Brief It Heidenskip en reacties 2e Kamerfracties

Geplaatst dinsdag 26-03-2024

Op 21 maart was er een vergadering van de kerken van de regio Makkum.

Daar werd verteld over onderstaande brief van It Heidenskip.          

Begin januari heeft de Protestantse Gemeente It Heidenskip alle Tweede Kamerfracties van de politieke partijen een brief gestuurd, waarin zij hun zorgen hebben geuit over de gevolgen van het landbouwbeleid. De brief, gepubliceerd in Ons Eeuwig Belang nummer 3, is hieronder te lezen. Onderaan staat een link naar de reacties die binnenkwamen van BBB, SP en CDA.

-----------------------------------------------------------

 

It Heidenskip januari 2024

Aan alle 2de kamer fracties van politieke partijen

 

Geachte 2de kamer fractie,

 

Ergens in Europa, in Nederland, in de zuidwesthoek van Fryslân, ligt een klein dorp, eigenlijk een buurtschap, te midden van de weilanden: It Heidenskip.

Rondom de kleine woonkern met kerk liggen weilanden, water, boerderijen en een enkel toeleveringsbedrijf, ‘fourage handel’. In de familiebedrijven wordt gewerkt vanuit het hart;

je leeft en werkt als boerin en boer. Als ondernemer runnen we onze bedrijven, maar we

zaaien bijvoorbeeld ook bloemenstroken, we beheren ook plasdras-weides, we doen

ook mee met weidevogelbescherming. We diversifiëren en zoeken naar nieuwe

mogelijkheden. In onze gezinnen voeden we op, we vieren feest, sporten (bijv. de Nationale Fierljep Manifestatie), we doen vrijwilligerswerk en we doen ons best om samen te leven. 

In deze gemeenschap worden abstracte politieke beleidsbeslissingen concreet.

 

Boerin en boer worden in toenemende mate gedwongen tot een bedrijfsvoering los van

hun hart en hun verbondenheid. Nadruk op efficiëntie, doelmatigheid, rendement denken

(met name financieel) wordt hen gepresenteerd als enige weg naar bestaanszekerheid

van hun boerenbedrijf. De familiebedrijven worden op deze manier gezien als ‘getallen’ en ‘rekeneenheden’ waarmee geschoven kan worden op een ‘balans’.

Bijvoorbeeld: het vervallen van de derogatie zet van elk bedrijf 30% van het vee, en daarmee van de productie (dus omzet, dus inkomen), op het spel. In 2024 5% en in 2025 20% weer, verplicht, minder stikstof uitstoot.

Dat zijn geen abstracte getallen. Dit zet de zekerheid van familiebedrijven onder druk.

 

In deze gemeenschap is een levende kerkelijke gemeente (PKN), die wekelijks na het

klokgelui samenkomt.

U begrijpt dat die gemeenschap voornamelijk bestaat uit veehouders. De kerkelijke

gemeente lijkt in zijn geheel geraakt te worden door de te nemen maatregelen.

En we weten niet goed raad met de toenemende onzekerheid en steeds grotere zorgen.

 

Geloof steunt, maar je bedrijf blijft afhankelijk van de bank.

Bidden troost, maar levert geen boterham op.

Geloof biedt perspectief in moeilijkheden, maar daarmee zijn de moeilijkheden nog niet weg.

 

Vanuit de zorg van en voor onze gemeenteleden schrijven wij deze brief.

Welke raad of welk perspectief heeft ú voor ons?

 

Namens de kerkelijke gemeente en de kerkenraad van de PG It Heidenskip

Pim Engelenburg, scribapgheidenskip@outlook.com

 

-----------------------------------------------