Woord en beeld bij zondag 29 maart

Zondag 29 maart - 5e zondag van de 40 dagen

 

De naam van deze zondag is Judica – Doe mij recht! - naar Psalm 43 vers 1: 'Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.'

 

Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God

De evangelielezing op deze zondag is Johannes 11: 1-44, over Lazarus die ziek wordt en sterft, over zijn zussen Martha en Maria en over Jezus die Lazarus weer in het leven roept.

Het is een verhaal vol van menselijke ervaringen van liefde en verdriet, ergernis en hoop, licht en donker, troost en wanhoop, teleurstelling en medeleven. Middenin dat menselijke bestaan gaat Jezus, in volle verbinding met de mensen om hem heen.

 

Bij het eerste bericht over de ziekte van Lazarus zegt Jezus (vers 4):  'Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God.' Wonderlijk hoe bijbelwoorden in deze tijd steeds weer opnieuw gaan spreken. In onze bezorgdheid en angst zien wij ziekte uitlopen op de dood. Maar in Jezus' ogen verandert het perspectief, zelf van die gevreesde ziekte. Ons bestaan loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God. En het verhaal van Lazarus is daar als het ware een voorschot op: de eer van God is dat er een einde komt aan pijn en verdriet, dat de tranen worden afgewist, dat een mens opstaat en leeft!

 

 

Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ Jezus begon ook te huilen.

Johannes 11: 32-35

 

Tekening van Rembrandt van Rijn (1609-1669)

Liggend op de voorgrond Maria, knielend naast haar Martha, die hevig met haar handen gesticuleert. Maria zegt tegen Jezus dat haar broer Lazarus nog zou leven als hij in de buurt was geweest. Het korte vers 35 toont dat Jezus hierdoor geroerd raakte: hij weende.
(Bijbelse kunst - www.statenvertaling.net