Komende kerkdiensten

Zoals het er nu uitziet, hopen we op zondag 9 mei de kerkdiensten te kunnen hervatten. Voorlopig doen we dat met maximaal 30 mensen (excl. de medewerkers) en nog zonder gemeentezang. Zodra dat mogelijk en verantwoord is willen we natuurlijk ook heel graag weer zingen in de kerkdiensten. Er was vóór het schrijven van deze kopy nog geen 

gelegenheid voor overleg over wel of niet koffiedrinken na de kerkdienst. Dus dat blijft nog even een verrassing. De kerkdiensten in de Lambertustsjerke zijn ook via de livestream te volgen op www.tsjerkearumkimswert.nl/livestream/

Let voor eventuele aanpassingen op de informatie in de wekelijkse nieuwsbrief

en op deze website website. 

 

Aanmelding voor de kerkdiensten

Voor de gewone diensten hoeft u zich niet aan te melden. We verwachten

dat we daar vooreerst wel binnen de grenzen van ca. 30 kerkgangers plus

medewerkers blijven. Als u zich moet opgeven voor een kerkdienst dan wordt

dat hieronder bij de gegevens vermeld.

 

Voor informatie over de komende collecten en de collecte die al geweest zijn (tot 1 jaar terug)

kunt u hierboven klikken op Collecterooster.

 

Zondag 09 mei:

Voorganger:

Plaats:

09.30 uur

ds. T. Hibma, Kimswerd

Lambertuskerk te Arum

 


Donderdag 13 mei:

Voorganger:

Plaats:

Meer info

09.30 uur

ds. C. Nicolay, Heerenveen

Kerk van Hitzum

Hemelvaartsdag

Gezamenlijke dienst met Achlum/Hitzum

Aanmelden via de scriba Mark van der Togt:

marktogt@hotmail.com - 0517-64 21 33

 


Zondag 16 mei   

Voorganger:       

Plaats:  

09.30 uur

pastor Hieke Plantinga, Workum

Lambertuskerk te Arum

 


Zondag 23 mei   

Voorganger:       

Plaats: 

Meer info

10.00 uur

ds. T. Hibma, Kimswerd

IJsbaan Hitzum

Openlucht Pinksterdienst / Doopdienst

Gezamenlijke dienst met de HAAK

 


Zondag 30 mei   

Voorganger:       

Plaats: 

Klik hier

09.30 uur

ds. T. Hibma, Kimswerd

In de Lambertuskerk te Arum

Thema: Zondag voor de Vervolgde Kerk

 


Zondag 06 juni 

Voorganger:       

Plaats: 

09.30 uur

ds. S. Ypma, Franeker

Lambertuskerk te Arum