Komende kerkdiensten

- Eventuele informatie over de komende kerkdiensten vindt u op pagina Bij de Zondagen  

- Informatie over de komende collecten voor de diaconie vindt u op pagina Nieuws diaconaat

 

Zondag 4 juni 2023 - 09:30 uur

Voorganger: Mevrouw L. de Vries, Dronrijp

Plaats: Lambertuskerk te Arum

 

Zondag 11 juni 2023 - 09:30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk te Arum 

Viering Heilig Avondmaal

Afscheid/(her)bevestiging ambtsdragers

Na de dienst koffiedrinken

's-Middags om 16:00 uur Pizza-Pannenkoeken Party.     Meer info

 

Zondag 18 juni 2023 - 09:30 uur

Voorganger: ds. E.P. Muilwijk-Huis, Workum

Plaats: Lambertuskerk te Arum 

 

Zondag 25 juni 2023 - 09:30 uur

Voorganger: ds. R. van Zessen, Achlum

Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

Collecte diaconie: Werelddiaconaat - Colombia

Na de dienst koffiedrinken

 

Zondag 2  juli 2023 - 09:30 uur

Voorganger: ds. M. Roepers, Achlum

Plaats: Lambertuskerk te Arum 

Collecte diaconie: Werelddiaconaat - Indonesië 

Na de dienst koffiedrinken