Informatie kerkdiensten ivm coronavirus


Op dit moment zijn er geen bijzonderheden / nieuws te melden

 

Beste gemeenteleden en andere belangstellenden,

 

Op 12 maart was de kerkenraad bijeen. Toen was net een brief van de classis Fryslân binnengekomen, met het advies om de komende tijd geen kerkdiensten te houden. Niet met meer dan 100 mensen, maar ook niet met minder dan honderd mensen.

De kerkenraad heeft besloten om dat advies te volgen. Op 15 en 22 maart vervallen de zondagse kerkdiensten. Daarna zal de kerkenraad opnieuwe bericht doen.
De komende zondagen zendt de EO om 9.20 uur een kerkdienst uit op NPO 2. Zie voor meer informatie de website van de EO.

Hieronder zal ik de komende weken iets laten schrijven rond de lezingen van de zondag.

Nu we op zondag niet bijeen kunnen zijn, wens ik jullie vanaf hier gezegende dagen met de woorden van een bekende Ierse zegenbede:


Dat it paad op dy takomt en de wyn de goede kant útwaait,

dat de sinne blier dyn antlit beskynt, de rein dyn lannen myld bedript.

En oant wy elkoar wer moetsje, meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân.

 

Namens de kerkenraad,
in gedachten en gebeden met jullie verbonden,
ds. Tytsje Hibma

 

Woord en beeld bij zondag 15 maart


Zondag 15 maart - 3e zondag van de 40 dagen

 

De naam van deze zondag is Oculi, naar Psalm 25 vers 15: 'Ik hâld de eagen aloan op de Heare / Ik houd mijn oog gericht op de Heer'.

 

De vrouw bij de bron

 

De evangelielezing gaat over de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron (Johannes 4: 1-42). De Samaritaanse vrouw is 'besmet' en verschuilt zich zoveel mogelijk voor de mensen. Op het stille middaguur komt zij bij de bron en raakt in gesprek met Jezus. Een gesprek over water dat leven geeft. De vrouw voelt zich zó gekend in dat gesprek, dat ze later tegen de stadsbewoners uitroept: 'Hij weet alles van mij!'.


Hierboven zie je een schilderij van Sieger Köder bij deze ontmoeting.
De vrouw kijkt in het water van de bron. Daar ziet zij zichzelf, ten diepste, en daar ziet zij tegelijk het aangezicht van Jezus die haar ontmoet. Jezus zegt: 'Het water dat ik geef, zal in jou een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.'

 

Tytsje Hibma - reacties welkom bij thibma@hetnet.nl