Corona-protocol Protestantse Gemeente Arum-Kimswert

Coronamaatregelen

Volgens de huidige coronamaatregelen mogen we 30 kerkgangers ontvangen,

plus medewerkers (voorganger, ambtsdragers, koster, enz). In de praktijk

betekent dat, dat u zich in de regel niet hoeft aan te melden, omdat we binnen

dat aantal blijven. Alleen in bijzondere situaties is aanmelding wel nodig. Dat

staat dan vermeld bij de kerkdiensten. Er is de komende maand geen koffiedrinken

na de dienst.

 

Bij binnenkomst de handen wassen met desinfecterende handgel, die in de hal van de kerk staat. En graag ook een mondkapje gebruiken bij binnenkomst en het verlaten van de kerk.

Op de zitplaats mag het mondkapje weer af. De mondkapjes zijn ook aanwezig in de 

hal van de kerk.

 

We zijn aan het oefenen om de kerkdiensten op te nemen. De dienst van 11 oktober

is al terug te zien op www.tsjerkearumkimswert.nl/kerkdienst gemist.

onder ’Kerkdienst gemist’. We hopen zover te komen dat we ook diensten kunnen

streamen, zodat u live mee kunt kijken. Aanmelding voor de kerkdiensten - voor zover nodig -

kan via ds. Hibma, thibma@hetnet.nl of 0517-341 859 of 06-114 045 91