Kryst yn Arum online - 24 december 2020 vanaf 19.30 uur

 

Omdat we dit jaar geen kerstviering kunnen houden is er 'Kryst yn Arum online'.
Kijk en luister en beleef het kerstfeest thuis en tóch samen!
We wensen jullie veel kijk en luisterplezier.

 

Programma

 

1. Welkom en Orgelspel

Welkom door ds. Tytsje Hibma

Organist Theo Jellema speelt

'Midden in de winternacht'

 

2. Kaarsenlied

Steek thuis ook een kerstkaars aan
en luister of zing het Kaarsenlied

 

3. Het verhaal van kleine muis
Voorgelezen door Geartsje Anema

 

4. Kerstliederen en Kerstevangelie

Organist: Theo Jellema
Lezingen: Tytsje Hibma
Kijk voor liederen en teksten hiernaast.

 

5. Kerststal en kerstversiering

Klik op de onderstaande foto om alle foto's te bekijken.

 

6. Kerstverhaal door Willy Vlug

Dit verhaal zou Willy voorlezen bij de kerstviering op 22 december.

 

7 Kerstlichtjes in het dorp

Klik op de onderstaande foto om meer foto's te zien.

 

8. Gebed: Geef mij licht - Jaap Zijlstra

 

9. Slotwoord en Ere zij God

Uitstapjes bij het programma

 

Orgel en Organist         Al kunnen we dan met kerst niet in de kerk zijn, we zijn heel blij dat we de kerstliederen weer op het orgel kunnen horen. Bekijk hier foto's van de restauratie van het orgel en lees hier meer over organist Theo Jellema.

 

 

Kijk en luister hier naar nog meer kerstliedjes.

 

Toelichting bij Kerstliederen en Kerstevangelie:

Dit zijn de lezingen en liederen:

- 477 Komt allen tezamen

- Lucas 2: 1-7

- 483 Stille nacht

- Lucas 2: 8-14

- 487 Eer zij God / Túzen ljochte ingels

- Lucas 2: 15-20

- 476 Nu zijt wellekome

Kijk hier voor de liedteksten

 Kerstcollecte - Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

• Voor €17,- krijgt een gezin maandelijks een

   voedselpakket

• €160,- per dag voor een maaltijd voor 122

   daklozen en vluchtelingen in Athene

• €2500,- per maand voor lessen voor 100 kinderen

   op Lesbos

Uw gift is welkom op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kerstcollecte Geef licht.

 

Maak een kerstlampion (zie hieronder) en loop je eigen Tocht fan it Ljocht door het dorp.