Collecterooster Protestantse Kerk in Nederland

Hieronder vindt u voor de komende periode onze collecten uit het landelijk collecterooster.

 

Kerkdiensten

 

Komende collecten diaconie
5 mei: Kerk zijn in oorlogstijd: Syrië
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood
doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar
getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij
hen aanklopt. Samen steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om
hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet
met lege handen staan. In het hele land helpen de Syrisch orthodoxe kerken
mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten,
babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties. 

Klik hier voor meer informatie op de website van Kerk in Actie

 

12 mei: Jeugdwerk
Voor veel kinderen is geloven niet vanzelfsprekend - soms zijn ze nog nooit in
een kerk geweest. Het is fantastisch dat er kerken en scholen zijn die samenwerken
om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken. JOP,
Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking. JOP
denkt mee over de invulling van school-en-kerkvieringen, ondersteunen kerken
bij godsdienstonderwijs en denken mee over de identiteit van de school. JOP
organiseert netwerkbijeenkomsten en maakt ondersteunende materialen. Via
een besloten Facebookpagina kunnen kerken en scholen hun ideeën en vragen
rond samenwerken delen.