De aardappel en het geestelijk leven

Op 1 november 2017 was de jaarlijkse dankstond voor gewas en arbeid. In deze gezamenlijke dienst van de HAAK, die gehouden werd in Kimswert, konden mensen de oogst meebrengen van de aardappels die ze bij de bidstond hadden meegekregen. Ik heb toen een kleine preek gehouden over ‘De aardappel en het geestelijk leven’ naar aanleiding van de gelijkenis van de talenten.

 

In de dienst liet ik een foto zien van twee aardappels die een half jaar in het donker onderin onze kelder hadden gelegen. Op Koningsdag afgelopen 27 april had tegelmaakster Sjoukje uit Kimswert een wedstrijd uitgeschreven voor een ontwerp voor een tegel. Het moest eigenlijk een tekening zijn, maar ik had dezelfde foto van de aardappels ingezonden. En Sjoukje heeft er een mooie tegel van gemaakt. Zelfs een aardappel, een half jaar onder in de kelder, doet erg zijn best om vruchten te dragen. Goed om - aan het begin van een nieuw seizoen - nog eens bij stil te staan.

 

Tytsje Hibma, 22 mei 2020