Terug naar Nieuws

 

Geheime gelovigen in Azië: stilletjes getuigen

Geplaatst dinsdag 31-05-2022

In sommige delen van de wereld is het voor christenen haast onmogelijk open over

hun geloof te spreken. We noemen hen geheime gelovigen. Vaak zijn geheime

gelovigen de enigen in hun familie of vriendengroep die geloven in de Here Jezus.

Soms voelen ze zich eenzaam. Toch willen ze graag iets delen van de hoop

die in hen leeft.

 

Lisa uit Zuidoost-Azië is een geheime gelovige. Ze werd christen, maar haar vader

weet van niets. Lisa probeert door haar houding en gedrag te laten zien wie

de Here Jezus voor haar is.

 

Roeslan is al zestien jaar evangelist in Centraal-Azië. Hij wordt gesteund door

Open Doors. Want voormalige moslims die christen zijn geworden, hebben het

zwaar in deze regio. ” Vervolging is als een groeiende golf”, legt Roeslan beeldend

uit. ”Elk golfje begint nietig, maar ze kunnen uitgroeien tot woeste baren.” In

zijn eigen leven zag hij eerst de tegenwerking van zijn moeder. Zij kwam uiteinde-

lijk tot geloof en Roeslan volgde na enige tijd haar voorbeeld. Maar toen de rest

van de familie er lucht van kreeg, verbrak die alle banden.” Thuis was zijn gezin

niet langer veilig. Ruiten werden ingegooid, het huis gemolesteerd. Het gemeen-

tebestuur waarschuwde Roeslan een paar keer om zijn bediening stop te zetten.

Desondanks blijft hij zijn hand uitsteken naar gelovigen met een moslimachter-

grond in de afgelegen delen van zijn land. Laten we om christenen als Roeslan

heen gaan staan. We zijn één kerk, één familie.

 

Open Doors steunt geheime gelovigen door opvang in schuilhuizen, trainingen

voor christelijke leiders en evangelisten en praktische en juridische hulp. Ga voor

meer informatie naar www.opendoors.nl/doneren/eenzaamheid geheimgegelovigen.