Bij de zondagen

Nieuws                    Kerkdiensten  

Informatie over de kerkdiensten t/m zondag 2 juli 2023 

Zondag 11 juni Avondmaal - Wisseling ambtsdragers en Pizza-Pannenkoeken Party

Geplaatst maandag 29-05-2023 

Op zondag 11 juni mogen we weer het heilig Avondmaal vieren. De Heer zelf 

nodigt ons uit aan de tafel om zijn liefde en goedheid te delen en van daaruit 

ook uit te delen.

 

Op deze zondag vindt ook de wisseling van de wacht plaats in de kerkenraad. 

Nicky en Attie Rohn-Anema nemen na jaren toegewijde dienst als (wijk)ouderling en scriba afscheid. Tekenend is dat hun werk nu over verschillende 

mensen verdeeld wordt, omdat het wel heel veel werk was. We zijn heel blij dat 

twee nieuwe mensen hun steentje bij gaan dragen als pastorale centrale. Oane 

Anema (Baarderbuorren) en Yt Aardema vormen straks samen het meldpunt 

voor pastorale mededelingen. Zij maken dan ook de afkondigingen voor de 

zondag en de lijst met kerkbloemen. Oane Anema (Monnikeweg) wordt de 

nieuwe beheerder van de brievenbus bij ’t Lokaal, het centrale postadres van 

onze kerk. Hij zorgt ervoor dat de post bij de juiste mensen terecht komt. 

Ouderlingen Rennie Niezink en Theun Bontekoe hebben samen overlegd: 

Rennie biedt aan om in plaats van voorzitter nu scriba te worden (agenda, 

notulen en emailpost van de kerkenraad) en Theun wordt opnieuw voorzitter 

van de kerkenraad. Simone van der Werf heeft aangegeven dat zij bereid is om 

haar diakenschap nog voort te zetten. Zij begint daarmee aan haar tweede 

termijn en bekijkt hoe lang zij dat kan gaan doen.

 

We zijn blij en dankbaar met de inzet van ieder, levende stenen van de ruimte voor

God in ons bestaan. En we bidden om een gezegende viering op 11 juni. 

 

PPP op zondag 11 juni 2023

De volgende Pizza-Pannenkoeken Party is op zondag 11 juni. We willen hem 

nu buiten gaan houden bij ds. Tytsje thuis op het erf (Greate Pierwei 25 in 

Kimswerd). De aanvangstijd is 16:00 uur zoals gebruikelijk. 

De Pizza-Pannenkoeken Party is een activiteit voor gezinnen met jonge kinderen.

We beelden een bijbelverhaal uit met figuren. Daarna gaan we knutselen en tenslotte

eten we samen pannenkoeken met een toetje. Daar hoorden aanvankelijk ook

mini-pizza’s bij, maar de pannenkoeken bleken voldoende. We hopen dat er veel gezinnen kunnen komen. 

 

Voor vragen kun je terecht bij ds. Marco Roepers (06-239 913 40) en ds. Tytsje 

Hibma (06-114 045 91). Er is ook een PPP-appgroep waarin we belangstellenden

kunnen toevoegen.