Woord en beeld bij zondag 5 juli

 
Op 14 juni begon de lezing met Matteüs 9:35-10:1. De lezing voor zondag 5 juli is Matteüs 11: 25-30. De tekst van beide gedeelten vind je hieronder:

 

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

 

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’In Matteüs 5-7 staat de bekende Bergrede van Jezus, als een grondwet voor het Koninkrijk van God. Over de zaligsprekingen gaat het daar, over zout en licht zijn, niet bezorgd zijn en over het bouwen van je huis op de rots, d.w.z. doen wat Jezus zegt.
In Matteüs 8-9 wordt verteld dat Jezus met de leeringen de berg weer afdaalt en dat Jezus midden in het leven van alledag genezend en bevrijdend aanwezig is.

In Matteüs 10-11 stuurt Jezus zijn leeringen de wereld in, met de opdracht om het goede nieuws van het Koninkrijk te delen en om genezing en bevrijding onder de mensen te brengen. Dit gedeelte begint ermee dat Jezus met ontferming bewogen is over de mensen en het eindigt ermee dat hij mensen oproept: 'Kom bij mij, dan zal ik jullie rust geven.'

Zo zien we hier het evangelie in woord en daad, heilzaam voor ieder mens.