Komende kerkdiensten

- Eventuele informatie over de komende kerkdiensten vindt u op de pagina Bij de Zondagen  

- Informatie over de komende collecten voor de diaconie vindt u op Nieuws diaconaat.

 

Zondag 5 februari 2023 - 09:30 uur

Voorganger: ds. H. van der Wal, Eersel

Plaats: Lambertuskerk te Arum

Collecte diaconie: Werelddiaconaat - Pakistan - Vaktraining voor jongeren

 

Zondag 12 februari 2023 - 09:30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk te Arum

Collecte diaconie: Noodhulp en rampenpreventie

 

Zondag 19 februari 2023 - 09:30 uur

Voorganger: ds. R. Nijendijk-Cnossen, Midlum

Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

 

Woensdag 22 februari 2023 18:00 uur

Voorganger: ds. M. Roepers, Achlum & ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Kerk te Hitzum

HAAK-dienst - Aswoensdag.     Meer info

 

Zondag 26 februari 2023 - 09:30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk te Arum

1ste zondag 40-dagentijd - Dienst voor jong en oud.     Meer info 

Collecte diaconie: Zending: Zambia

Na de dienst koffiedrinken

 

Zondag 5 maart 2023 - 09:30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk te Arum

2e zondag 40-dagentijd

Collecte diaconie: Voorjaarszending - Palestina 

Na de dienst koffiedrinken

 

Woensdag 8 maart 2023 - 19:30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk te Arum

HAAK-dienst - Bidstond voor gewas en arbeid

Na de dienst koffiedrinken