Vanaf 6 september zijn de kerkdiensten weer hervat. Klik hier voor meer informatie.

 

Klik op Collecterooster voor informatie over de komende collecten en de collecten

die al geweest zijn (tot 1 jaar terug).

 

Zondag 06 september - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk, Arum

Collecte: diaconie - Werelddiaconaat

Na de dienst koffiedrinken

 

Zondag 13 september - 09.30 uur

Voorganger: dhr. C. Boers, Terwolde

Plaats: Lambertuskerk, Arum

Collecte: diaconie - JOP-Jeugdwerk

 

Zondag 20 september - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk, Arum

Collecte: diaconie - Zending

Viering Heilig Avondmaal    Meer info

 

Zondag 27 september - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk, Arum

Collecte: diaconie - Vredeswerk

Afscheid / Bevestiging ambtsdragers    Meer info

Na de dienst koffiedrinken

  

Zondag 04 oktober - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk, Arum

Collecte: diaconie - Kerk en Israël

Startzondag / Thema: Het goede leven!

Een Ark van Noach-tocht door het dorp

m.m.v. de kinderkerk en jeugdclubs    Meer info