Komende kerkdiensten

- Eventuele informatie over de komende kerkdiensten vindt u op pagina Bij de Kerkdiensten  

- Informatie over de komende collecten voor de diaconie vindt u op pagina Nieuws diaconaat

 

Er is elke zondag in Arum en Kimswerd koffiedrinken na de kerkdienst.

Iedereen is hartelijk welkom.

 

Zondag 10 december 2023 09:30 uur

Voorganger: ds. A. Cluistra-Boschloo, Makkum

Plaats: Lambertuskerk te Arum

2e advent

Collecte diaconie: Kinderen in de knel Myanmnar

 

Zondag 17 december 2023 - 19:30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk te Arum

3e advent

Kerstzangavond - Georganiseerd door koor Hallelujah uit Arum     Meer info

Collecte diaconie: Binnenlands Diaconaat

 

Zondag 24 december 2023 09:30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: In de kerk te Hitzum

4e advent - HAAK-dienst     Meer info

Collecte diaconie: Kinderen en jongeren - Inleven in het Kerstverhaal 

 

Zondag 24 december 2023 - 19:30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk te Arum

Kerstzangdienst m.m.v. muziekkorps Wubbenus Jacobs     Meer info

 

Maandag 25 december 2023 - 09:30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Laurentiuskerk te Kimswert

1e Kerstdag - Kerstochtendviering m.m.v. Otto Roelofsen, orgel en

Gonny Roelofsen, dwarsfluit     Meer info

Collecte diaconie: Kinderen in de knel Oekraïne 

 

Zondag 31 december 2023 - 09:30 uur

Voorganger: ds. M. Roepers, Achlum

Plaats: Lambertuskerk te Arum

Oudejaarsviering - HAAK-dienst     Meer info

 

Zondag 7 januari 2024 - 09:30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswert

Plaats: Lambertuskerk te Arum

 

Zondag 14 januari 2024 - 09:30 uur

Voorganger: ds. R. van Zessen, Achlum

Plaats: Lambertuskerk te Arum