Corona-protocol Protestantse Gemeente Arum-Kimswert

Bericht classis m.b.t. versoepeling coronamaatregelen

Geplaatst dinsdag 28-09-2021

Op 21 september ontvingen we weer een brief van de classis m.b.t de coronamaatregelen, vanwege de versoepelingen met ingang van 25 september.

 

Namens de classis Fryslân schrijft ds. Wim Beekman:

De verplichte afstand van anderhalve meter verandert nu in ‘gepaste afstand’, en dat heeft ook gevolgen voor het kerkelijk leven, vooral voor onze kerkdiensten. De overheid blijft van ons vragen onze samenkomsten op verantwoorde wijze te blijven houden. 

Daar vragen wij u:  
• onder alle omstandigheden gepaste afstand in acht te nemen;
• de handen te ontsmetten;
• elkaar geen handen te geven;
• thuis te blijven als u klachten hebt, ook als dat lichte klachten zijn;
• alle kerkbezoekers een vaste zitplaats te geven;
• zo min mogelijk door elkaar in de kerkruimte te bewegen;
• van harte te zingen, maar met mate en niet uit volle borst;
• collecteren bij de uitgang in mandjes o.i.d of zo mogelijk digitaal.

Onze landelijke kerk en de overige kerkgenootschappen hebben nadrukkelijk uitgesproken dat kerken zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden de ruimte geven in de kerkdiensten. Een coronapas is bij de ingang van de kerk niet vereist. De registratieplicht en gezondheidscheck zijn niet meer verplicht.

 

De kerkdiensten worden ook uitgezonden via de livestream zie:

www.tsjerkearumkimswert.nl/livestream/ .

 

Aanmelding voor de kerkdiensten - voor zover nodig - kan via ds. Hibma, thibma@hetnet.nl of 0517-341 859 of 06-114 045 91.