In verband met de coronacrisis zijn er tot nader te bepalen datum geen kerkdienst in Arum-Kimswert. Klik op de knop hiernaast (links) voor meer informatie.

 


Klik op Collecterooster voor informatie over de komende collecten en de collecten

die al geweest zijn (tot 1 jaar terug).

 

Kerkdiensten

Geplaatst dinsdag 28-04-2020

Op zondag 5 juli hopen we weer onze eerste kerkdienst te kunnen houden. In
juni kunt u op zondag o.a. via de TV de volgende diensten meemaken.

 

- NPO2 om 9.20 uur: een korte viering vanuit de kapel van het Dienstencentrum
in Utrecht van de landelijke Protestantse Kerk. Klik op: video-livestream voor terugkijken.
- Omrop Fryslân om 10.00 uur (herhaling om 12.00 uur): dienst vanuit de
protestantse gemeente Martinikerk in Franeker. Klik op: Kerkdiensten Omrop Fryslân
- Ook staat er elke zondag een korte overdenking van ds. Hibma op de
website van onze kerk. Klik op:  www.tsjerkearumkimswert.nl om naar de pagina te gaan.

- Op de pagina video-livestream staan links naar enkele online-kerkdiensten.


Collecte
Voor de komende weken stelt de diakonie een nieuw collectedoel voor. Het is
de campagne ’Help een stille coronaramp voorkomen’ van Kerkinactie. De afgelopen
tijd hebben we al op verschillende manieren het werk van o.a. Mama
Rose ondersteund in Rwanda. Met deze campagne kunnen we Afrikaanse
landen ook in deze ingrijpende tijd ondersteunen. Wilt u helpen? Maak uw
gift over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.
’Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online via www.kerkinactie.nl