De kerkenraad heeft besloten om in september de kerkdiensten te hervatten. Klik op de knop hiernaast (links) voor meer informatie.

 


Klik op Collecterooster voor informatie over de komende collecten en de collecten

die al geweest zijn (tot 1 jaar terug).

 

Kerkdiensten juli en augustus 2020

Geplaatst dinsdag 30-06-2020

Vanaf september hopen we weer kerkdiensten te kunnen houden. Meer info

- Hopelijk blijft de EO op NPO2 om 9.20 uur een korte viering uitzenden vanuit de kapel

  van het Dienstencentrum in Utrecht van de landelijke Protestantse Kerk. 

  Op de pagina video-livestream kunt u deze uitzendingen terugkijken.

  Verder vindt u ongetwijfeld nog andere waardevolle programma’s op radio en TV op

  zondagmorgen of door de week.

- Ook staat er elke zondag een korte overdenking van ds. Hibma op de pagina Bij de zondagen.

- Op de pagina video-livestream verzamelt Jan Scheltema ook uitzendingen van 

  verschillende kerkdiensten die voor ons interessant zijn.

  

Collecte:

De komende tijd wil de diaconie de collecten graag weer oppakken die Kerk in Actie voorstelde in het collecterooster. Voor elk project maken we standaard € 50,00 over vanuit de diaconie. Wilt u ook bijdragen aan deze collecten, maak uw donatie dan over naar de rekening van de diaconie: NL54 RABO 0118 3725 48 o.v.v. Diaconie. Daarmee steunt u de doelen van

Kerk in Actie waaraan de diaconie financieel bijdraagt. Zie verderop in deze 3-klank een overzicht van de collecten die geweest zijn en de komende collecten.

 

Kerkdiensten

Geplaatst zaterdag 13-06-2020

Vanaf september hopen we weer kerkdiensten te kunnen houden. Meer info

In juni kunt u op zondag o.a. via de TV de volgende diensten meemaken.

 

- NPO2 om 9.20 uur: een korte viering vanuit de kapel van het Dienstencentrum

  in Utrecht van de landelijke Protestantse Kerk. Klik op: video-livestream voor terugkijken.
- Ook staat er elke zondag een korte overdenking van ds. Hibma op de

  website van onze kerk. Klik hier om naar de pagina te gaan.

- Op de pagina video-livestream staan links naar enkele online-kerkdiensten en naar

  eerder gehouden kerkdiensten. 


Collecte
Voor de komende weken stelt de diakonie een nieuw collectedoel voor. Het is
de campagne ’Help een stille coronaramp voorkomen’ van Kerkinactie. De afgelopen
tijd hebben we al op verschillende manieren het werk van o.a. Mama
Rose ondersteund in Rwanda. Met deze campagne kunnen we Afrikaanse
landen ook in deze ingrijpende tijd ondersteunen. Wilt u helpen? Maak uw
gift over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.
’Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online via www.kerkinactie.nl