Woord en beeld bij zondag 3 mei

Zondag 3 mei - 3e zondag na Pasen - Zondag Jubilate - Zondag van de goede Herder

 

Deze zondag Jubilate - Juich - heet naar de woorden van de beginpsalm, psalm 66:
'Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof.'
Het is ook mooi om te weten hoe die psalm eindigt:
'Geprezen zij God, Hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd.'
Deze zondag wordt ook 'Zondag van de goede Herder' genoemd, omdat gelezen wordt uit Johannes 10, waarin Jezus zegt: 'Ik ben de goede Herder'.

 

Ik ben


In het Johannesevangelie staan een heel aantal zogenaamde 'Ik ben - uitspraken'. Jezus zegt:

 

'Ik ben het brood des levens’ (6:35)

‘Ik ben het licht van de wereld’ (8:12)

‘Ik ben de deur der schapen’ (10:7)

‘Ik ben de goede herder’ (10:11)

‘Ik ben de opstanding en het leven’ (11:25)

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (14:6)

‘Ik ben de ware wijnstok’ (15:1)

 

Zeven uitspraken zijn het, het getal van de volheid. In die 'Ik ben - uitspraken' ontdekken we hoe de volheid van God - van Gods naam 'Ik ben, Ik zal er zijn' - door Jezus in ons bestaan binnenkomt.


Dit jaar staan de eerste 10 verzen van Johannes 10 centraal. Jezus zegt daar; 'Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.' 'De deur' is een ingewikkeld iets in ons corona-tijdperk. Wij mogen door allerlei deuren niet in en uit gaan. Juist in deze tijd is het zo'n genade om te vertrouwen dat we - door de deur die Jezus is - toch mogen leven in een onbegrensde ruimte, waarin op oneindig veel manieren de weidegrond, de volheid van Gods goedheid ons tegemoetkomt.

 

Uw naam is: 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

 

Ik zal er zijn - Sela

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’,