Stille Week & Pasen - vieringen

 

Vanaf Palmzondag tot en met Paaszondag is hier iedere dag een korte viering te vinden vanuit de Lambertustsjerke in Arum.


Hieronder vind je liederen en teksten rondom Pasen om bij stil te worden, te bidden of om mee te zingen.    

                                       

De kinderen van de kinderkerk hebben Palmpaasstokken gemaakt. 

Paaslied in coronatijd

 

Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

 

Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.

 

Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf; 
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan, 
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!

 

In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.

 

Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

 

Tekst: ‘This Easter celebration’ 2020
geschreven door Carolyn Winfrey Gillette
vertaald door Gert Landman in april 2020

Te zingen op ‘Zolang wij ademhalen’, Lied 657
of eventueel ‘De ware kerk des Heren’, Lied 968 uit Zingen en bidden in huis en kerk

Palmpasen

 

Palm Palmpasen, hei koerei

Over ene zondag dan hebben wij een ei

 

Een ei, is geen ei, twee ei is een half ei

Drie ei is een Paasei

Palmpasen

 

Wij zwaaien met takken

En pakken de kleden

En spreiden ze uit op de straat

Waar zachtjes en nederig

Jezus de Vredevorst

langs de wegen gaat

 

Wij zwieren met palmen

met bloemen en halmen

En sieren de straten voor Hem

Hij komt op een ezeltje

Jezus de Vredevorst

in Jeruzalem

Hosanna

 

Tekst: Elly en Rikkert Zuiderveld

Melodie: Elly en Rikkert Zuiderveld

Weet Je Dat De Lente Komt

Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld

 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

De engel van Pasen

 

Zeg eens, heb je de engel ontmoet

die voor jou de steen wegrolde

toen je bij het graf stond?

 

Wie was voor jou zo’n engel

die in je donkerste momenten

van eenzaamheid, angst,

ontmoediging en wanhoop

heel dicht naast je kwam staan

en luisterde - heel lang?

 

Je voelde haar begrip

en haar warme hand die zei:

kom, ik ga met je mee.

 

Gaandeweg brak in de donkere chaos

weer licht door!

Je ging weer geloven in jezelf

en in je leven.

 

Wie was voor jou die engel

die de steen wegrolde

en nieuw leven mogelijk maakte?

 

En jij,

voor wie was jij die engel?

 

Gelezen door een gemeentelid

in een 40dagenkalender