Open Doors - Islamisering rukt op vanuit de woestijn

Geplaatst dinsdag 13-04-2021

In de landen ten zuiden van de Sahara rukt de radicale islam onrustbarend snel

op. Vooral in Nigeria zijn de gevolgen het pijnlijkst zichtbaar. In het afgelopen

jaar vielen daar meer dan 3.500 doden door terreurdaden van Boko Haram en

gewelddadige nomaden.

In Nigeria wonen 93 miljoen christenen, dat is bijna de helft van de totale bevolking.

Toch hebben zij vooral in het islamitische noorden veel te lijden onder

dit geweld, naast de problemen die de corona-pandemie over hen uitstort. Deze

geestelijke broers en zussen hebben onze steun en ons gebed hard nodig. Daarom geeft

Open Doors in deze maanden extra aandacht aan hun omstandigheden.

Tegelijk vinden er mooie gebeurtenissen plaats. Dwars door lijden heen vertellen

slachtoffers van aanslagen hoe zij dichter bij God zijn gebracht. 

                     

Hoe hun littekens getuigen van Gods trouw. Het gezin van Amina in Nigeria is zo’n voorbeeld. Deze weduwe en haar zoon Manga hebben een bijzonder verhaal. Dat kunt u lezen in het

Open Doors Magazine, maar ook zien en horen op onze website www.opendoors.nl/

persoonlijke-verhalen/

Wilt u helpen? Stuur uw gift naar NL08 INGB 0000 007 733 t.n.v. Open Doors o.v.v. Nigeria

 

Gebedspunten:

- Bid dat de regering van Nigeria meer doet om het christelijke deel van de bevolking

  te beschermen tegen geweld.

- Bid voor de veiligheid van Amina en haar vijf kinderen in Nigeria.

- Dank voor het getuigenis van Afrikaanse christenen over Gods bescherming.

  Zo bemoedigt de Here God ons hier.

- Bid dat Open Doors gezinnen in West-Afrika kan blijven helpen met noodhulp,

  traumazorg en geestelijke ondersteuning.

 

Zie ook de video van Amina