Collecterooster                   Nieuws diaconie                      Komende kerkdiensten

   

Hieronder vindt u voor de komende periode onze collecten uit het landelijk collecterooster,

en de collecten van de afgelopen periode (tot 1 jaar terug).

 

Indien we niet fysiek kunnen collecteren in de kerk, maakt de diaconie € 50,00 per

collecte over naar onderstaande doelen; u kunt bijdragen door een gift over te maken naar de diaconie. Bankrekeningnr. NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Arum-Kimswerd o.v.v. het project.

                                                   

Eerdere collecten: tot 1 jaar terug

Zondag 24 januari 2020: Missionair werk

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele

buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn

creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren

zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie

goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt

missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van

betekenis.

Zondag 17 januari: Goed toegerust aan de slag in de kerk-Ondersteuning gemeenten

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen:

van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en

van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse

Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen.

Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings

en webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de nodige

aanpassingen, toch doorgaan. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk

hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit.

 

Vrijdag 25 dec. 2020 (1ste Kerstdag): Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden

bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie

in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren

noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel

wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren

baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er

onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Via partnerorganisaties

helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding.

Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van

documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden

vluchtelingen geholpen naar een betere plek. 

 

Zondag 20 dec. 2020 (4e Advent): Daarom Kerst - Iedereen welkom op het Kerstfeest!

Voor christenen draait het kerstfeest om de geboorte van Christus. In Hem gaf

God licht in het donker. Dat mogen we doorgeven en delen met de mensen om

ons heen. De Protestantse Kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. Om ook dit

jaar, ondanks de coronamaatregelen, de boodschap van Kerst te kunnen delen,

heeft de Protestantse Kerk met ‘Daarom Kerst’ diverse materialen gemaakt om

mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de échte kerstboodschap.

Zoals de cd’s van ’Daarom Kerst’, speciaal bedoeld om uit te delen

aan buren of vrienden. Voor kinderen is een eigen cd gemaakt.

 

Zondag 06 dec. 2020  (2e Advent): – Kinderen in de knel - Kinderen betrekken bij diaconaat

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets

van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er

wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie

wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat

doen we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale

rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver

weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen

voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat.

 

Zondag 29 nov. 2020 (1e Advent) - Kinderen in de knel - Oekraïne - School van onze dromen

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen

in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend

huis te zijn.

Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis-

en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen

voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht,

het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya

Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen

betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in

internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede,

liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden

of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en

gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier

ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone

en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

 

Zondag 22 nov. 2020 - Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is

de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden

van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van

de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het

belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden

toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen

ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan

wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek

met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken

in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures,

gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties

voor het organiseren van pastorale activiteiten.

 

Zondag 08 nov. 2020 - Opvoeden doe je niet alleen 

Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een

geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te

wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend

houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door

anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek

tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens

van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen

gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden

kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en

gehoord weten.

 

Woensdag 04 nov. 2020 - Dankdag voor gewas en arbeid: Voedselbankactie t.b.v. Voedselbank Bolsward - bij Spar Tolsma, Arum

In de week van 1 november tot en met 7 november houdt de diaconie in het kader

van de Dankdag voor gewas en arbeid weer een inzameling voor de Voedselbank

Bolsward.

U kunt uw aankopen doen bij de Spar en in het daarvoor bestemde winkelwagentje

vooraan in de winkel deponeren.

Hierbij denken we aan de volgende artikelen:

- Conserven, soep, peulvruchten en groenten in blik

- Pasta, rijst en granen

- Pastamix, saus en droge kruidenmixen

- Zeep, schoonmaakmiddel en wasmiddel

- Babyvoeding

- Koffie, suiker en thee

 

Alvast heel hartelijk dank namens de Voedselbank Bolsward voor uw bijdrage!

 

Zondag 01 nov. 2020 - Sterke vrouwen in de kerk (Papoea, Zending)

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun

land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij

waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis

en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering

in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen

 

praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer

vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk 

en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. 

 

Zondag 25 okt. 2020 - Actie Sprinkhaan - Verjaag de honger

Een enorme golf woestijnsprinkhanen vreet Oost-Afrika en Zuid-Azië kaal. Boeren in landen als Ethiopië, Zuid-Soedan en Pakistan raken hun oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Na corona maakt de sprinkhanenplaag de armoede nóg groter. Kerk in Actie ondersteunt boeren met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselnoodhulp.

Terwijl het coronavirus nog volop rondwaart en in veel landen zorgt voor werkloosheid, ziekte en honger, vechten boeren in Oost-Afrika en Zuid-Azië nu ook tegen een nieuw gevaar: een verwoestende sprinkhanengolf die van het ene naar het andere gebied trekt. De gevolgen zijn enorm. De sprinkhanen eten complete oogsten op en dat maakt de armoede en de honger in deze gebieden nog groter. Met takken en kleden proberen boeren de sprinkhanen tegen beter weten in van hun land te verjagen.

