Nieuws Publiciteit

 

De 3-Klank is het kerkblad van de Protetantste Gemeente Arum-Kimwerd. Krijgt u dat nog niet maar wilt u het wel ontvangen? Geef het dan door aan de scriba.
Kijk voor de adresgegevens van de scriba op de pagina met adressen.

De kerk heeft ook een facebookpagina.

 

De gemeentegids, de Paadwizer, is alleen beschikbaar op de besloten pagina voor leden en vrienden van de gemeente.

 

Bent u nog geen lid van onze gemeente? En wilt u wel lid worden (als vriend/in, als dooplid, als belijdend lid)? Neem dan contact op met onze ledenadministratie.
Kijk voor de adresgegevens van de ledenadministratie op de pagina met adressen.