Woord en beeld bij zondag 19 april

 

Zondag 19 april - 1e zondag na Pasen - Quasi modo geniti (als pasgeboren kinderen)

 

Deze zondag is genoemd naar woorden uit de 1e brief van Petrus:
'Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord.'

(1 Petrus 2:2)  

 

Nieuw leven op de eerste dag


De oudtestamentische lezing is deze zondag uit Genesis 8: 6-16 over Noach en de duif. De aarde was overspoeld door de vloed. Noach (zijn naam betekent: rust, troost), Noach en zijn gezin zijn in de ark. Het Hebreeuwse woord voor ark betekent (doods)kist en in deze ark wordt het leven juist bewaard. Als het water zakt laat Noach een duif uitvliegen, tot 3 keer toe, steeds na een week - op de eerste dag - tot de duif plek vindt om te rusten. En zoals de Geest bij de schepping boven de vloed zweefde en zoals de Geest bij de doop van Jezus als een duif uit de hemel neerdaalde, zo wordt de duif hier teken van Gods Geest, teken van beloftevol leven. De Geest die zegt: jij bent een geliefd kind van God!

Uit het evangelie lezen we Johannes 20: 19-31, over de verschijning van Jezus aan de leerlingen op de avond van de eerste dag. De leerlingen zitten bijelkaar in huis en hebben uit angst de deuren op slot (ook een soort lock down). Maar dwars daardoorheen komt Jezus in hun midden staan en zegt: vrede voor jullie! Hij toont zijn wonden - kijk, Ik ben het - en blaast op hen, ademt op hen zijn Geest: ontvang de heilige Geest! Zo worden de leerlingen op die eerste dag van Pasen/Pinksteren in dienst genomen: 'Zoals de Vader mij uitgezonden heeft, zo zend ik nu jullie uit.

Tomas, zijn naam betekent tweeling, was er niet bij en gelooft het verhaal niet. Alleen als hij het met zijn eigen ogen kan zien. En dat kan, een week later, opnieuw op de eerste dag. Opnieuw komt Jezus binnen en brengt de vredegroet. Tomas mag zien en voelen dat het echt de opgestane Heer is die daar in hun midden staat. Dat brengt hem tot zijn belijdenis: 'Mijn Heer, mijn God.' Een hele korte belijdenis die voluit spreekt van overgave, van het toevertrouwen van zijn leven aan Jezus, aan God.

 

 

Dit is de afbeelding

van de nieuwe Paaskaars

die in de kerk

op ons staat te wachten.

Met daarop een afbeelding van de hand van Noach

die de duif loslaat.


Tomas, tweeling betekent zijn naam. Wie is dan de andere helft van de tweeling? Wie weet, zijn wij dat wel als lezer. Misschien worden wij als wederhelft van Tomas bij Jezus gebracht, bij het vertrouwen gebracht. Jezus zegt op het eind tegen Tomas: 'Omdat je me gezien hebt, vertrouw je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch vertrouwen.’