Komende kerkdiensten

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we in ieder geval tot en met 7 februari

geen diensten houden. De dienst van 14 februari laten we ook vervallen. Er

zou dan een Nederlandse predikant uit Londen – hier op verlof – voorgaan,

maar deze afspraak is ook vervallen.

We hopen dat de diensten weer kunnen starten met het begin van de Veertig

Dagen. Hieronder kunt u de gegevens lezen. Via de gemeentemail en de website

zullen we u op de hoogte houden van de actuele situatie. 

Als de diensten hervat worden, zijn ze ook thuis te volgen via de livestream op: tsjerkearumkimswert.nl/livestream.

 

Aanmelding voor de kerkdiensten - voor zover nodig - kan via ds. Hibma, thibma@hetnet.nl of 0517-34 18 59 of 06-114 045 91. Zie ook: Corona-protocol

 

Voor informatie over de komende collecten en de collecte die al geweest zijn (tot 1 jaar terug)

kunt u hierboven klikken op Collecterooster.

 

Woensdag     17 februari - 19.30 uur                                     

Voorganger:    ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats:             Lambertuskerk, Arum

Aswoensdagviering    Meer info

 

Zondag           21 februari - 09.30 uur                                     

Voorganger:    ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats:             Lambertuskerk, Arum

1e Zondag 40-dagentijd    Meer info

Collecte diaconie: Werelddiaconaat, Moldavië

 

Zondag           28 februari - 09.30 uur                                     

Voorganger:    Mevr. A. Heerma, Franeker

Plaats:             Laurentiuskerk, Kimswerd

2e Zondag 40-dagentijd    Meer info

Collecte diaconie: Missionair Werk, Nederland

 

Zondag           07 maart - 09.30 uur                                     

Voorganger:    ds. T. Hibma, Kimswerd

Plaats:             Lambertuskerk, Arum

3e Zondag 40-dagentijd    Meer info

Collecte diaconie: Zending, Libanon