Bij de zondagen

Nieuws                    Kerkdiensten   

Informatie over de kerkdiensten t/m zondag 8 januari 2023

Zondag 11 december - Viering Heilig Avondmaal

Geplaatst maandag 28-11-2022

Op de 3e Adventszondag hopen we in Kimswerd de maaltijd van de Heer te

vieren. Allemaal worden we genodigd om te delen in de liefde van de Heer. Hij

is naar ons toegekomen in de donkerste tijd om zichzelf aan ons te geven als

licht voor de wereld en licht in ons leven.

 

Zaterdag 24 december - Kerstavond - 19:30 uur

Geplaatst maandag 28-11-2022

Op Kerstavond zijn jong en oud welkom bij de kerstzangdienst in de Lambertustsjerke

in Arum. Muziekkorps Wubbenus Jacobs zorgt dan voor de muziek.

Wat zal het een feest zijn om op het Kerstfeest weer samen in de kerk te zijn en

samen te zingen, na twee coronajaren met een lege kerk.

Komen jullie ook?

 

Zondag 25 december - Kerstochtend - 10:00 uur

Geplaatst maandag 28-11-2022

Op Kerstochtend is iedereen welkom bij de kerstviering voor jong en oud in de

Laurentiuskerk in Kimswerd. Koor Hallelujah uit Arum werkt dan mee aan de

dienst. Ook zo fijn dat dat weer kan. Vorig jaar ging de lockdown nét in voor

hun kerstzangavond en toen ze rond Pasen zouden meewerken aan een dienst

waarde corona door het koor. Graag zingen we met jullie op kerstochtend om

te vieren dat het licht van God in de wereld kwam, dat het Woord van God

mens is geworden in ons midden.

 

Zaterdag 31 december - Oudejaarsavond - 19:30 uur

Geplaatst maandag 28-11-2022

Op oudejaarsavond is er weer een HAAK-dienst, in Arum deze keer. Samen

met de gemeente van Achlum-Hitzum hopen we dan terug te kijken op het

oude jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar; ons leven overzien in Gods

licht. Ds. Marco Roepers is de voorganger in deze dienst.

 

Informatie kollekte 

Als we vanwege de coronamaatregelen niet in de kerk bijeen kunnen komen, maakt de diaconie € 50,00 per collecte over naar de betreffende doelen. U kunt bijdragen door een gift over te maken naar NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd - o.v.v. Diaconie