana: als tijdens het bruiloftsfeest de wijn dreigt op te raken verandert Jezus water in een overvloed van wijn, de beste wijn die geproefd werd, een overvloed van vreugde.

 

Volgens het Johannesevangelie is dit het eerste wonderteken van Jezus: 'Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.' In die grootheid van Jezus - 'heerlijkheid' stond er in de oude vertaling - breekt de hemel open en wordt de wereld in het licht gezet van Gods goedheid.

 

Waar laat ik mij door leiden? Door de angst voor het tekort? Dat de wijn opraakt, dat we het niet meer redden? Nee, ik wil speuren naar de wondertekenen, naar de momenten waarop het licht doorbreekt en de goedheid van God overstroomt in ons bestaan.

 

~~~~~~


 

1. Brood hier gedeeld om het leven,
Voedsel om verder te gaan,
Teken van liefde gegeven
In ons bestaan,
Om in Gods naam

De weg van Jezus te gaan.

 

    

2. Beker – gereikt vanuit vreugde,

Wijn ingekleurd door de pijn,

Teken dat het Hem verheugde,

Kwetsbaar te zijn

Om in Gods naam

De weg ten leven te gaan.

 

3. Handen – bereid om te delen,

Mensen, geplaatst in het licht,

Teken dat breuken wil helen,

Tot ons gericht

Om in Gods naam

De weg van liefde te gaan.