Collecterooster Protestantse Kerk in Nederland

Hieronder vindt u voor de komende periode onze collecten uit het landelijk collecterooster.

 

Kerkdiensten

 

11 augustus 2019: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika - (Werelddiaconaat)
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien
op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving.
De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een
duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren
de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen
in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd
hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp
bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen
groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om
hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900
jongeren huiswerkbegeleiding.

 

Eerdere collecten:

7 juli 2019: Vakantiepret voor kinderen in armoede (Binnenlands diaconaat)
De collecte op 7 juli is bestemd voor diaconale projecten van Kerk in Actie.
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede.
Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland
bestrijden, bijvoorbeeld met de actie Vakantietas.
Kerk in Actie wil 5.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een
vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen
deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het
zwembad of een pretpark in de buurt.

 

23 juni 2019: Wereldvluchtelingendag: Vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we
soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen
worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen.
In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld
van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die
zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel
door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via
Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden
en hongersnood voorkomen.  Meer info

 

9 juni 2019: Pinksterzending: Bijbelverspreiding op het Chinese platteland
De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de
67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet.
Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de
Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma
voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal.
Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling
van het Oude Testament.  Meer info

Opbrengst: € 100,00

 

- 9 juni 2019, Pinksteren, collecte samen met Achlum / Hitzum: Arum / Kimswerd
voor Mama Rose in Rwanda en Achlum / Hitzum Project Indonesië, Hillie
Veneman West Java: voor beide projecten elk € 144,69.

 

12 mei 2019: Jeugdwerk
Voor veel kinderen is geloven niet vanzelfsprekend - soms zijn ze nog nooit in
een kerk geweest. Het is fantastisch dat er kerken en scholen zijn die samenwerken
om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken. JOP,
Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking. JOP
denkt mee over de invulling van school-en-kerkvieringen, ondersteunen kerken
bij godsdienstonderwijs en denken mee over de identiteit van de school. JOP
organiseert netwerkbijeenkomsten en maakt ondersteunende materialen. Via
een besloten Facebookpagina kunnen kerken en scholen hun ideeën en vragen
rond samenwerken delen.

 

5 mei 2019: Kerk zijn in oorlogstijd: Syrië
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood
doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar
getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij
hen aanklopt. Samen steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om
hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet
met lege handen staan. In het hele land helpen de Syrisch orthodoxe kerken
mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten,
babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties. 

Klik hier voor meer informatie op de website van Kerk in Actie