Terug naar Nieuws

 

Samen eten - 14 en 28 december

Geplaatst maandag 28-11-2022

Iedere maand is er een keer samen eten, op de 3e woensdag van de maand in Arum en

op de laatste woensdag in de maand in Kimswerd. In december wordt het doarpsmiel in

Arum vervangen door de Kerstkoffieochtend met maaltijd op 14 december: zie elders in

De 3-Klank.

 

Doarpsmiel Arum in ’t Lokaal - woensdag 28 december

   Aanmelding bij: Tytsje Hibma thibma@hetnet.nl of 06-114 045 91

Doarpsmiel Kimswert in Piers Stee - woensdag 30 november

   Aanmelding bij: Gerrit Otten: gerritotten43@gmail.com of 06-246 784 89

 

In Arum en Kimswerd geldt: We beginnen om 17.00 uur met koken en om 18.00 uur

gaan we eten. Wil je mee eten? Wil je helpen koken? Heb je vervoer nodig?

Meld je uiterlijk maandags van de voren aan bij bovengenoemde adressen.

De kosten zijn € 5,00 pp. inclusief een kopje koffie/thee (kinderen tot 4 jaar gratis,

tot 12 jaar € 3,00).