Bij de zondagen

Nieuws                    Kerkdiensten   

Informatie over de kerkdiensten t/m zondag 4 september 2022

Zomer HAAK-diensten - Avondmaal 28 augustus

Geplaatst maandag 27-06-2022

Wat was het prachtig om dit jaar weer samen met de HAAK in de open lucht het

Pinksterfeest te kunnen vieren. Wat een feest, met zoveel mensen jong en oud,

met de muziek van Wubbenus Jacobs er weer bij en met alle gelegenheid voor

ontmoeting rondom de koffie en de taart. Hartelijk dank voor alle mensen die

zich hebben ingezet voor dit feest en allen die gekomen zijn om deze gemeenschap

te vormen.

 

Ook de hele maanden juli en augustus hopen we de diensten gezamenlijk te houden

met de HAAK. Op 17 juli gaan we met elkaar op bezoek bij de doopsgezinde

Lytse Streek (zie het bericht hieronder). Op 28 augustus hopen we ook met elkaar

het heilig Avondmaal te vieren in een dienst in de Lambertustsjerke in Arum.

 

Startzondag - 25 september 2022

Geplaatst maandag 27-06-2022

Op zondag 25 september hopen we het nieuwe seizoen feestelijk te openen

met de startzondag. Wil je hier aan meehelpen? Graag! Meld je dan aan bij

ds. Tytsje Hibma. In het septembernummer van De 3-Klank zullen we meer vertellen

over het programma.

 

HAAK en Lytse Streek - zondag 17 juli 10.00 uur

Geplaatst maandag 27-06-2022

In november 2021 was de doopsgezinde gemeente De Lytse Streek in Arum op

bezoek voor een gezamenlijke dienst voor Omrop Fryslân. Deze zomer zijn de gemeenten

van de HAAK uitgenodigd voor een tegenbezoek. Op zondag 17 juli is iedereen welkom om 10.00 uur in de Vermaning (Arumerweg 38) in Witmarsum

voor een korte morgenviering. Daarna gaan we naar keuze lopend of op de fiets

of met de auto naar het Menno Simons monument achter het Groencentrum. 

Daar is een ontspannen samenzijn met uitleg van ds. Flora Visser, met samenzang

bij de accordeon van ds. Tytsje Hibma en natuurlijk koffie, thee en limonade.

Jong en oud zijn welkom bij deze bijzondere ontmoeting.

 

Informatie kollekte 

Als we vanwege de coronamaatregelen niet in de kerk bijeen kunnen komen, maakt de diaconie € 50,00 per collecte over naar de betreffende doelen. U kunt bijdragen door een gift over te maken naar NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd - o.v.v. Diaconie