Woord en beeld bij zondag 17 mei

Zondag 17 mei - 5e zondag na Pasen - Zondag Rogate

 

De naam Rogate is afgeleid van het Latijnse woord rogare, vragen of smeken. De zondag kreeg deze naam doordat op deze zondag vanouds gebeden werd voor een goede opbrengst van het land. Door de reformatie is dit gebruik later verschoven naar de Biddag voor gewas en arbeid.
De dagen na deze 5e zondag na Pasen tot Hemelvaart worden ook de kruisdagen genoemd, naar de oude gewoonte om dan in processie het kruis door de velden te dragen en te bidden om zegen over de vruchten van de aarde.

 

Dan zal je vreugde volmaakt zijn

 

Deze zondag lezen we uit Johannes 16: 16-24. Net als vorige week worden we ook nu deelgenoot van de gesprekken tussen Jezus en de leerlingen rond de laatste avondmaaltijd. En ook nu legt Jezus de nadruk op het 'vragen in mijn naam': 'Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - Hij zal het je geven.'

 

Het centrale thema in dit gedeelte is het afscheid en het terugzien van Jezus, verdriet en vreugde. En Jezus vergelijkt het met het geboorteproces: de grote pijn van de vrouw bij de geboorte van een kind die omslaat in grote vreugde als het kind geboren is.

 

Wezenlijk is dit een diep troostvol beeld: onze pijn en verdriet loopt niet uit op de dood, maar op nieuw leven. De achterkant van ons verdriet is vreugde, twee kanten van een en dezelfde medaille, twee kanten van de liefde van God die ons heel bestaan draagt en volmaakt. Volmaakt, daarmee eindigt het gedeelte: vraag en je zult ontvangen - dan zal je vreugde volmaakt zijn.

 

De 'ikoon van de gastvrijheid' laat de gastvrije ruimte zien, waar Abraham de drie gasten in uitnodigt (Genesis 18). Deze ikoon werd tevens de verbeelding van de gastvrije ruimte van Vader, Zoon en Geest waarin de mens wordt uitgenodigd.


Het hele Johannesevangelie kun je lezen als één grote uitnodiging om binnen te stappen in de ruimte van de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest, die getekend wordt door de woorden liefde en eenheid, vreugde en heerlijkheid. Daartoe nodigt Jezus ons uit. Even verderop zegt Jezus: 'Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. '