Collecterooster Protestantse Kerk in Nederland

Hieronder vindt u voor de komende periode onze collecten uit het landelijk collecterooster,

en collecten tot 1 jaar terug.

                                                                                                      Komende Kerkdiensten

 

Zondag 26 januari: JOP.

Vrijdagavond 7 februari gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen
met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is
een online spel van JOP, Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via
internet tegen andere groepen door heel Nederland spelen. Jongeren voeren als
groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score.
Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met

geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol.

Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw
en het onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor
jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kanten klaar
Sirkelslag programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag KIDS.

 

Eerdere collecten:

Zondag 19 januari: Missionair: Een goed verhaal.

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om de zorg voor de ander, onze
naaste of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen ons uit om deze
te vertalen naar ons eigen leven en ze te delen met de mensen om ons heen.
De Protestantse Kerk maakt hiervoor ondersteunend materiaal en ontwikkelt
initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen.

 

Woensdag 25 december - 1e Kerstdag: geef licht aan kinderen in Moldavië

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de

bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is

niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de

economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen
groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

 

Zondag 22 december: vluchtelingkinderen in Myanmar

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen, met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie

steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt

op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand.

Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is,

kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal

werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar

zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.

 

Zondag 15 december: Stabiel thuis voor kinderen in Nederland

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind

wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei

problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen,
die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen
per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid
binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar
van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven.

 

Zondag 8 december: onderwijs voor werkende kinderen in Colombia

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk
doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals
in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de
markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine
Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt
ze meer weerbaar, om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120
jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf kunnen
verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een
cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding
kunnen volgen.

 

Zondag 1 december: Adventscollecte: Maatjes voor aidswezen in Zambia
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen
onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen,
als hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden
staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert
kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind
en kinderen praktisch ondersteund. Los van de trauma’s van het verlies van
hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat
gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen,
moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in
duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen
en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven
vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner
of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

 

Zondag 24 november: Eenzaamheid draaglijk maken
Eenzaamheid, gemis aan écht contact, komt overal in Nederland voor. Ouderen,
mensen die hun partner verloren zijn en migranten lijden er het vaakst
onder. In veel kerken zijn er activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of
draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt deze initiatieven van
harte en geeft plaatselijke gemeenten informatie, materialen en tips. Eenzaamheid
heeft te maken met waardigheid. Daarom is het belangrijk om er in kerk
en samenleving aandacht voor te vragen.

 

Zondag 10 november: Steun kleine kerkgemeenschappen
Op zondag 10 november is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk
bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen
en financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren, kunnen de
zichtbare aanwezigheid van de kerk in een dorp onder spanning zetten. De
Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp
en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen
in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te
stimuleren. Of door de oprichting van een voedselbank of het bieden van (pastorale)
zorg voor dorpsbewoners. Met de opbrengst van deze collecte steunt
de Protestantse Kerk dorpskerken om dorp en kerk aan elkaar te verbinden.

 

Woensdag 6 november: Dankdag voor gewas en arbeid
In de week van 31 oktober tot en met 7 november houdt de diaconie in het
kader van de Dankdag voor gewas en arbeid weer een inzameling voor de
Voedselbank Bolsward.

 

U kunt uw aankopen doen bij de Spar en in het daarvoor bestemde winkelwagentje
vooraan in de winkel deponeren. Hierbij denken we aan de volgende
artikelen:
· Conserven, soep, peulvruchten en groenten in blik
· Pasta, rijst en granen
· Pastamix, saus en droge kruidenmixen
· Zeep, schoonmaakmiddel en wasmiddel
· Babyvoeding
· Koffie, suiker en thee


Alvast heel hartelijk dank namens de Voedselbank Bolsward voor uw bijdrage!

 

Zondag 3 november: Zending: Goede predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van
de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar
goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit
krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Omdat op het platteland

van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de

gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling

van de dorpsgemeenschappen.

 

Zondag 13 oktober: Werelddiaconaat en Open Doors.

Werelddiaconaat: Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia.

