Terug naar Nieuws

 

De kerk & Present

Geplaatst maandag 12-09-2022

Geraakt door een tekst of preek en wil je handen en voeten geven aan je geloof?

Dat kan via een Present-project. Bij veel kerken groeit het verlangen om niet

alleen op zondag het geloof met elkaar te beleven maar ook om van betekenis te

zijn. Dat kan vaak in de buurt. Het christelijk geloof brengt je tenslotte in bewe-

ging. Dichterbij God en dichterbij anderen.

Graag helpt Present jouw kerk, groep of kring om praktisch bezig te zijn in jul-

lie buurt. Vrijwilligerswerk, soms lijkt dat zo eenvoudig maar zijn er allerhande

belemmeringen. Want:

 

- Hoe leg je contact in je buurt?

- Hoe bereik je de mensen die jullie hulp het meeste nodig hebben?

- Welke hulp kun je bieden en wat sluit aan bij talenten van gemeenteleden?

- Hoe krijg je, als leiding of diakenen, de hele kerk hierin mee?

 

Vragen waar Present jouw kerk of gemeente graag bij helpt! Of het nu een een-

malige actie of een langdurig project betreft, Present helpt je graag verder. Nodig

ons uit voor een presentatie of gesprek.

 

Hoe werkt het?

Het project organiseren we op basis van jullie wensen en beschikbaarheid.

Na aanmelding nemen we contact op om dit met jullie te inventariseren. We kiezen

samen zorgvuldig activiteiten waaraan ieder gemeentelid kan deelnemen.

 

Gewoon een dag of dagdeel iemand helpen via Present. Dat kan dichtbij huis, in

de buurt van je kerk bijvoorbeeld. Jullie aanwezigheid, het Present zijn, vinden

wij een hele mooie bijdrage. Iedere kerk kan dus meedoen. Vooraf kijken we op

welke manier we de ervaring kunnen verrijken. Dat kan zijn door een bloeme-

tje, een zelf gebakken taart of jullie gereedschap mee te nemen. Samen zorgen

we voor een mooie ontmoeting met mensen zonder geld, zonder netwerk en/of

goede gezondheid. Graag tot ziens, Anja Schilder Present Noordwest Friesland.

www.presentnwf.nl