Collecterooster Protestantse Kerk in Nederland

Hieronder vindt u voor de komende periode onze collecten uit het landelijk collecterooster.

 

Komende Kerkdiensten

 

22 september: Vredeswerk. Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te
zoeken. Nu in Amerika wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur,
Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereldwijd
mensen door conflicten worden verdreven, is het thema van de Vredesweek:
’Vrede verbindt over grenzen’. De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX
ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over
grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke
leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na

een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting
Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van
verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt
PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen
en Serviërs, die de verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de
hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes.    Meer info

 

29 september: Werelddiaconaat: Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië.
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er
alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar
werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige
ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie
van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding
bieden aan eenzame ouderen.    Meer info

 

6 oktober: Kerk en Israël. De relatie met het Joodse volk en het jodendom is
voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen
identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse
volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in
plaatselijke gemeenten. Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting
en dialoog.    Meer info

 

Eerdere collecten:

15 september: Zending: Bouw Kerk Syrië weer op. Uitzichtloos en rampzalig is de
situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor
onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden
tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen steunen
we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te
blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan.   Meer info

Hieronder nog een video

 

8 september: JOP-Jeugdwerk, kliederkerk. Kliederkerk is een creatieve, missionaire
vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal
gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de
slag met een bijbelverhaal. Een opa vertelde dat hij zijn kleinkinderen graag
meeneemt naar de Kliederkerk. Normaal komen die eigenlijk nooit meer in de
kerk, maar in de Kliederkerk ontdekken ze samen op een verrassende manier
de verhalen uit de Bijbel. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen,
creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar.    Meer info

 

1 september: Missionair; Proef de kerk. Een landelijke actie op initiatief van
de Raad van Kerken, waarbij nadrukkelijker dan op andere zondagen onze
kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk
komen. Een zondag speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen, collega’s
uit te nodigen om eens een kerkdienst bij te wonen.    Meer info

 

11 augustus 2019: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika - (Werelddiaconaat)
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien
op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving.
De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een
duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren
de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen
in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd
hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp
bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen
groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om
hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900
jongeren huiswerkbegeleiding.

 

7 juli 2019: Vakantiepret voor kinderen in armoede (Binnenlands diaconaat)
De collecte op 7 juli is bestemd voor diaconale projecten van Kerk in Actie.
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede.
Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland
bestrijden, bijvoorbeeld met de actie Vakantietas.
Kerk in Actie wil 5.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een
vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen
deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het
zwembad of een pretpark in de buurt.

 

23 juni 2019: Wereldvluchtelingendag: Vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we
soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen
worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen.
In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld
van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die
zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel
door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via
Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden
en hongersnood voorkomen.  Meer info

 

9 juni 2019: Pinksterzending: Bijbelverspreiding op het Chinese platteland
De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de
67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet.
Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de
Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma
voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal.
Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling
van het Oude Testament.  Meer info

Opbrengst: € 100,00

 

- 9 juni 2019, Pinksteren, collecte samen met Achlum / Hitzum: Arum / Kimswerd
voor Mama Rose in Rwanda en Achlum / Hitzum Project Indonesië, Hillie
Veneman West Java: voor beide projecten elk € 144,69.

 

12 mei 2019: Jeugdwerk
Voor veel kinderen is geloven niet vanzelfsprekend - soms zijn ze nog nooit in
een kerk geweest. Het is fantastisch dat er kerken en scholen zijn die samenwerken
om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken. JOP,
Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking. JOP
denkt mee over de invulling van school-en-kerkvieringen, ondersteunen kerken
bij godsdienstonderwijs en denken mee over de identiteit van de school. JOP
organiseert netwerkbijeenkomsten en maakt ondersteunende materialen. Via
een besloten Facebookpagina kunnen kerken en scholen hun ideeën en vragen
rond samenwerken delen.

 

5 mei 2019: Kerk zijn in oorlogstijd: Syrië
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood
doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar
getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij
hen aanklopt. Samen steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om
hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet
met lege handen staan. In het hele land helpen de Syrisch orthodoxe kerken
mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten,
babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties. 

Klik hier voor meer informatie op de website van Kerk in Actie