Kerk in Actie ondersteunt deze boeren. Met waarschuwingssystemen, die tijdig signaleren wanneer er sprinkhanen komen en een geluid afgeven om ze te verjagen. En met voedselnoodhulp, om honger te voorkomen waar sprinkhanen de oogst hebben verwoest.

 

De collecte van de diaconie is vandaag bestemd voor dit doel.

 

Zondag 18 okt. 2020 - Landbouw in Rwanda (Werelddiaconaat):

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda Sinds Evariste een landbouwtraining

volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter:

”Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om

groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering

en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor

moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te

leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik

van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels

en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien

en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk

bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde

boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt.

De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor € 160,00.

 

Zondag 11 okt. 2020 (verplaatst van 4 oktober) - Israëlzondag: Kies voor het leven:

De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege

Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof.

Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. In Israël steunt de Protestantse

Kerk het werk van de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om

het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Bijvoorbeeld met ontmoetingsprogramma’s

voor tieners. In Nederland investeert de kerk in opbouwende

relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief tegen het toenemende

antisemitisme, bijvoorbeeld in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke

Kerk. Plaatselijke gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen,

ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg.

 

Zondag 27 sept. 2020: Vredeswerk - Wereldwijd: Verlangen naar vrede

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor

bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord

worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische

hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden

te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de

Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële

steun voor.

 

Zondag 20 sept. 2020: Zending - Wereldwijd: Versterk de kerk

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een

baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is

echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd

is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in 

verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid,

bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat

en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door

geweld getroffen regio’s.

 

Zondag 13 sept. 2020:  JOP-Jeugdwerk - Nederland: Kliederkerk geeft hoop 

’Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd

hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk

weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan Kliederkerken en dat

is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken

bij de kerk, bijna éénderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s

en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden

gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Geef aan de collecte om Kliederkerk

te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende

generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in het

voetspoor van Jezus te gaan.

 

Zondag 6 sept. 2020:  Werelddiaconaat - Ghana: Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen

christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen

veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen

en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers,

kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert

de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren

lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans

op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert

bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.

 

Nieuwsbrieven 7, 14, 21 en 28 augustus

Kollekte doelen

In De 3-Klank hebt u kunnen lezen dat de diaconie € 50,00 overmaakt naar de doelen

die per zondag op de lijst van Kerk in Actie staat. U kunt bijdragen aan de diaconie

door uw gift over te maken op NL54 Rabo 0118 3725 48 o.v.v. Diaconie.

 

Daarnaast willen we voor de komende maand de volgende doelen onder de

aandacht brengen. De diaconie beveelt die van harte bij u aan:

1. Hulp voor slachtoffers in Libanon

Uw bijdrage kan naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerkin Actie te Utrecht, o.v.v. "Slachtoffers explosie Beiroet". Via het kerkelijk netwerk biedt Kerk in Actie hulp:

voedsel, water, kleding, hygiëne, gebouwen herstellen.

 

2. Hulp voor vervolgde christenen in India in coronatijd via Open Doors

Open Doors bemoedigt de christenen in India en maakt noodhulpppaketten voor

7.000 gezinnen. Stuur uw gift naar NL08 INGB 0000 0077 33 o.v.v. 6020 0531 7601.

Zie www.opendoors.nl/ranglijst/india.

 

3. Voedselpakketten in coronatijd voor Hope Prison Ministry in Zuid-Afrika

Lees het verhaal van Annette Waagemans op www.stadskerkdewijngaard.nl

Maak uw bijdrage over aan Stadskerk de Wijngaard, NL57 RABO 0127 5764 36

o.v.v. : Gift aan Zuid-Afrika - voedselpaketten. Een voedselpakket van € 12,50

voedt 4 volwassenen voor een week.

 

Zie voor meer informatie over bovengenoemde doelen de nieuwsbrief van 7 augustus.

 

Nieuwsbrieven 3, 24 en 31  juli,

Kollekte doelen

In De 3-Klank hebt u kunnen lezen dat de diaconie € 50,00 overmaakt naar de doelen

die per zondag op de lijst van Kerk in Actie staat. U kunt bijdragen aan de diaconie

door uw gift over te maken op NL54 Rabo 0118 3725 48 o.v.v. Diaconie.

Ook de campagne "Help een stille coronaramp voorkomen" (met o.a. hulp voor

Mama Rose in Rwanda blijven wij van harte aanbevelen. Maak uw gift over op

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerkin Actie te Utrecht, o.v.v. "Wereldwijd strijden

tegen corona" of doneer online via www.kerkinactie.nl.

