Nieuwsbrief 24 april

 

Kimswert, 24 april 2020

 

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

 

Met de persconferentie van 21 april werd duidelijk dat de kerken in ieder geval nog gesloten blijven tot 20 mei. Maar vanuit de Classis Fryslân horen we dat dat zeer waarschijnlijk nog wel langer gaat duren (in Duitsland blijven de kerken tot 31 augustus dicht). Opnieuw moeten we geduld en uithoudingsvermogen vinden. Nog steeds is bezoek van en aan dierbaren vaak nog heel moeilijk. En ook werk, bedrijven en inkomen geven allerlei zorg. Een hoopvol punt is dat er straks weer meer bewegingsvrijheid komt voor de kinderen en jongeren.

 

Ondertussen

zoeken wij onze weg in deze bijzondere dagen.

 

We tellen de verdrietige

en zorgvolle dingen,

maar we tellen ook de zegeningen.

 

In deze weken vliegen

de drones van

Fryslân fan Boppen rond.

 

Dinsdag vlogen ze

op de elfstedenroute

over Arum en Kimswert.

 

En wat zijn er dan

weer een boel mensen

die zich inspannen

en hoopvolle woorden

en beelden maken

om te delen met iedereen.

 

Op de foto’s hierbij

kunnen jullie het

(nog een keer) zien.

 

Noach en de duif

 

Afgelopen zondag mocht ik voorgaan in de Gasthuiskerk in Bolsward, in een onlinedienst. Een van de verhalen die voor deze zondag op het rooster stonden was dat van Noach en de duif. Precies het verhaal wat ook afgebeeld staat op de nieuwe paaskaars die in de kerk op ons staat te wachten.

 

Nog nooit is dit verhaal zó tot mij doorgedrongen. Een vloed spoelde over de aarde, zoals nu het virus over de aarde spoelt. En na lang wachten en veel geduld zakt het water en breekt het moment aan dat er weer een venster open kan. Eerst wordt een raaf losgelaten, een sterke vogel en een roofdier. Daarna laat Noach - zijn naam betekent rust, troost - een duif los, een kwetsbare vogel. Twee keer komt de duif terug, de eerste keer met niks, de tweede keer met een hoopvol olijftakje en de derde keer komt hij/zij niet meer terug. Dan is er weer leven mogelijk voor de kwestbare schepselen op aarde. Dan gaan de deuren van de ark open.

 

En voor het eerst bij dit verhaal vraag ik me af: hoe zal dat voor Noach en zijn gezin geweest zijn, om op die kale overstroomde aarde de draad van het ‘gewone leven’ weer op te pakken? Dat zal niet zomaar een halleluja-dag geweest zijn. Maar de duif is hun voorgegaan, die kwetsbare vogel, de Geest die boven de wateren van de schepping zweefde, de Geest die in de gedaante van een duif neerdaalde bij de doop van Jezus, de duif die hoort bij die Godswoorden: ‘Jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde.’ Dit verhaal bracht mij weer bij vertrouwen en vreugde en ik hoop dat dat bij jullie ook zo mag zijn. De dienst is nog te beluisteren via www/kerkomroep.nl (Bolsward Gasthuiskerk, 19 april)

 

Kerkdiensten

 

NPO2 9.20 uur: Korte viering vanuit het landelijk dienstencentrum, met ds. De Reuver

Omrop Fryslân 10.00 uur: Kerkdienst vanuit de Martinikerk Franeker.

Hier kunt u de vorige kerkdiensten in Franeker terugkijken en eventueel de liturgie vinden/

Op onze website staat vanaf zaterdag een overweging bij de lezing van zondag 5 april.

 

Let op!

6x op zaterdagavond NPO 2 18.00 (herhaling zondag 7.50) op weg naar Pinksteren:

Het KRO-NCRV programma 'Met hart en ziel' zendt een speciale zesdelige serie uit. Ds. René de Reuver kijkt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. De thema’s van de meditaties sluiten aan bij de verwarrende tijd waarin we nu leven: licht doorgeven, angst, maar ook (on)vrijheid en dankbaarheid. Ook delen mensen uit het land hun ervaringen.

Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. Bekende artiesten als Leoni Jansen, Syb van der Ploeg en Berget Lewis verlenen hun medewerking.

 

Kollekte                Nu we geen zondagse collecte kunnen houden, nodigt de kerkenraad u uit om een gift over te maken aan Stichting Bootvluchteling. Deze stichting helpt al enkele jaren vluchtelingen in het kamp Moria op Lesbos. De corona vormt voor hen in deze erbarmelijke omstandigheden een nog veel grotere bedreiging dan voor ons.U kunt doneren via https://bootvluchteling.nl/doneer/ of IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. St Bootvluchteling.

 

 

Berichten

 

Omdat we nog steeds niet fysiek bijeen kunnen komen, hebben we weer een paar ideeën om toch met elkaar te delen wat we zien en voelen en hopen.

 

Maak een foto van je uitzicht

Met toestemming nemen we dit idee over van de kerk van Skettens-Skraard-Longerhou-Wûns. Maak een foto van het uitzicht vanuit je huis en stuur die foto naar ds. Hibma thibma@hetnet.nl of 06-11404591 via app of mail. Dan zetten we de foto’s op facebook en hieronder op de website van de kerk.

Op die manier kunnen we weer iets vanuit onze huizen en levens met elkaar delen, ook al kunnen we niet bij elkaar op bezoek komen. Je mag meerdere inzendingen doen. We zijn benieuwd!

 

Stenen van Hoop

Op Pasen hebben de predikanten in Ommen op het kerkplein de eerste Stenen van Hoop neergelegd. Nu groeit daar een berg van stenen, met bemoedigingen en hoopvolle teksten.

De vraag aan jullie is: zoek een steen,

schrijf daar uw/jouw woord van hoop, groet of wens op en breng de steen bij de deur van de kerk in Arum. Zo kunnen we samen de hoop bewaren, totdat de deuren in onze samenleving weer (verder) open kunnen.

 

Groet elkaar!

Op de kerk-website vinden jullie onder ‘Extra nieuws rondom corona’ ook een groetenpagina: ‘Groet elkaar!’. Schrijf hier je groet, wens, bemoedigende tekst of lied voor elkaar...

 

Pastoralia

 

Vorige week hebben we een aantal mensen hier genoemd. Momenteel is er daarnaast geen bijzonder nieuws binnen gekomen. Ondertussen blijft het ‘gewone leven’ bijzonder genoeg voor iedereen. Met zorg en zonneschijn, met verdriet en hoop, met onzekerheid en vertrouwen.

Van harte wensen we jullie weer sterkte en Geestkracht toe op de weg die jullie gaan.

‘Hâld moed. Haw leaf!’

 

Mei hertlike groetnis,

út namme fan de tsjerkerie,

ds. Tytsje Hibma (0517-341859)