Nieuws Startweekend

Libbene stiennen foar in (t)hús fan leafde – Startwykein 24 en 25 septimber 2022

Geplaatst maandag 02-10-2022 

Bij het jaarthema ‘Lit ús in hûs fan leafde bouwe’ hielden we een startweekend rondom ‘libben stiennen foar in (t)hús fan leafde'. 

Zaterdagmiddag kwamen rond de 35 kinderen bijelkaar om een héél groot huis te bouwen. De jongere kinderen gingen in Het Lokaal eerst stenen (van karton) versieren en daarmee een prachtig bouwwerk maken. Buiten maakten de oudere kinderen samen een huis van pallethout, compleet met trappen, met wel twee verdiepingen. Ook waren er nog twee kleinere houten huizen en het begin van een huisje van steen. Onder deskundige leiding kregen de kinderen die dat wilden metselles.

 

Zondagmorgen was er om half tien koffie, thee, limonade, lekkere cake en koek in Het Lokaal. Toen gingen we naar buiten om de bouwwerken van zaterdag te bekijken. We zongen daar eerst met elkaar het lied over ‘een wijs man die een huis op de rots bouwde en een dwaas man die een huis op het zand bouwde’. Deze gelijkenis van Jezus gaat over mensen die wel of niet luisteren en doen wat Hij zegt: ‘God liefhebben en je medemensen liefhebben als jezelf.’ Toen startte de Huizenjacht, een beleeftocht door Arum met onderweg vijf ontdekplekken ‘op syk nei in (t)hús fan leafde’.

 

Op de eerste ontdekplek moest een van de deelnemers met een blinddoek voor een huis tekenen. Anderen moesten daarbij aanwijzingen geven. Hoe goed kan jij luisteren? Hoe moeilijk is het om te doen wat je hoort? Op het schoolplein gingen de groepen schatgraven in de zandbak: zes stenen die samen de zin vormden: ‘Bouw samen een huis vol liefde’. Weer op een andere plek probeerden de deelnemers met oude kranten huisjes omver te waaien. Is je huis tegen de storm bestand? Hoe is het als het stormt in je leven? Bij weer anderen in de tuin mocht iedereen een woord op een steen schrijven of tekenen, een kei-sterk woord, dat je helpt om overeind te blijven: liefde, een hartje, een smiley, de regenboog, vrede of een mooie boom bijvoorbeeld. Terug in Het Lokaal mochten alle deelnemers op een kartonnen steen schrijven of tekenen wat voor hen belangrijk is voor een echt (t)huis en van die stenen samen een huis bouwen.

 

Na al deze aktiviteiten waren er voor iedereen heerlijke soep en broodjes, waarmee we het startweekend feestelijk hebben afgesloten.

Startzondag 5 september 2021 - Terugblik: De schepping in haar element!

Geplaatst dinsdag 28-09-2021

Op de prachtige zondagmorgen van 5 september kwamen we in de tuin bij de

kerk bijelkaar voor de Startzondag 2021. ’De schepping in haar element’. We

begonnen met de scheppingsdans en het verhaal van de Tuin van Eden.

 

Daarna ging iedereen in groepjes op pad door het dorp langs een route met ontdekplekken:

zelf een mens van klei maken bijvoorbeeld of samen chillen op de

dag van rust of waterdragen langs de rivier.

En onderweg waren er ook nog opdrachten: een natuurschatkist vullen, een

natuurbingo en foto’s maken van wat jij ziet van de ’Schepping’. Alle groepen

maakten de mooiste schatkisten.

 

Groep 3 - Jaap, Geartsje, Corry, Fokje, Anne, Erik en Laurens - was supersnel:

zij hadden het eerst de Bingo en droegen ook het meeste water naar de overkant.

Tenslotte terug bij de kerk gingen we nog heerlijk koffiedrinken en de kinderen

maakten mooie fruitdieren.

