Bij zondag 31 januari

 

Zondag 31 januari is de vierde zondag na Epifanie. In de tijd van Epifanie - tussen het Kerstfeest en de Veertig Dagen staan we stil bij de verschijning van de Heer in onze wereld. Onze wereld wordt in het licht gezet van Gods goedheid en wij gaan mee in de beweging van Jezus, als zijn leerlingen geroepen om Hem te volgen.

Deze zondag wordt volgens het oecumenisch leesrooster Marcus 1: 21-28 gelezen. Marcus is het kortste evangelie en vol vaart geschreven. Na de roeping van de eerste leerlingen gaat Jezus met hen naar Kafarnaüm. Daar geeft hij de eerstvolgende sabbat onderwijs in de synagoge. En de mensen zijn diep onder de indruk. Zijn woorden hebben gezag, anders dan die van de schriftgeleerden. Het zijn geen dode letters van de wet, die mensen vastpinnen. Het zijn levende woorden, vervuld van de bevrijdende en genezende kracht van Gods Geest. Die goede woorden jagen zelfs de kwade geesten op de vlucht.

 

Marcus 1: 21-28           21 Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. 22 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. 23 Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 24 ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ 25 Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 26 De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. 27 Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ 28 Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.

Hoe Kafaraüm er ongeveer uitgezien moet hebben in Jezus' dagen, met in het midden de synagoge.


In de synagoge van Kafarnaüm

Een jaar of tien geleden was ik met een groep mensen in Israël. We bezochten toen ook de synagoge van Kafarnaüm en ik maakte daar deze foto. Wat ontroerde het mij, om daar op diezelfde plek te zijn, waar Jezus gesproken heeft. Zo dichtbij komen ze dan opeens, die woorden met gezag, die Mens van God, die zo vol was van de Geest en zoveel mensen goed deed naar lichaam en geest.