Komende kerkdiensten


Klik op Collecterooster voor informatie over de komende collecten en de

collecten die al geweest zijn.

 

Zondag 26 januari - 11.00 uur

Voorganger: ds. E. Zwerver, Schettens
Plaats: Lambertuskerk te Arum

Collecte diaconie: JOP

Koffiedrinken om 10.00 uur en afscheid van Marja Gerlofsma.    Meer info

 

Zondag 02 februari - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd
Plaats: Lambertuskerk te Arum

Viering Heilig Avondmaal m.m.v. koor Hallelujah, Arum.

Na de dienst koffiedrinken.    Meer info

 

Zondag 09 februari - 09.30 uur

Voorganger: ds. A. Cluistra-Boschloo, Makkum
Plaats: Lambertuskerk te Arum

 

Zondag 16 februari - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd
Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

Na de dienst koffiedrinken

 

Zondag 23 februari - 09.30 uur

Voorganger: ds. S. Ypma, Franeker
Plaats: Lambertuskerk te Arum