 

Een hele mooie start van het nieuwe seizoen. Alle helpers en aanwezigen heel

hartelijk dank voor jullie meedoen!

 

Klik hier voor foto's van de startzondag.

 

Startzondag 5 september 2021 - Van U is de toekomst

Geplaatst dinsdag 29-06-2021 

De startzondag van het nieuwe seizoen hopen

we dit jaar te vieren op zondag 5 september.

Twee jaar lang konden we geen Paasontbijt

houden. Nu willen we het nieuwe seizoen

graag beginnen met een feestelijk Startontbijt.

Iedereen - jong en oud - is welkom om

9.00 uur in de Lambertustsjerke in Arum.


Meld je uiterlijk 1 september aan (naam + aantal personen) via:

diaconie@tsjerkearumkimswert.nl of via de telefoon bij:

Otteline van der Zee 0517-64 17 64

Na het ontbijt kun je tussen 10.00 en 11.00 uur deelnemen aan een gevarieerd

programma voor alle leeftijden: ’Geloof in de toekomst’. Rond 11.00 uur sluiten

we de startzondag af met een korte gezamenlijke activiteit. We hopen dat we

tegen die tijd niet te veel last meer hebben van de corona-maatregelen. In augustus

volgt nog meer nieuws over het programma.

Het thema van de startzondag is: ’Van U is de toekomst.’ Ds. René de Reuver

van de landelijke kerk zegt over het thema: ”Ons voortbestaan, als individu, als

kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we

ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en

de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de

wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen

dat eens alles goed zal komen.”

 

Playbackshow

Vorig jaar is al afgesproken dat de toneelclub De Arumer Kat de organisatie van

de playbackwedstrijd zal overnemen van de kerk. We zijn blij dat zij deze mooie

activiteit willen voortzetten en hopen dat dat na alle coronabeperkingen dit jaar

kan gaan gebeuren.

 

Viswedstrijd

Vorig jaar hadden we in het kader van het startweekend nog een gezellige en

geslaagde viswedstrijd. Een jarenlange traditie. Omdat we in de kerk geen mensen

hebben om dit nu te organiseren, willen we vragen of andere dorpsgenoten

het leuk zouden vinden om de organisatie van de viswedstrijd op zich te nemen.

Neem gerust even contact op, dan kunnen we jullie op weg helpen met een draaiboek

en materiaal. Tytsje Hibma (thibma@hetnet.nl / 06-114 045 91)

 

Startzondag, playbackshow en viswedstrijd 2021

Geplaatst eind mei / begin juni 2021

De startzondag van het nieuwe seizoen hopen we straks in september weer te

vieren. Het thema van de startzondag sluit aan bij de visienota die de landelijke

kerk heeft uitgegeven: ’Van U is de toekomst.’ Vorig jaar is al afgesproken dat

de toneelclub ’De Arumer Kat’ de organisatie van de playbackwedstrijd zal overnemen.

Omdat we geen mensen hebben voor de startweekendcommissie, willen

we vragen of er ook dorpsbewoners zijn die de organisatie van de viswedstrijd

voortaan op zich willen nemen. In een volgende 3-Klank volgt er meer nieuws.

 

Terugblik op het Startweekend 2020 - Het goede leven!

Geplaatst dinsdag 27-10-2020

De maandag voor het startweekend was er nog een vergadering, na een persconferentie

over corona. De activiteitencommissie heeft alles toen nog wat meer

corona-proof gemaakt, maar toen kon het startweekend doorgaan. Wat een geluk!

Want wat was het een prachtig weekend. Op www.tsjerkearumkimswert.nl/voor leden

kunt u in de rubriek ’voor leden’ de foto’s nog terugzien. Voor deze pagina is een wachtwoord

vereist. Deze kunt opvragen bij de webbeheerder: zie Adressen

 

Vrijdagavond was er een gezellige en spannende viswedstrijd, aan de Franekerkade

en het Molenrak. Winnaar van de wisselbeker werd: Redmar Dunnewind !!!

