Terug naar Nieuws

 

Start Deelwinkel in Arum 1 november 2022

Geplaatst dinsdag 27-09-2022

Met een aantal enthousiaste mensen hebben we het idee opgevat een deelwinkel 

te beginnen in Arum, naar aanleiding van een bezoek aan de deelwinkel in Makkum. We hebben gebrainstormd hoe we dit in Arum gaan vormgeven.

De Deelwinkel in Arum heeft als doel de lokale gemeenschap sociaal te dienen, 

een ontmoetingsplek te zijn, maar ook bewustwording te geven om te consuminderen.

Dit initiatief is voor iedereen, dus niet alleen voor de minderbedeelde. Het gaat ook om bewustwording dat het niet nodig is om alsmaar nieuw te blijven kopen.

Daarbij ben je welkom om gezellig een kop koffie te komen drinken. 

Men kan hier goed bruikbare producten delen maar ook diensten die allemaal 

kosteloos aangeboden maar ook gevraagd kunnen worden. Daarbij is het doel 

om zoveel mogelijk mensen uit de gemeenschap hierbij te betrekken. Het opstarten

van een deeleconomie steunt ook het doel van de Vereniging Circulair Friesland.

Deze vereniging heeft namelijk de ambitie de meest circulaire regio van Europa

te zijn in 2025.

 

Deelwinkel

Inbreng GOEDE / SCHONE / BRUIKBARE / FUNCTIONERENDE artikelen 

waar men zelf afscheid van wil nemen. Bijvoorbeeld: bordspellen, sportbenodigdheden kinderen, speelgoed, (kinder)kleding, functionerend klein huishoudelijk materiaal, boeken, geluidsdragers, dvd’s, servies (alleen sets). Deze artikelen 

kunnen uiteraard weer teruggebracht worden wanneer niet meer nodig, uitgespeeld,

gelezen, uitgegroeid...

Ook niet al te groot (tuin)gereedschap is welkom. Heel veel gereedschappen 

worden incidenteel gebruikt, maar heel veel mensen kopen deze wel allemaal. 

Dit is zonde voor de portemonnee, maar veel belangrijker: zonde voor het milieu.

Niet alles hoeft fysiek in de deelwinkel te liggen. Dus wanneer je gereedschap, 

ladder of iets anders hebt dat je wilt delen, kun je dat ook via de deelwinkel 

kenbaar maken.

Heb je grotere/zwaardere artikelen zoals meubilair, maar bijvoorbeeld ook goed/

bruikbare overgebleven bouwmaterialen waar je afscheid van wilt nemen, kun je 

dit ook kenbaar maken via de deelwinkel.

Alle artikelen in de winkel zijn gratis. Het staat iedereen vrij om een vrijwillige 

bijdrage te geven. De opbrengsten hiervan zullen voor 100% geschonken worden 

aan een goed doel. Momenteel zal dat zijn voor de mensen in Moldavië. Velen leven hier in armoede en desondanks vangen zij zelf veel vluchtelingen op. Fryslân voor Moldavië (samenwerking tussen diaconieën in Friesland) steunt gedurende 3 jaar een viertal

projecten van Kerk in Actie in Moldavië. Kijk voor meer informatie op:  https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/fryslan-foar-moldavie/. (Terug)brengen kan enkel tijdens openingstijden. 

Deeldiensten 

Via de deelwinkel is het ook mogelijk om een dienst te vragen. Hierbij kan je denken aan eenmalige diensten zoals een klusje/reparatie wat gedaan moet worden. 

Of wellicht heeft iemand een keer de behoefte om ergens naartoe te gaan, maar 

is daarvoor afhankelijk van anderen. Ook van de diensten is het de bedoeling dat 

deze kosteloos zijn.

 

Kledingbus

Eenmaal per maand (de 1e dinsdag van de maand) zal De Kledingbus aan de 

overzijde van ’t Lokaal op de parkeerplaats staan.

 

Opening

De eerste openingsdag van de winkel is op 1 nov. 2022 om 16.00 uur, locatie ’t Lokaal. 

Iedereen kan tijdens de openingstijden binnenlopen voor een praatje en een kopje 

koffie of thee. 

De gehele maand oktober kunnen artikelen worden ingebracht. Hiervoor kan 

contact opgenomen worden met Klazien van der Veen: 06-271 343 74.

 

Openingstijden:

- iedere dinsdag van 9.30 - 11.00 uur.
- iedere eerste dinsdag van de maand ook van 16.00 - 17.30 uur.
- Iedere eerste dinsdag van de maand komt ook de Kledingbus SWF bij de deelwinkel staan.

 

Bezetting

Vrijwillig en bij voorkeur 2 personen per dienst. Taken: goederen aannemen, 

afwijzen, koffie/thee schenken, sociaal aanwezig zijn...

 

OPROEP OM VRIJWILLIGER TE WORDEN IN DE DEELWINKEL in ARUM

Lijkt het je ook leuk om vrijwilliger te worden in onze deelwinkel, neem dan 

contact op met Griet Sijtsma, 06-1292 1558 en geef je beschikbaarheid door.

We stellen een lijst op met de bezetting per keer.