 

Nieuwsbrieven 12, 26,  juni 2020

Kollekte doel voor deze maand

De diaconie beveelt  u van harte aan om bij wijze van kollekte een gift voor de Kerk in Actie -

campagne "Help een stille coronaramp voorkomen". Onderdeel deze campagne is 

onersteuning van het werk van "Fryslân foar Rwanda". De afgelopen hebben we al op

verschillende manieren het werk van o.a. Mama Rose ondersteund in Rwanda. 

Met deze campagne kunnen we hen ook in deze ingrijpende tijd ondersteunen. 

Wilt u helpen?

Nieuwsbrief 05 juni 2020

DE DIAKONIE BEVEELT DE COLLECTE VAN DE LEPRAZENDING SPECIAAL AAN IN JULLIE AANDACHT

Wij hebben uw hulp nodig voor onze online collecte.

In de week van 7 juni wilden we onze huis-aan-huis-collecte houden. Door de Corona is echter alles anders geworden. We houden daarom een digitale collecte.

Maak uw bijdrage  over op IBAN NL49 INGB 0000 889 889 t.n.v. Stichting Leprazending Nederland.

 

Waarom juist nu?: Leprapatiënten hebben een enorm lage weerstand en zijn ontzettend kwetsbaar. Daarbovenop bemoeilijkt de lockdown zo’n beetje hun complete bestaan. Hoe komen zij zonder hulp van buitenaf aan eten, drinken en lepramedicijnen? Zonder de juiste medische zorg leidt lepra vaak tot zichtbare handicaps en nog diepere armoede. Iedere twee minuten krijgt iemand de diagnose lepra. Er wordt met man en macht creatief gewerkt om zorg te verlenen. Met een medische bus, geven we nu leprapatiënten wondverzorging en medische hulp aan huis. Door te collecteren geef je mensen met lepra: eten, drinken, medicijnen en bescherming. Leprazending-collectebus

 

Nieuwsbrief 29 mei 2020

UW PINKSTERGIFT GEVRAAGD VOOR ‘LAAT 1 MAALTIJD STAAN

Laat je ontbijt staan Het idee achter de actie is dat tienduizenden mensen op Tweede Pinksterdag, hun ontbijt laten staan en 5 euro per persoon doneren. De opbrengst van de actie komt volledig ten goede aan voedseldistributie en wordt verdeeld onder de deelnemende organisaties. Voor deze actie is een unieke samenwerking ontstaan tussen 10 hulporganisaties, o.a. EO Metterdaad, Kerk in Actie, Leprazending, Red een Kind, TEAR en ZOA . Waarom?

De mensen die in armoede leven worden enorm getroffen door de coronomaatregelen. De landen zijn in lockdown en dit betekent dat de mensen daar niet kunnen werken. En in die landen is een dag niet werken een dag niet eten. De situatie wordt met de dag erger. Het kan toch niet zo zijn dat de mensen die al in armoede leven het hardst geraakt gaan worden.

 

Uw donatie is veel waard:

Uganda:  Een familie in Uganda kan twee dagen eten van € 5,00. 

Zuid-Afrika: In Karatara, Zuid-Afrika kost het uitdelen van een warme maaltijd ca. € 0,40 per persoon.

Pakistan: Voor € 30,- kan een gezin met vier kinderen twee weken eten.

India: Eén voedselpakket kost € 36,- en daar kunnen ze in Prayagraj een maand van eten.

Geef uw bijdrage online https://metterdaad.eo.nl/1maaltijd of maak uw gift over naar EO Metterdaad NL88 INGB 0000 300 300 ovv Laat 1 maaltijd staan.

 

Nieuwsbrieven 1, 8, 15, 22 mei 2020

Kollekte doel tot aan Pinksteren

De diakonie beveelt u van harte aan om bij wijze van kollekte een gift te geven voor de Kerk in Actie-campagne ‘Help een stille coronaramp voorkomen’. Onderdeel van deze campagne is ondersteuning van het werk van Fryslân foar Rwanda.De afgelopen tijd hebben we al op verschillende manieren het werk van o.a. Mama Rose ondersteund in Rwanda. Met deze campagne kunnen we hen ook in deze ingrijpende tijd ondersteunen. Wilt u helpen? Maak uw gift over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Wereldwijd strijden tegen corona' of doneer online via www.kerkinactie.nl

 

Nieuwsbrieven 20, 27 maart, en 3, 17, 24 april 2020

Nu we geen zondagse collecte kunnen houden, nodigt de kerkenraad u uit om een gift over te maken aan Stichting Bootvluchteling. Deze stichting helpt al enkele jaren vluchtelingen in het kamp Moria op Lesbos. De corona vormt voor hen in deze erbarmelijke omstandigheden een nog veel grotere bedreiging dan voor ons.U kunt doneren via https://bootvluchteling.nl/doneer/ of IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. St. Bootvluchteling.

