Op 15 en 22 maart is er geen kerkdienst in Arum-Kimswert i.v.m. het coronavirus. Klik op de knop hiernaast (links) voor meer informatie.


Klik op Collecterooster voor informatie over de komende collecten en de collecten

die al geweest zijn (tot 1 jaar terug).

 

Woensdag 11 maart - 19.30 uur

Voorganger: ds. R. Nijendijk-Cnossen, Midlum
Plaats: In de kerk te Hitzum

Bidstond voor gewas en arbeid

Gezamenlijk met Achlum/Hitzum

 

Zondag 15 maart - 09.30 uur - Geannuleerd

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd
Plaats: Lambertuskerk te Arum

3e zondag 40-dagentijd - Na de dienst koffiedrinken

 

Zondag 22 maart - 09.30 uur - Geannuleerd

Voorganger: ds. A.E. De Jong-Wiersma, Sneek
Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

4e zondag 40-dagentijd. Kinderkerk in 't Lokaal, Arum (vanaf 9.30 uur)

Collecte diaconie: Binnenlands diaconaat

 

Zondag 29 maart - 09.30 uur - Geannuleerd

Voorganger: ds. C. Glashouwer, Harlingen
Plaats: Lambertuskerk te Arum

5e zondag 40-dagentijd -Er is kinderkerk
Na de dienst koffiedrinken

Collecte diaconie: Werelddiaconaat

 

Zondag 05 april - 09.30 uur - Geannuleerd

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd
Plaats: Lambertuskerk te Arum

Palmpasen - m.m.v. jeugdkorps Wubbenus Jacobs
Afscheid van oudste kinderen van de kinderkerk
Na de dienst Palmpaasoptocht

Collecte diaconie: JOP

 

Donderdag 9 april - 19.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd
Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

Witte Donderdag / Avondmaal

 

Vrijdag 10 april - 19.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd
Plaats: Lambertuskerk te Arum

Goede Vrijdag

 

Zaterdag 11 april - 19.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd
Plaats: Lambertuskerk te Arum

Stille Zaterdag

 

Zondag 12 april - 09.00 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd
Plaats: Lambertuskerk te Arum

Pasen / Paasontbijt