Komende kerkdiensten

Op 21-09-2021 ontvingen we weer een brief van de classis m.b.t de coronamaatregelen, vanwege de versoepelingen met ingang van 25-09-2021. Klik op Corona-protocol voor

de nieuwe coronamaatregelen.

 

Voor informatie over de komende collecten en de collecte die al geweest zijn (tot 1 jaar terug)

kunt u klikken op Collecterooster .

 

Zondag 24 oktober - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

Afscheid van koster Sipke Palsma

Na de dienst koffiedrinken

Meer informatie

 

Zondag 31 oktober - 09.30 uur

Eredienst verzorgd door het Jiddische muziekgezelschap

Samoosara o.l.v. dhr. Johan Cnossen

Plaats: Lambertuskerk te Arum

Gezamenlijke dienst met Achlum-Hitzum / Na de dienst koffiedrinken

 

Woensdag 03 november - 19.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Hitzum

Dankstond voor gewas en arbeid 

Gezamenlijke dienst met Achlum-Hitzum

Collectie diaconie: Dankdag-collecte Werelddiaconaat

Meer informatie

 

Zondag 07 november - 09.45 uur - de uitzending begint 10.00 uur

Voorgangers: ds. T. Hibma, Kimswerd en ds. Flora Visser, Makkum

Plaats: Lambertuskerk te Arum 

Tsjerke fan de Moanne / Omrop Fryslân

Gezamenlijke dienst met ’De Lytse Streek’  / Na de dienst koffiedrinken

Muzikale medewerking: Muziekver.  Nij Libben, Witmarsum

Collectie diaconie: Zending: Guatemala

Meer informatie

 

Zondag 14 november - 09.45 uur - de uitzending begint 10.00 uur

Voorganger: ds. W.  Andel, Echtenerbrug-Oosterzee

Plaats: Lambertuskerk te Arum 

Tsjerke fan de Moanne / Omrop Fryslân

Gezamenlijke dienst met Achlum-Hitzum

Muzikale medewerking: Mevr. Gonnie Roelofsen, dwarsfluit

Meer informatie

 

Zondag 21 november - 09.45 uur - de uitzending begint 10.00 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk te Arum 

Tsjerke fan de Moanne / Omrop Fryslân

Gezamenlijke dienst met Achlum-Hitzum

Muzikale medewerking: Mevr. Gonnie Roelofsen, dwarsfluit

Meer informatie

 

Zondag 21 november - 16.00 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk te Arum 

Gedachtenisdienst