Terug naar:   Nieuws 

 

Terugblik op Arum Tsjerke fan de Moanne

Geplaatst maandag 29-11-2021
Bij het schrijven van dit stukje is de 1e Adventszondag nog aanstaande. Maar wanner u dit

leest is de novembermaand weer voorbij. Arum Tsjerke fan de Moanne begon ermee dat één

van de gemeenteleden zei: ”Nu het orgel zo mooi gerestaureerd is, kunnen wij ook wel een

keer Tsjerke fan de Moanne worden.” En zo gebeurde het. En wat is het orgel en de muziek

mooi tot zijn recht gekomen. Het is zo anders gelopen dat we gedacht hadden.

Na de eerste zondag konden er geen kerkgangers meer deelnemen aan de diensten.

Heel erg jammer! Maar wat hebben Sjouke en Geke Bruining met hun zangers en ook

Vrouwenkoor Solid de samenzang op een prachtige manier op zich genomen.

En dan was er ook nog de zondag dat ds. Wim Andel niet aanwezig kon zijn. Ook toen waren

er weer mensen om dat met elkaar op te vangen. Ook de gedachteniszondag kreeg nog weer
een andere vorm, met ’s middags de viering voor familieleden en gemeenteleden. Ja en dan

ben je daar in de kerk met een klein groepje mensen een kerkdienst aan het houden. En toch ben je allemaal met elkaar verbonden. De reacties van allerlei kanten laten merken hoe waardevol het is

om zo samen te vieren. Een paar van die reacties willen we hier met jullie delen:
7 novimber:
Tank jim allegearre foar de ynspirearjende tsjinst!
Folle groet, Herke (Giliam)


14 novimber:
Mijn vrouw en ik spreken in deze mail onze grote waardering uit voor de zang van vier zangers en

de twee musici die hen begeleidden. Fantastisch gezongen en gespeeld. Wat een samenspel.

Zelden in een Fryske tsjinst zo meegemaakt. Wilt u onze grote erkenning voor dit deel van de dienst overbrengen aan de bovengenoemde personen. Wij willen de andere medewerkers niet te kort doen.

Alles klopte. Hartelijk dank.
Met vr. gr. Ieke en Bonnie van der Wal, Stadskanaal.


19 novimber:
It is sa moai dat wy hjir yn Grins ek de novimbertsjinsten út Arum wei folgje kinne.

Ofrûne snein is der wat hiel bysûnders bard. Annie de Wolf-Yntema, berne yn Arum, pleats op Baarderbuorren, wie al in pear wike net goed en siik. Hja wennet yn Zutphen. Snein te moarn hat

se de tsjinst fia Omrop Fryslân lizzend op bêd folgje kinnen. En dat is it lêste west, want in lyts

skoftsje letter brocht har dochter har drinken en wie se ûnderwylens yn alle rêst hinnegien.

Annie, hast 90, berne yn Arum en it lêste oere fan har libben wer ferbûn mei Arum. Ik hie noch

geregeld kontakt mei har. Sneon wurdt hja yn Zutphen te hôf brocht. It like my goed dit efkes

witte te litten.
Tige de groetenis en oant sjen, Renze Pieter Yetsenga


21 novimber:
Moaie tsjinst wer. Prachtich blomstik!
Maaike van Dijk


21 novimber:
Dach dûmny Hibma, wy ha hjir yn Dinxperlo (Gelderlân) fan ’e moarn de tsjinst út Arum op tv sjoen.

Wy betankje jo foar deze skitterende tsjinst. De hiele liturgy wie geweldich: de teksten, de preek én

de muzyk fan oargel en koar. Nochris, tige betanke hjirfoar. En ús groeten. Wy binne Friezen om

útens, wenje no yn Dinxperlo, Gelderlân, pal op de Dútske grins. Mar likegoed ferbûn mei Arum op
sneintemoarn. Oh ja, foarige mail ek noch út namme fan ús skoansus út Amsterdam. Sy is d’r ek
altyd by yn Arum. Sy hat dêr een rige minsken enthousiast makke en dy sjogge ek allegear

alle wiken, gjin ien Friestalich, mar allegear fan fan dizze rige útstjoerings.
En sa is it ek yn Dinxperlo, een flinke groep Achterhoekers dy’t d’r ek alle wiken by binne en

noait oerslaan.
Bouwe en Hanny van der Meulen