Komende kerkdiensten

Volgens de huidige coronamaatregelen mogen we nog steeds 30 kerkgangers

ontvangen, plus medewerkers (voorganger, ambtsdragers, koster, enz). In de

praktijk betekent dat, dat u zich in de regel niet hoeft aan te melden, omdat

we binnen dat aantal blijven. Alleen in bijzondere situaties is aanmelding wel

nodig. Dat staat dan vermeld bij de kerkdiensten. Er is geen koffiedrinken na

de diensten. De diensten worden gestreamd: tsjerkearumkimswert.nl/livestream

Aanmelding voor de kerkdiensten - voor zover nodig - kan via ds. Hibma,

thibma@hetnet.nl of 0517-341859 of 06-11404591. Zie ook: Corona-protocol

 

Voor informatie over de komende collecten en de collecte die al geweest zijn (tot 1 jaar terug)

kunt u hierboven klikken op Collecterooster.

 

Zondag 29 november - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk, Arum

1ste advent     Meer info

Oekraïne: School van onze dromen

 

Zondag 6 december - 09.30 uur

Voorganger: ds. A. Cluistra-Boschloo, Makkum

Plaats: Laurentiuskerk, Kimswerd

2e Advent     Meer info

Collecte diaconie: Kinderen betrekken bij diaconaat

 

Zondag 13 december - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk, Arum

3e advent     Meer info

 

Zondag 20 december - 09.30 uur

Voorganger: ds. A.E. De Jong -Wiersma, Tzum

Plaats: Lambertuskerk, Arum

4e advent     Meer info

Collecte diaconie: Iedereen welkom op het Kerstfeest!

 

Vrijdag 25 december - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk, Arum

Kerstochtendviering - Aanmelden voor de dienst     Meer info

Collecte diaconie: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

 

Zondag 27 december - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk, Arum

 

Donderdag  31 december - 19.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk, Arum     Meer info

Oudejaarsavond - Dienst samen met Achlum-Hitzum

Aanmelden voor de dienst

 

Zondag 03 januari - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk, Arum     Meer info