Komende kerkdiensten

- Eventuele informatie over de komende kerkdiensten vindt u op de pagina Bij de Zondagen  

- Informatie over de komende collecten voor de diaconie vindt u op Nieuws diaconaat.

 

Zondag 9 oktober 2022 - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Kerk te Hitzum

Gezamenlijke dienst met Achlum/Hitzum     meer info

Collecte diaconie: Missionair werk 

 

Zondag 16 oktober 2022 - 09.30 uur

Voorganger: Dhr. Chr. Boers, Terwolde

Plaats:  Lambertuskerk te Arum

Collecte diaconie: Zending-Indonesië

 

Zondag 23 oktober 2022 - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk te Arum

M.m.v. mannenkoor Con Amore Na de dienst koffiedrinken     meer info

 

Zondag 30 oktober 2022 - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. van der Linden, Harlingen

Plaats: Lambertuskerk te Arum

 

Woensdag 2 november 2022 - 19.30 uur

Voorganger: ds. M. Roepers, Achlum

Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

Dankstond voor gewas en arbeid     meer info

Gezamenlijke dienst met Achlum/Hitzum / Na de dienst koffiedrinken

Collecte diaconie: Werelddiaconaat-Pakistan 

 

Zondag 6 november 2022 - 09.30 uur

Voorganger: ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats: Lambertuskerk te Arum

Gedachteniszondag     meer info

M.m.v. vrouwenkoor Solid Na de dienst koffiedrinken

Collecte diaconie: Zending-Zambia 

 

Zondag 13 november 2022 - 09.30 uur

Voorganger: ds. A.E. de Jong-Wiersema, Sneek

Plaats: Lambertuskerk te Arum