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking
met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus
project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een
kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot
kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC-soldaten
als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een
opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken.
De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en
verzoening. Voor nog meer informatie klik op: Kerk in Actie-Werelddiaconaat

 

Open Doors

Open Doors zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd. www.opendoors.nl

 

Zondag 6 oktober - Kerk en Israël - Israëlzondag: Leren door ontmoeting en dialoog
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in
Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk
onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke
gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen,
ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject

’De Uitdaging’ worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met

joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken.

Voor nog meer informatie klik op: Meer info

 

29 september: Werelddiaconaat: Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië.
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er
alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar
werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige
ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie
van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding
bieden aan eenzame ouderen. Voor nog meer informatie klik op: Meer info

 

22 september: Vredeswerk.

Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. Nu in Amerika wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereldwijd mensen door conflicten worden verdreven, is het thema van de Vredesweek: ’Vrede verbindt over grenzen’. De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX
ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen
en Serviërs, die de verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. Voor nog meer informatie klik op:  Meer info

 

15 september: Zending: Bouw Kerk Syrië weer op.

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden
tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan. Voor nog meer informatie klik op: Meer info

Hieronder nog een video

 

8 september: JOP-Jeugdwerk, kliederkerk.

Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de
slag met een bijbelverhaal. Een opa vertelde dat hij zijn kleinkinderen graag meeneemt naar de Kliederkerk. Normaal komen die eigenlijk nooit meer in de kerk, maar in de Kliederkerk ontdekken ze samen op een verrassende manier de verhalen uit de Bijbel. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar.

Voor nog meer informatie klik op: Meer info

 

1 september: Missionair; Proef de kerk.

Een landelijke actie op initiatief van de Raad van Kerken, waarbij nadrukkelijker dan op andere zondagen onze kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk
komen. Een zondag speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen, collega’s uit te nodigen

om eens een kerkdienst bij te wonen. Voor nog meer informatie klik op: Meer info

 

11 augustus 2019: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika - (Werelddiaconaat)
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien
op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving.
De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een
duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren
de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen
in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd
hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp
bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen
groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om
hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900
jongeren huiswerkbegeleiding.

 

7 juli 2019: Vakantiepret voor kinderen in armoede (Binnenlands diaconaat)
De collecte op 7 juli is bestemd voor diaconale projecten van Kerk in Actie.
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede.
Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland
bestrijden, bijvoorbeeld met de actie Vakantietas.
Kerk in Actie wil 5.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een
vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen
deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het
zwembad of een pretpark in de buurt.

 

23 juni 2019: Wereldvluchtelingendag: Vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we
soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen
worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen.
In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld
van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die
zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel
door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via
Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden
en hongersnood voorkomen.
Voor nog meer informatie klik op: Meer info

 

9 juni 2019: Pinksterzending: Bijbelverspreiding op het Chinese platteland
De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de
67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet.
Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de
Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma
voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal.
Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling
van het Oude Testament.
Voor nog meer informatie klik op: Meer info

Opbrengst: € 100,00

 

9 juni 2019, Pinksteren, collecte samen met Achlum / Hitzum: Arum / Kimswerd
voor Mama Rose in Rwanda en Achlum / Hitzum Project Indonesië, Hillie
Veneman West Java: voor beide projecten elk € 144,69.

 

12 mei 2019: Jeugdwerk
Voor veel kinderen is geloven niet vanzelfsprekend - soms zijn ze nog nooit in
een kerk geweest. Het is fantastisch dat er kerken en scholen zijn die samenwerken
om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken. JOP,
Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking. JOP
denkt mee over de invulling van school-en-kerkvieringen, ondersteunen kerken
bij godsdienstonderwijs en denken mee over de identiteit van de school. JOP
organiseert netwerkbijeenkomsten en maakt ondersteunende materialen. Via
een besloten Facebookpagina kunnen kerken en scholen hun ideeën en vragen
rond samenwerken delen.

 

5 mei 2019: Kerk zijn in oorlogstijd: Syrië
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood
doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar
getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij
hen aanklopt. Samen steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om
hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet
met lege handen staan. In het hele land helpen de Syrisch orthodoxe kerken
mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten,
babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties.

Voor nog meer informatie klik op: Meer info