Komende kerkdiensten


Zondag 28 juli - 09.30 uur

Voorganger: ds. D. van Bockhove, Franeker
Plaats: Gertrudiskerk te Achlum

Gezamenlijke dienst met Achlum / Hitzum    Meer info

 

Zondag 04 augustus - 09.30 uur

Voorganger: dhr. H. Giliam, Pingjum
Plaats: Lambertuskerk te Arum

 

Zondag 11 augustus - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd
Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

Gezamenlijke dienst met Achlum / Hitzum    Meer info

Na de dienst koffiedrinken

Collecte diaconie: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika.    Meer info

 

Zondag 18 augustus - 09.30 uur

Voorganger: ds. M. Veen, Achlum
Plaats: Gertrudiskerk te Achlum

Gezamenlijke dienst met Achlum / Hitzum    Meer info

 

Zondag 18 augustus - 14.00 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswert
Plaats: Lambertuskerk te Arum

Huwelijksdienst Anne Rohn en Sytze Kruisenga.    Meer info

 

Zondag 25 augustus - 09.30 uur

Voorganger: ds. M. Veen, Achlum en ds. T. Hibma, Kimswerd
Plaats: Kerk te Hitzum

Viering Heilig Avondmaal    Meer info

Gezamenlijke dienst met Achlum / Hitzum    Meer info

 

Zondag 01 september - 09.30 uur

Voorganger: ds. R. Voogd, Lollum
Plaats: Lambertuskerk te Arum

 

Aangepaste kerkdienst
Op 2 september om 10.00 uur in de Sint Martines kerk te Tzummarum.
Voorganger is ds. J.P. Lindeboom.
Medewerking wordt verleend door ’Jawis’.