Collecterooster                   Nieuws diaconie                      Komende kerkdiensten

   

Hieronder vindt u voor de komende periode onze collecten uit het landelijk collecterooster,

en de collecten van de afgelopen periode (tot 1 jaar terug).

 

Indien we niet fysiek kunnen collecteren in de kerk, maakt de diaconie € 50,00 per

collecte over naar onderstaande doelen; u kunt bijdragen door een gift over te maken naar de diaconie. Bankrekeningnr. NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Arum-Kimswerd o.v.v. het project.

                                                   

Zondag 15 augustus: Zending, Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd

als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd

op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool

die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat

zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen

ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

 

Eerdere collecten: tot 1 jaar terug

Zondag 4 juli 2021: Binnenlands Diaconaat, Actie Vakantietas: zomerpret voor

kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw

ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. wat duurt een zomervakantie

dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon

voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer

deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in

hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie

kinderen in armoede helpt.

 

Zondag 20 juni 2021: Noodhulp: Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een

groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze

spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld

Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder

Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd.

Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs

aan de kinderen geven.

 

Zondag 13 juni 2021: Missionair Werk: Kerk voor het dorp

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine

geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk

zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol

kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer

van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een

dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerken- beweging inspireren en motiveren

kleine gemeenten elkaar.

 

Zondag 06 juni 2021: Werelddiaconaat: Oeganda - Kwetsbare kinderen en vrouwen

sterk maken 

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond

van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen.

En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor.

Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

 

Zondag 30 mei 2021: Jong Protestant, Jong in Actie: kennismaken met diaconaat 

€ 50,00 door diaconie (oorspronkelijke collecte)

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject

van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met

een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken

dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken van betekenis

kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten

voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

Zondag 30 mei 2021: Open Doors € 65,10

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.

Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten

zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische

hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

 

Zondag 23 mei 2021: Zending, Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

€ 50,00 door diaconie (oorspronkelijke collecte)

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen

mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap

stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek

en de kinderen maken een opdracht. tijdens een groot bijbelfeest in de

kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en

kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele

familie bijbellezen!

 

Zondag 23 mei 2021: Samenwerkende Hulp Organisaties giro 555 Noodhulp Corona:

€ 51,85

Hierbij doneert de diaconie 500 euro extra aan deze giro 555 actie.

 

Zondag 9 mei 2021: Noodhulp: Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de

meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter

moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze

regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder

andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn

ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.

 

Zondag 2 mei 2021: Jong Protestant: Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten

zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en

jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is.

Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt

materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek

kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun

aanwezigheid en talenten impact hebben.

Zondag 4 april 2021: Werelddiaconaat, Zuid-Afrika: Een toekomst voor kansarme kinderen, Pasen

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien

op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De

helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen

15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen

met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede

en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen

huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te

maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s.

Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en

ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

 

Zondag 28 maart 2021: Jong Protestant, Nederland: Paas Challenge: ontdekken wat Pasen is, 40-dagentijd

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan

meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag

wanneer ze, in groepen, de Paas Challenge doen. De Paas Challenge, die wordt

gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, 

de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels,

opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken

waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk

is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord

de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van

Pasen!

 

Zondag 21 maart: Werelddiaconaat, Indonesië: een beter leven voor Javaanse boeren,

40-dagentijd

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen

rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen

om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren

en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze

vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook

hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

 

Zondag 14 maart: Diaconaat Nederland: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s,

40-dagentijd

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg

en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend

hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig

werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken

willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven

als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen

letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine

kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet

veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie

kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.

 

Woensdag 10 maart 2021: Werelddiaconaat, Ghana: een beter inkomen voor Ghanese boerinnen, biddag

Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen maïs, rijst, sojabonen en pinda’s voor

eigengebruik. Tijdens het regenseizoen rapen ze vier maanden sheanoten. De

sheaboter die je daarvan kunt maken, is heel gewild in veganistische boter en

cosmetica. Een uitgelezen kans voor arme boerinnen in Ghana om hun leven te

verbeteren. De Ghanese kerk leert hen de kwaliteit te verbeteren. Dankzij een

betere samenwerking en het goed bewaren van de oogst, krijgen ze meer betaald

voor hun noten en boter en verbetert hun leven!

 

Zondag 7 maart 2021: Zending, Libanon (40-dagentijd)

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen

relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben

vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit

opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/

Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie

als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie.

Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente

te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!

 

Zondag 28 febr. 2021: Missionair Werk, Nederland (40-dagentijd)

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet

dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve

vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij

waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt

deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente,

want ’oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160

pioniersplekken ontstaan.

 

Zondag 21 febr. 2021: Werelddiaconaat, Moldavië (40-dagentijd; zie ook Kerk in Actie in de 40 dagen - 7 werken van barmhartigheid, in De 3-Klank februari 2021 onder Mededelingen en Verslagen). Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen.

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid

dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen

voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren.

Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen.

Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en

aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met

hun verhaal terecht kunnen.

