Woord en beeld bij zondag 5 april

Zondag 5 april - 6e zondag van de 40 dagen - Palmpasen

 

Palmpasen heet deze zondag, naar de palmtakken waarmee de mensen zwaaiden toen Jezus Jeruzalem binnenkwam. Ze zongen daarbij de woorden van Psalm 118: 'Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!'

 

Beveel gerust uw wegen

 

Op Palmpasen, het begin van de Stille Week voor Pasen, wordt volgens een lange traditie uit het evangelie gelezen en/of gezongen over het lijden en sterven van Jezus. Eén van de bekende gezongen versies is de Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach.

 

Volgens het Matteüsevangelie zegt Pilatus op een gegeven moment tegen Jezus (27: 13,14): 'De mensen getuigen van alles tegen je. Wat heb je daar op te zeggen?' Maar - staat er dan - Jezus zweeg onder alle beschuldigingen. Iets wat Pilatus zeer verwonderde.

 

Op dat moment voegt Bach een koraal in: 'Befiehl du deine Wege'. Hieronder kunnen jullie dit lied lezen en beluisteren. Het is het eerste couplet uit ons gezang 904, gedicht door Paul Gerhardt (1607-1676). Het lied gaat dus al bijna vier eeuwen mee. Heel veel generaties hebben zich laten aanspreken door het vertrouwen dat doorkilnkt in dit lied. Ik bid dat ook in jullie dit vertrouwen sterk mag zijn in deze bijzondere dagen.

 

   Betrou mar stil dyn wegen,
   betrou dyn stil fertriet
   oan Him dy't fan omhegen
   oer ierde_en himel giet.
   Dy't wolken, loft en winen
   yn goede banen stjoert
   sil ek wol wegen fine
   en paden foar dyn foet.

 

   Beveel gerust uw wegen,
   Al wat u ‘t harte deert,
   der trouwe hoede_en zegen
   van Hem, die ‘t al regeert.
   Die wolken, lucht en winden
   wijst spoor en loop en baan,
   zal ook wel wegen vinden
   waarlangs uw voet kan gaan.

 

 

Na dit koraal in de Matthäus Passion volgt

de vraag van Pilatus, wie hij ter ere van het Pesachfeest vrij zal laten: Jezus of Barabbas. Het volk kiest schreeuwend voor Barabbas en veroordeelt Jezus schreeuwend ter dood: 'Aan het kruis met hem!' Pilatus wast zijn handen in onschuld en geeft Jezus in handen van de soldaten.

 

 

   Jezus ter dood veroordeeld

   Sieger Köder - 1e kruiswegstatie

Befiehl du deine Wege - Matthäus Passion