 

Prijzen voor de grootste vis:                 Prijzen voor de meeste vis:

1. Redmar Dunnewind                              1. Tess Nelissen

2. Demy Koopmans                                  2. Hylke Brouwer

3. Jeen Nadema                                       3. Nynke van der Heide

 

Prijs voor de eerste vis: Sem de Vries

 

Van harte gefeliciteerd allemaal!

 

Zaterdagmiddag waren de workshops voor de jeugd. Een groep kinderen ging

o.l.v. Sietske Tolsma de regenboogdans leren in ’It Iepen Hûs’. Een andere groep

kinderen ging o.l.v. Petra Oudejans het verhaal van Noach in scene zetten en

uitspelen. De andere jeugd ging o.l.v. Wilco Miedema en Doekele Abma aan de

slag met de bouw van de Ark. Het was een getimmer van jewelste aan de Baarderbuorren

1. Samen met de leiding van kinderkerk en jeugdclubs, startweekendcommissie

en commissie liturgie en bijzondere diensten en nog meer vrijwilligers

is er heel hard gewerkt om alles voor te bereiden voor de Ark van Noach-tocht.

 

Op zondag stonden alle spelers en medewerkers om 9.30 uur startklaar. Bij de kerk

konden de mensen zich inschrijven en daar begon de Ark van Noach-tocht. Wat was

het een bijzonder gebeuren. Zo konden we, ondanks alle beperkingen, toch met oud en

jong een prachtig startweekend houden. Alle medewerkers en belangstellenden heel

hartelijk bedankt!

 

Startweekend 2, 3 en 4 oktober 2020 - Het goede leven!

Geplaatst maandag 28-09-2020

Als De 3-Klank van oktober verschijnt staat het startweekend al voor de deur. We sluiten aan bij het landelijke thema voor het nieuwe seizoen: ’Het goede leven!’. En als rode draad door ons startweekend loopt het verhaal van de Ark van Noach. De Ark is in de bijbel de plek

waar ’het goede leven’ bewaard wordt. En als de bewoners van de Ark van Noach

naar buiten komen gaan ze een onbekende nieuwe levenssituatie in om weer vorm

te geven aan dat goede leven. Net zoals wij nu met de corona een onbekend en

nieuw seizoen binnenstappen en geroepen worden om te zoeken naar nieuwe

mogelijkheden. Bijzonder is dat op onze nieuwe paaskaars ook de hand van Noach is afgebeeld, een hand die de duif loslaat. En wie denkt bij die duif nou niet aan de

Heilige Geest, de Geest die ons inspireert en nieuw leven inblaast...

 

In de huis-aan-huis-folder vinden jullie uitgebreide informatie over het programma.

Hier nog even in het kort:

> Vrijdag 2 oktober: een Viswedstrijd van 17.30-19.00 uur.

> Zaterdag 3 oktober: Workshops (4-16 jaar) van 14.00-16.00 uur

> Zondag 4 oktober: Ark van Noachtocht

(start in groepjes tussen 9.30 en 10.00 uur bij de Lambertustsjerke)

 

Iedereen is welkom om mee te lopen in de Ark van Noach-tocht!

De kinderen bereiden zaterdags van alles voor in de workshops. Dus ouders,

pakes, beppes, vrienden en buren: Komt dat zien!! Er lopen gidsen mee (die ook

letten op de corona-regels).

Let op: Neem een paraplu mee voor de Noach-tocht! Aan het einde van de tocht

kun je genieten van ’Het goede leven’ met koffie, thee, limonade en lekkers.

Kinderen mogen hun huisdier of knuffel meenemen op de Noach-tocht (als je die

zelf mee kunt dragen of als die zelf mee kan lopen tijdens de tocht).

 

De toegang voor alle activiteiten is gratis. Bij de activiteiten staat een bus voor

een vrijwillige bijdrage voor Stichting Bootvluchteling, die m.n. werkzaam is op

Lesbos.

 

Startweekend 2, 3 en 4 oktober 2020 - Het goede leven!

Geplaatst vrijdag 04-09-2020

Op 25 augustus waren we bijeen met leiding van kinderkerk en clubs,

startweekendcommissie en commissie liturgie en bijzondere diensten. Met elkaar hebben

we gebrainstormd over het komende seizoen. En daar groeide zomaar een programma

uit voor een coronaproof Startweekend. We sluiten aan bij het landelijke thema voor

het nieuwe seizoen: ’Het goede leven!’. En als rode draad door ons startweekend loopt het verhaal van de Ark van Noach.

 

De Ark is in de bijbel de plek waar ’het goede leven’ bewaard wordt. En als de bewoners

van de Ark van Noach naar buiten komen gaan ze een onbekende nieuwe

levenssituatie in om weer vorm te geven aan dat goede leven. Net zoals wij nu

met de corona een onbekend en nieuw seizoen binnenstappen en geroepen worden

om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Bijzonder is dat op onze nieuwe

paaskaars ook de hand van Noach is afgebeeld, een hand die de duif loslaat. En

wie denkt bij die duif nou niet aan de Heilige Geest, de Geest die ons inspireert

en nieuw leven inblaast...

In de loop van de komende maand ontvangen jullie een uitgebreide folder met

het programma van het startweekend. Hier vast een kort overzicht:

 

Vrijdag 2 oktober: een Viswedstrijd van 17.30-19.00 uur.

 

Zaterdag 3 oktober: Workshops

van 14.00-16.00 uur zijn er voor de kinderen van de basisschool en jeugd van 12-16 jaar workshops:

- Timmeren: bouw samen de Ark van Noach

- Dansen: leef je met elkaar uit in de Regenboogdans

- Theater: op locatie scènes spelen uit ’De Ark van Noach’

 

Zondag 4 oktober: Dierendag - Ark van Noachtocht

De kinderen mogen op deze zondag hun huisdier meenemen. Vanaf 9.30 uur is

er inloop in/bij de kerk. Familiegewijs kunnen mensen ‘inschepen’ en een tocht

door het dorp maken langs het verhaal van de Ark van Noach.

Tijdens die tocht laat de jeugd het resultaat van de workshops zien!

 

Afsluiting met ’Het goede leven!’

Een gezamenlijke afsluiting is met de coronamaatregelen niet mogelijk. Maar de Ark van Noachtocht eindigt voor iedereen bij ’Het goede leven’ (ergens in of bij de kerk) met

koffie / limonade en wat lekkers.

 

- Kinderen en jeugd van 12-16 jaar kunnen zich tot 14 september voor de

  workshops opgeven bij jeugdouderling Richt Tolsma:

  0517-64 14 33 of folkerttolsma@home.nl

- Taartenbakkers voor ’Het goede leven’ kunnen zich tot 27 september opgeven bij

  ds. Tytsje Hibma: 0517-34 18 59 of thibma@hetnet.nl

 

Startweekend 2020

Geplaatst dinsdag 30-06-2020 

Eigenlijk hebben we nog geen idee wat de mogelijkheden zullen zijn voor het startweekend

dat we hadden gepland voor 25-27 september. Maar eigenlijk hebben we ook nog maar

twee leden voor de startweekend- commissie: Sietske Brouwer en Tytsje Hibma.

Willen jullie graag dat er weer een playbackshow komt dit jaar? En een viswedstrijd?

Dan hebben we in ieder geval mensen nodig die helpen om dat te organiseren.

Anders kan het zeker dit jaar niet doorgaan. 

 

Wil je meehelpen?

Meld je dan uiterlijk 1 augustus bij Sietske Brouwer 06-130 597 5 of

Tytsje Hibma 0517-34 18 59.