 

Zondag 14 febr. 2021: Noodhulp, Ethiopië - Dorpswinkel voorkomt voedselhulp

in Ethiopië

De Ethiopische kerk en hulporganisatie zetten zich in om Ethiopische gezinnen te

leren overleven in gebieden die maanden lang extreem droog zijn, zodat ze niet

steeds de honger hoeven te ontvluchten of afhankelijk blijven van voedselhulp.

Misira (22) en Muntaha (23) kregen samen met nog drie andere vrouwen de kans een

winkel te starten in hun afgelegen dorp in het droge zuiden van Ethiopië. Zij kregen een

startkapitaal van 300 euro en legden zelf elk 40 euro in. Met de start van kleine winkels en

restaurants, hoopt Kerk in Actie de inwoners minder afhankelijk te maken van voedselhulp. Misira vertelt trots: ”In zes maanden tijd hebben we met z’n vijven ruim 900 euro winst

gemaakt. We hebben van de kerk geleerd hoe je een winkel beheert en winstgevend maakt.

Wij waren niet gewend om te sparen. Nu weten we dat het verstandig is om een deel van de winst opzij te zetten op de bank. De meeste producten kopen we in de stad hier 80 kilometer

verderop: suiker, zeep, meel en snoepgoed. We reizen met de brommer en de bus om

daar inkopen te kunnen doen. Best een lange reis, maar het is de moeite wel waard.

De groenten zoals rijst, aardappelen, tomaten en uien kopen we in bij de boeren uit ons dorp, die ze hebben leren verbouwen met irrigatie.”

- voor € 30,00 leert een vrouw een winkel of restaurant starten

- voor € 663,00 kunnen vijf vrouwen een restaurant beginnen in hun dorp

- voor € 20,00 leert een vrouw deelnemen aan een spaargroep

 

Uw bijdrage voor dit werk is welkom door een gift over te maken op

NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Ethiopië. Kijk voor meer informatie

op www.kerkinactie.nl/ethiopie.

 

Zondag 7 febr. 2021: Werelddiaconaat - Bangladesh

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering

zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen

de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor

hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een

ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen

voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand

zijn tegen storm en regen.

 

Zondag 24 jan. 2021: Missionair werk

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele

buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn

creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren

zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie

goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt

missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van

betekenis.

Zondag 17 jan. 2021: Goed toegerust aan de slag in de kerk-Ondersteuning gemeenten

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen:

van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en

van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse

Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen.

Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings

en webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de nodige

aanpassingen, toch doorgaan. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk

hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit.

 

Vrijdag 25 dec. 2020 (1ste Kerstdag): Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden

bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie

in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren

noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel

wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren

baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er

onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Via partnerorganisaties

helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding.

Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van

documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden

vluchtelingen geholpen naar een betere plek. 

 

Zondag 20 dec. 2020 (4e Advent): Daarom Kerst - Iedereen welkom op het Kerstfeest!

Voor christenen draait het kerstfeest om de geboorte van Christus. In Hem gaf

God licht in het donker. Dat mogen we doorgeven en delen met de mensen om

ons heen. De Protestantse Kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. Om ook dit

jaar, ondanks de coronamaatregelen, de boodschap van Kerst te kunnen delen,

heeft de Protestantse Kerk met ‘Daarom Kerst’ diverse materialen gemaakt om

mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de échte kerstboodschap.

Zoals de cd’s van ’Daarom Kerst’, speciaal bedoeld om uit te delen

aan buren of vrienden. Voor kinderen is een eigen cd gemaakt.

 

Zondag 06 dec. 2020  (2e Advent): – Kinderen in de knel - Kinderen betrekken bij diaconaat

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets

van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er

wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie

wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat

doen we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale

rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver

weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen

voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat.

 

Zondag 29 nov. 2020 (1e Advent) - Kinderen in de knel - Oekraïne - School van onze dromen

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen

in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend

huis te zijn.

Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis-

en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen

voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht,

het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya

Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen

betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in

internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede,

liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden

of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en

gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier

ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone

en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

 

Zondag 22 nov. 2020 - Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is

de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden

van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van

de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het

belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden

toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen

ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan

wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek

met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken

in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures,

gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties

voor het organiseren van pastorale activiteiten.

 

Zondag 08 nov. 2020 - Opvoeden doe je niet alleen 

Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een

geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te

wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend

houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door

anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek

tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens

van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen

gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden

kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en

gehoord weten.

 

Woensdag 04 nov. 2020 - Dankdag voor gewas en arbeid: Voedselbankactie t.b.v. Voedselbank Bolsward - bij Spar Tolsma, Arum

In de week van 1 november tot en met 7 november houdt de diaconie in het kader

van de Dankdag voor gewas en arbeid weer een inzameling voor de Voedselbank

Bolsward.

U kunt uw aankopen doen bij de Spar en in het daarvoor bestemde winkelwagentje

vooraan in de winkel deponeren.

Hierbij denken we aan de volgende artikelen:

- Conserven, soep, peulvruchten en groenten in blik

- Pasta, rijst en granen

- Pastamix, saus en droge kruidenmixen

- Zeep, schoonmaakmiddel en wasmiddel

- Babyvoeding

- Koffie, suiker en thee

 

Alvast heel hartelijk dank namens de Voedselbank Bolsward voor uw bijdrage!

