Komende kerkdiensten


Zondag 22 september - 09.30 uur

Voorganger: Dhr. C. Boers, Terwolde
Plaats: Lambertuskerk te Arum

Collecte Diaconie: Vredeswerk.    Meer info

 

Zondag 29 september - 10.00 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd
Plaats: Lambertuskerk te Arum

Startzondagdienst voor jong en oud
m.m.v. gospelkoor 'All for One' o.l.v. Basile Maneka

Collecte Diaconie: Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië.    Meer info
Na de dienst koffiedrinken

 

Zondag 06 oktober - 09.30 uur

Voorganger: mw. L. de Vries, Dronrijp
Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

Collecte Diaconie: Kerk en Israël.    Meer info

 

Zondag 13 oktober - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd
Plaats: Lambertuskerk te Arum

Na de dienst koffiedrinken.

 

Zondag 20 oktober - 09.30 uur

Voorganger: ds. J. Ariessen, Bolsward
Plaats: Lambertuskerk te Arum

Collecte ....

 

Aangepaste kerkdienst
Op 22 september om 10.00 uur in de Sint-Martines kerk te Tzummarum.
Voorganger is ds. J.P. Lindeboom. Medewerking wordt verleend door ’Jawis’.