 

Verslag startweekend 2019

Geplaatst dinsdag 01-10-2019
In het weekend van 27, 28 en 29 september werd het startweekend gehouden;
de seizoensaftrap van het de kerkelijke activiteiten in Arum en Kimswerd. Op
27 september vond voor het 37e jaar op rij de playbackshow plaats. In de
Lambertuskerk, op het mooi gebouwde podium, met onze enthousiaste presentator
Jelle Tolsma en met verlichting en geluid van Jan Bloemsma, kwamen
19 geweldige acts voorbij. De avond werd geopend met een prachtige openingsdans
door de meiden van de dansgroep van GV Sparta o.l.v. Sietske Tolsma.
De feestsfeer zat er meteen goed in! Daarna zagen we allerlei muziekstijlen
voorbij komen; rap, Friese rock, popmuziek en rock-’n-roll. Genieten voor het
publiek! Zeker toen we na de pauze werden verrast met een knap staaltje playback-
en acteerwerk door Jelle en Hetty als Barbra Streisand en Celine Dion
met het nummer ’Tell him’. De jury, deze keer bestaande uit: Kristy Visser, Ellie
Bosma, Sake Bosch en Hetty Verhoeve, had de zware taak te beslissen wie er
met de bekers vandoor mochten gaan. Alle deelnemers hadden enorm hun best
gedaan. Uiteraard was er voor iedereen een mooie medaille.

 

De prijzen werden als volgt verdeeld:
Categorie 1 (t/m 8 jr):
1e: Jurre van Loon en Hylke Brouwer als Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus met ’Old town road’
2e: Siard van der Veen als Snelle met ’Reünie’
3e: Jildou Palma als Zedd, Maren Morris & Grey met ’The middle’
4e: Yashmine Buma als K3 met ’Jij bent mijn Gigi’


Categorie 2 (9 jr. en ouder):
1e: Rudmer Koopmans, Ruben Palma, Jan Bauke Douna, Jeline Bosch, Naomi
      Koopmans en Marit Jorna als De Suskes met ’Fokje het konijn’
2e: Jildou Bloemsma en Nynke Kuijt als Maan & Tabitha met ’Hij is van mij’
3e: Tiemen en Jelle Dijkstra als Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus met ’Old town road’
4e: Siep Tolsma, Marije en Femke Brinksma als Marco Borsato, Davina Michelle &

      Armin van Buuren met ’Hoe het danst’


De publieksprijs was voor Uilkje en Denise Zeegers als John Travolta & Olivia
Newton John. De Suskes werden de overall winnaars en mogen een jaar lang
op de wisselbeker passen. Tijdens het juryberaad waren er mooie prijzen te
winnen met de verloting en gingen veel Arumers met een leuke prijs naar huis.


Op zaterdag 28 september was het weer tijd voor de viswedstrijd. Een aantal
enthousiaste vissers trotseerden de harde wind en regen, klaar om de hengels
uit te werpen. Maar toen het, vlak voor het startsein, ook nog begon te onweren,
besloot de commissie de wedstrijd af te lassen. Jammer, maar volgend
jaar gaan we er weer voor!


Op zondag 29 september werd de startdienst gehouden, m.m.v. multicultureel
gospelkoor All for One uit Leeuwarden. Met hun enthousiasme en prachtige
gospels werd het een mooie dienst. Het thema was: “een goed verhaal”. We
hoorden een verhaal over een schat en de kinderen gingen op zoek naar de
schat. Soms zoek je zo lang en dan… blijkt die schat dichterbij dan je denkt.
Welke schat ligt er in jouw hart verborgen?


Hierbij willen we iedereen bedanken alle hulp tijdens dit startweekend!
Mocht je het leuk vinden om 1 x per jaar dit leuke weekend met ons te organiseren:
we zoeken nog commissieleden. Je bent van harte welkom!
Graag tot ziens tijdens een van de kerkelijke activiteiten!


Met vriendelijke groet, De startweekend commissie