 

 Zondag 5 april 2020: JOP: Jongeren doorleven het paasverhaal

Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de

boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde

een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met

’Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten
af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren
uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee.

 

Zondag 29 maart 2020: Werelddiaconaat: Vakonderwijs voor straatmeisjes in Ghana

In Ghana leven ruim 25.000 kinderen op straat in de hoofdstad Accra. De Ghanese
organisatie AG Care vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoeders.
Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 40 meisjes
in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een praktisch vak in
tien maanden tijd: naaien, sieraden maken, kappersvak. Een deel van de meisjes
keert terug naar het geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen.
- Een maand lang eten voor één meisje kost € 36,00
- Materiaal voor een vaktraining kost € 53,00
- Een meisje een jaar lang begeleiden na terugkeer kost € 65,00

 

 Zondag 22 maart 2020: Binnenlands diaconaat: Vakanties met aandacht.

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim

2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week

vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en

mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500
ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel
te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een

luisterend oor.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk
mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

 

Zondag 15 maart 2020: Noodhulp: Onze kerk in actie voor veiligheid en vrede in Zuid-Soedan

Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in 2011 haar onafhankelijkheid.
Anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn
50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen
in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. In het noorden verblijven
veel vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfederatie
zet hier speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen
spelen en trauma’s leren verwerken. Nile Hope bouwt waterputten en
wc’s voor 11.000 mensen. Ze leren mensen hoe ze die moeten onderhouden
en gebruiken. Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line
Ministries traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen te verdienen,
bijvoorbeeld met zeep maken, zeefdrukken, als imker of naaister. Ook leren
ze hoe ze meer voedsel kunnen verbouwen in dit droge land. Veel vrouwen
en jongeren willen zich graag inzetten voor vrede en democratie in hun land.
Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze dat moeten aanpakken, krijgen ze daar

voorlichting over. De mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen
daarbij steunen?
- Voor 30 euro leert iemand een waterput onderhouden
- Een gemeenschappelijk toilet kost € 700,00
- De reparatie van een waterput kost € 1.000,00

 

Zondag 08 maart 2020: Missionair werk

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een

kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we

geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap

naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de

mensen toe gaan.
Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en
de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten,
maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt
startende pioniersplekken.

Zondag 01 maart 2020: Voorjaarszending: de kracht van bijbelverhalen in de Golfstaten

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit
landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd.
Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint
voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode
waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek
gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die
vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.

 

Zondag 23 febr. 2020: Binnenlands Diaconaat - Hulp en perspectief voor mensen zonder
papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een
mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land
van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland
leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt
en uitgezet te worden. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden
met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid.
Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt deze
initiatieven:

- Wereldhuis Amsterdam
- Stap Verder- Amsterdam Zuidoost
- Pauluskerk Rotterdam
- Ondersteuning mensen zonder verblijfspapieren
- Stek Den Haag- tijdelijke opvang in De Halte
- Villa Vrede Utrecht
- INLIA- hulp aan dakloze vluchtelingen
- Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt - meldpunt vreemdelingendetentie.

 

Zondag 16 febr. 2020: Werelddiaconaat - Landbouw in Kameroen

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge

Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christenen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen.

De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel

én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert
boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig
studenten ieder jaar theologisch onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot
goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In
vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid.

 

Zondag 9 febr. 2020: Catechese en educatie - Relevant en modern trainingsaanbod

In lokale kerken zijn allerlei mensen actief als ambtsdrager, predikant, jeugdleider
of op andere terreinen. Zij kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken
op het gebied van kennis, ideeën en ondersteuning bij de invulling van hun
taak. De Academie van de Protestantse Kerk heeft een relevant en modern
aanbod van trainingen voor professionals en vrijwilligers in de kerk. De ’blended
training’ Nieuwe Ambtsdragers, bestaat uit een interactieve e-learning en
uit bijeenkomsten. Naast toepassing en verdieping is er altijd volop ruimte
voor uitwisseling.

 

Zondag 2 febr. 2020: Werelddiaconaat - Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen.
De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is
er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda
steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen
coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand
het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee
krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze
maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen
visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur.

 

Zondag 26 jan. 2020: JOP

Vrijdagavond 7 februari gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen
met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is
een online spel van JOP, Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via
internet tegen andere groepen door heel Nederland spelen. Jongeren voeren als
groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score.
Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met

geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol.

Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw
en het onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor
jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kanten klaar
Sirkelslag programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag KIDS.

 

Zondag 19 jan. 2020i: Missionair - Een goed verhaal

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om de zorg voor de ander, onze
naaste of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen ons uit om deze
te vertalen naar ons eigen leven en ze te delen met de mensen om ons heen.
De Protestantse Kerk maakt hiervoor ondersteunend materiaal en ontwikkelt
initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen.