Komende kerkdiensten


Klik op Collecterooster voor informatie over de komende collecten en de

collecten die al geweest zijn.

 

Zondag 17 november - 09.30 uur

Voorganger: ds. J. Ariesen, Bolsward
Plaats: Lambertuskerk te Arum

 

Zondag 24 november - 10.00 uur

Voorgangers: ds. T. Hibma, Kimswerd en mevr. A. Heerma, Franeker
Plaats: Lambertuskerk te Arum.

Gedachteniszondag - m.m.v. vrouwenkoor Solid uit Harlingen.    Meer info

Er is kinderkerk - Na de dienst koffiedrinken

 

Zondag 1 december - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd en mevr. A. Heerma, Franeker
Plaats: Lambertuskerk te Arum

1e Adventszondag - m.m.v. koor Hallelujah, Arum
Er is kinderkerk - Na de dienst koffiedrinken

 

Woensdag 4 december

17.30 uur Adventsvesper in de Lambertuskerk
18.00 uur Adventsmaaltijd in ’t Lokaal

Meer info

 

Zondag 8 december - 09.30 uur

Voorganger: ds. W. v.d. Heide, Sexbierum
Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

2e Adventszondag

 

Zondag 15 december - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd en mevr. A. Heerma, Franeker
Plaats: Lambertuskerk te Arum

3e Adventszondag - Na de dienst koffiedrinken

 

 

Aangepaste kerkdienst
Op 1 december om 10.00 uur bij de Vrije Evangelische Gemeente,

Noord 41 te Franeker.Voorganger is ds. van Houten.

Medewerking wordt verleend door kinderkoor ’Under de Toer’.