 

Zondag 01 nov. 2020 - Sterke vrouwen in de kerk (Papoea, Zending)

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun

land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij

waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis

en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering

in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen

 

praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer

vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk 

en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. 

 

Zondag 25 okt. 2020 - Actie Sprinkhaan - Verjaag de honger

Een enorme golf woestijnsprinkhanen vreet Oost-Afrika en Zuid-Azië kaal. Boeren in landen als Ethiopië, Zuid-Soedan en Pakistan raken hun oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Na corona maakt de sprinkhanenplaag de armoede nóg groter. Kerk in Actie ondersteunt boeren met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselnoodhulp.

Terwijl het coronavirus nog volop rondwaart en in veel landen zorgt voor werkloosheid, ziekte en honger, vechten boeren in Oost-Afrika en Zuid-Azië nu ook tegen een nieuw gevaar: een verwoestende sprinkhanengolf die van het ene naar het andere gebied trekt. De gevolgen zijn enorm. De sprinkhanen eten complete oogsten op en dat maakt de armoede en de honger in deze gebieden nog groter. Met takken en kleden proberen boeren de sprinkhanen tegen beter weten in van hun land te verjagen.

Kerk in Actie ondersteunt deze boeren. Met waarschuwingssystemen, die tijdig signaleren wanneer er sprinkhanen komen en een geluid afgeven om ze te verjagen. En met voedselnoodhulp, om honger te voorkomen waar sprinkhanen de oogst hebben verwoest. 

De collecte van de diaconie is vandaag bestemd voor dit doel.

 

Zondag 18 okt. 2020 - Landbouw in Rwanda (Werelddiaconaat):

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda Sinds Evariste een landbouwtraining

volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter:

”Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om

groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering

en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor

moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te

leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik

van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels

en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien

en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk

bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde

boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt.

De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor € 160,00.

 

Zondag 11 okt. 2020 (verplaatst van 4 oktober) - Israëlzondag: Kies voor het leven:

De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege

Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof.

Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. In Israël steunt de Protestantse

Kerk het werk van de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om

het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Bijvoorbeeld met ontmoetingsprogramma’s

voor tieners. In Nederland investeert de kerk in opbouwende

relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief tegen het toenemende

antisemitisme, bijvoorbeeld in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke

Kerk. Plaatselijke gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen,

ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg.

 

Zondag 27 sept. 2020: Vredeswerk - Wereldwijd: Verlangen naar vrede

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor

bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord

worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische

hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden

te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de

Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële

steun voor.

 

Zondag 20 sept. 2020: Zending - Wereldwijd: Versterk de kerk

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een

baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is

echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd

is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in 

verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid,

bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat

en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door

geweld getroffen regio’s.

 

Zondag 13 sept. 2020:  JOP-Jeugdwerk - Nederland: Kliederkerk geeft hoop 

’Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd

hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk

weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan Kliederkerken en dat

is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken

bij de kerk, bijna éénderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s

en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden

gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Geef aan de collecte om Kliederkerk

te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende

generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in het

voetspoor van Jezus te gaan.

 

Zondag 6 sept. 2020:  Werelddiaconaat - Ghana: Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen

christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen

veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen

en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers,

kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert

de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren

lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans

op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert

bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.

 

Nieuwsbrieven 7, 14, 21 en 28 augustus

Kollekte doelen

In De 3-Klank hebt u kunnen lezen dat de diaconie € 50,00 overmaakt naar de doelen

die per zondag op de lijst van Kerk in Actie staat. U kunt bijdragen aan de diaconie

door uw gift over te maken op NL54 Rabo 0118 3725 48 o.v.v. Diaconie.

 

Daarnaast willen we voor de komende maand de volgende doelen onder de

aandacht brengen. De diaconie beveelt die van harte bij u aan:

1. Hulp voor slachtoffers in Libanon

Uw bijdrage kan naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerkin Actie te Utrecht, o.v.v. "Slachtoffers explosie Beiroet". Via het kerkelijk netwerk biedt Kerk in Actie hulp:

voedsel, water, kleding, hygiëne, gebouwen herstellen.

 

2. Hulp voor vervolgde christenen in India in coronatijd via Open Doors

Open Doors bemoedigt de christenen in India en maakt noodhulpppaketten voor

7.000 gezinnen. Stuur uw gift naar NL08 INGB 0000 0077 33 o.v.v. 6020 0531 7601.

Zie www.opendoors.nl/ranglijst/india.

 

3. Voedselpakketten in coronatijd voor Hope Prison Ministry in Zuid-Afrika

Lees het verhaal van Annette Waagemans op www.stadskerkdewijngaard.nl

Maak uw bijdrage over aan Stadskerk de Wijngaard, NL57 RABO 0127 5764 36

o.v.v. : Gift aan Zuid-Afrika - voedselpaketten. Een voedselpakket van € 12,50

voedt 4 volwassenen voor een week.

 

Zie voor meer informatie over bovengenoemde doelen de nieuwsbrief van 7 augustus.