Collecterooster                   Nieuws diaconie                      Komende kerkdiensten

   

Hieronder vindt u voor de komende periode onze collecten uit het landelijk collecterooster,

en de collecten van de afgelopen periode.

 

Indien we niet fysiek kunnen collecteren in de kerk, maakt de diaconie € 50,00 per

collecte over naar onderstaande doelen; u kunt bijdragen door een gift over te maken naar de diaconie. Bankrekeningnr. NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Arum-Kimswerd o.v.v. het project.

                                                   

Komende collecten 

Geplaatst maandag 25-04-2022

Zondag 8 mei: Noodhulp Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de

vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen,

maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners

zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen

is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne.

Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij

een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s.

 

Zondag 15 mei: Binnenlands diaconaat: Op adem komen in De Glind

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen

en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van

hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun

toekomst. In De Glind, dat ook wel het ’Jeugddorp’ wordt genoemd, geloven

ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en

jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het

verder gewone dorp.

 

Zondag 22 mei: Missionair werk: Oog voor kinderen in pioniersplekken

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat

zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te

delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het

Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth

is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De

Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn

door heel Nederland.

 

Zondag 29 mei: Jong Protestant: Diaconaat: ook voor jongeren

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de

jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen

ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De

ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en

een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om

hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen

ook om diaconaal actief te blijven.

 

Zondag 5 juni: Pinkstercollecte Zending: Zuid-Afrika;

Bijbel brengt arme boeren in actie

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties

lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een

christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies

te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen

en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen

verhogen. In het kader van ’jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie

juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden

optreedt.

 

Opbrengst collecten afgelopen periode

Geplaatst maandag 25-04-2022

Opbrengsten collecten - 6 maart - 40dagentijdcollecte Zending:

Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten € 54,75

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw.

Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas

verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen

elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren

hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne

landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp.

Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

 

Woensdag 9 maart - Biddagcollecte Werelddiaconaat: Bangladesh: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen € 50,00

In Bangladesh zijn overstromingen of soms juist droogte een bedreiging voor de

voedselvoorziening. Maar een ingenieus kooktoestel levert voor vrouwen in dit

Zuid-Aziatische land niet alleen meer inkomen op, het is ook nog milieuvriendelijk.

Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval om in

biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Het wordt door de vrouwen

verwerkt tot tot en verkocht als natuurlijke, milieuvriendelijke bodemverrijker.

Het kooktoestel veroorzaakt ook minder rook en is dus gezonder.

 

13 maart - 40dagentijdcollecte Binnenlands diaconaat: Kerk zijn doe je met elkaar € 44,10

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen?

Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk

in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis

te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het

initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte

worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te

ontmoeten.

 

20 maart - 40dagentijdcollecte Werelddiaconaat: Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen € 146,62

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie

Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleidingen

noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een

opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op

straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te

worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

 

27 maart - 40dagentijdcollecte Missionair werk: Jong en oud thuis in de kliederkerk € 45,45

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook

voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs

nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en

kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar

en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in

Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats

van geloof, hoop en liefde.