Komende kerkdiensten

Er wordt weer meer mogelijk. Momenteel kunnen we weer kerkdiensten houden met

30 kerkgangers plus medewerkers (ambtsdragers, koster, organist, enz.).

U hoeft zich niet voor de kerkdiensten aan te melden, tenzij anders vermeld.

In de regel vallen we mooi binnen het genoemde aantal. Bij binnenkomst (en vertrek)

graag een mondkapje dragen en de handen desinfecteren. U kunt in de kerk een

plaats kiezen waar een rood kussentje op ligt. Zingen en koffiedrinken gaat helaas nog niet. Zodra er meer mogelijkheden komen, laten we dat weten.

 

De kerkdiensten worden ook uitgezonden via de livestream zie:

www.tsjerkearumkimswert.nl/livestream/ 

 

Voor informatie over de komende collecten en de collecte die al geweest zijn (tot 1 jaar terug)

kunt u hierboven klikken op Collecterooster.

 

Zomerdiensten HAAK

In juli en augustus hebben we zeven gezamenlijke HAAK-diensten met de gemeente

van Achlum-Hitzum. Wat is het fijn dat we zo weer samen kunnen zijn.

Gelukkig is er weer de ruimte van in ieder geval 60 kerkgangers per dienst en ook

mag het zingen langzaam maar zeker weer uitgebreid worden. We beginnen op

11 juli in Achlum en daar eindigen we ook op 22 augustus met een gezamenlijke

avondmaalsviering. Daar tussenin zijn er 2 diensten in Arum en 1 in Hitzum en

1 in Kimswerd. Zie voor alle gegevens onderstaand rooster.

 

Zondag 01 augustus - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

HAAK-dienst

 

Zondag 08 augustus - 09.30 uur

Voorganger: ds. J. Kamerling, Franeker

Plaats: Gertrudiskerk te Achlum

HAAK-dienst

 

Zondag 15 augustus - 09.30 uur

Voorganger: ds. Tj. Hiemstra, Groningen

Plaats: Lambertuskerk te Arum

HAAK-dienst

Collecte Diaconie: Zending, Pakistan

 

Zondag 22 augustus - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Gertrudiskerk te Achlum

Heilig Avondmaal - HAAK-dienst

 

Zondag 29 augustus - 09.30 uur

Voorganger: ds. F. Buitink, Heino

Plaats: Lambertuskerk te Arum

 

Zondag 05 september - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk te Arum

Startzondag - 9.00 uur startontbijt