Komende kerkdiensten

- Eventuele informatie over de komende kerkdiensten vindt u op de pagina Bij de Zondagen  

- Informatie over de komende collecten voor de diaconie vindt u op de pagina Collecterooster .

 

Zondag 22 mei 2022 - 09.30 uur

Voorganger: ds. H. van der Wal, Eersel

Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

Na de dienst koffiedrinken

Collecte diaconie: Missionair werk

 

Donderdag 26 mei 2022 - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

Hemelvaartsdag - HAAK-dienst          Meer info

 

Zondag 29 mei 2022 - 09.30 uur

Voorganger: ds. F. Buitink, Heino

Plaats: Lambertsuskerk te Arum

Collecte diaconie: Jong protestant

 

Zondag 5 juni 2022 10.00 uur

Voorgangers: ds. M. Roepers, Achlum en ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Hitzum

HAAK-dienst - Openluchtdienst in Hitzum          Meer info

Pinksterviering voor jong en oud - m.m.v. muziekkorps Wubbenus Jacobs. 

Na afloop koffiedrinken.

Collecte diaconie: Pinkstercollecte zending

 

Zondag 12 juni 2022 09.30 uur

Voorgangers: ds. A. Cluistra-Boschloo, Makkum

Plaats: Lambertsuskerk te Arum

 

Zondag 19 juni 2022 09.30 uur

Voorgangers: Mevr. A. Stork

Plaats: Gertrudiskerk te Achlum

HAAK-dienst

 

Zondag 26 juni 2022 09.30 uur

Voorgangers: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

Viering Heilig Avondmaal