Terug naar nieuws

 

Kerstmaaltijd in ’t Lokaal - 15 december 

Geplaatst maandag 29-11-2021
Vorig jaar konden we in de decembermaand geen bijeenkomsten houden. In de jaren

daarvoor organiseerden de diakenen een kerstkoffieochtend met broodmaaltijd.

Omdat we in oktober weer konden starten met het Lokaalmiel (het Doarpsmiel in Arum)

willen we die maaltijd deze keer in kerstsfeer samen vieren. Iedereen is welkom.

De toegang is gratis.


De Kerstmaaltijd is op woensdag 15 december en begint om 10.00 uur met een
kleine kerstviering met liederen en een kerstverhaal. Om 11.30 uur staat er een
warme maaltijd voor ons klaar. Iedereen is hartelijk welkom. De toegang is gra-
tis. Wilt u zich uiterlijk 10 december voor deze kerstmaaltijd opgeven? Dat kan
door onderstaand strookje in te vullen of via een mail, telefoontje of app naar
thibma@hetnet.nl / 06-114 045 91.

 

NB: In de 3-Klank staat vermeld dat de Kerstmaaltijd om 16.30 uur begint.

Maar i.v.m. de strengere corona-maatregelen is deze verschoven naar 10.00 uur. 

 

Iedere maand zijn jullie welkom op de 3e woensdag van de maand bij het Lokaalmiel

in Arum en/of op de laatste woensdag van de maand bij het Doarpsmiel in Kimswerd.

 

Voor Lokaalmiel en Doarpsmiel geldt:

We beginnen om 17.00 uur met koken en om 18.00 uur gaan we eten. Wil je mee

eten? Wil je helpen koken? Heb je vervoer nodig? Meld je uiterlijk maandags van

te voren aan bij bovengenoemde adressen. De kosten zijn € 5,00 p.p. inclusief een

kopje koffie/thee (kinderen tot 4 jaar gratis, tot 12 jaar € 3,00).