Terug naar Nieuws

 

Privacy-verklaring

Geplaatst woensdag 26-02-2020
Op onze webpagina www.tsjerkearumkimswert.nl/Privacyverklaring kunnen jullie de

privacyverklaring van onze gemeente vinden.
Jaarlijks evalueren we dit reglement in de kerkenraad en gaan na of er ook
veranderingen of verbeteringen nodig zijn. Het bezig zijn met deze verklaring
helpt ons om in het huidige internet-tijdperk bewust en zorgvuldig om te gaan
met de publiciteit van gegevens. Maar er blijft evengoed ook ruimte om gegevens
wél te delen (in de kerkdienst en De 3-Klank) voor zover het de opbouw
van het gemeenteleven en het met elkaar meeleven dient.


Zo hebben we op de website van de kerk foto’s en gegevens uit de Paadwizer
op een beschermd gedeelte ’voor leden’ gezet, waar je alleen bij kunt met een
wachtwoord dat opgevraagd kan worden bij de webbeheerder:
webbeheerder@tsjerkearumkimswert.nl
De ledenlijst uit de Paadwizer hebben we evengoed niet op de website gezet.
Die is alleen te vinden in de papieren Paadwizer.
We vinden het wel belangrijk dat we in de kerkdienst en in De 3-Klank nieuws
kunnen blijven delen rondom b.v. ziekte en jubilea en ledenadministratie.


Mensen die er bezwaar tegen hebben
- dat hun naam en adres (bij ziekte, jubilea, verhuizing e.d.) genoemd wordt
  in de kerk of De 3-Klank,
- dat er foto’s en gegevens staan op het beschermde deel van onze website
kunnen dat melden bij de scriba: de fam. Rohn-Anema, telefoon 64 19 11 of via
de mail: skriba@tsjerkearumkimswert.nl