Rond de kerkdiensten

Startzondag 30 september 2018

 

Hoe tem ik een monster?

Allemaal zijn we wel ergens bang voor. 

Sommigen voor spinnen, anderen voor grote jongens, weer anderen om in hun broek te plassen. 

Soms lijkt je angst wel zo groot als een monster.  En wat doe je dan?

Is zo’n monster wel te overwinnen?

Verhalenverteller Frank Belt weet hoe het is om bang te zijn. En hij heeft geleerd hoe je je monster aan kunt pakken.


Zondag 17 juni

Bevestiging en afscheid van ambtsdragers - viering Avondmaal


We lezen uit de Bergrede van Jezus in het Matteüsevangelie. Jezus zegt: Maak je niet bezorgd over jezelf, over wat je zult eten of drinken of waar je je mee zult kleden. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al dat andere zal je erbij geven worden. De hemels Vader weet wel wat jullie nodig hebben.'

 

Zondag 3 juni  Kerkdienst 'De Onderneming'

 

We varen, fietsen of rijden naar Witmarsum voor een openluchtdienst bij molen De Onderneming. Gemeentelid Wilco is daar leerling-molenaar. Collega Christa woont bij de moelen en is ook bakker.

 

Deze zondag staan we stil bij een hele korte gelijkenis uit Matteüs 13. Jezus vertelt: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.'

 

Als het zuurdesem op een kluitje blijft zitten (als de gemeente/het geloof op een kluitje blijft) dan werkt het niet. Als het zuurdesem helemaal door het meel heen gekneed wordt, dan wordt het werkzaam. Dan kan het meel kan rijzen en groeit het brood.

 

Zondag 27 mei is zondag Trinitatis

 

Zondag Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid, is de eerste zondag na Pinksteren.

We lezen dan Johannes 3: 1-16, het gesprek van Jezus met Nikodemus, die in de nacht naar Jezus toekomt met zijn vragen. In vers 3 zegt Jezus tegen Nikodemus: 'Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.'

 

Wat stel jij je voor bij dat 'opnieuw geboren worden? Zie jij het koninkrijk van God? Waar? Waarin?

 

 

Herinneringen aan de preek op Hemelvaartsdag

10 mei 2018

 

Gods scheppen bestaat eruit dat Hij zich terugtrekt, als de zee van het strand. Zo maakt God ruimte voor de mens om te groeien. 

 

Het geloof is niet een maar krukje om staande te blijven, maar een kracht tot menswording.

 

Laat Jezus de toon aangeven in je hart en in jouw leven in de wereld.

Thema voor de openluchtdienst
20 mei 2018, 10.00 uur in Hitsum

 

'Voedsel voor de geest'

 

Vraag: Wat geef jij je geest te eten?

Wat voor voedsel zoek jij voor je geest?