Terug naar nieuws                                                      www.opendoors.nl

 

Open Doors - Hoop voor het Midden-Oosten

Geplaatst maandag 28-09-2020

Om gemeenten te betrekken bij de situatie van vervolgde christenen, heeft Open

Doors iedere twee maanden een speciaal project. In september en oktober is er

speciale aandacht voor het Midden-Oosten. Christenen in Syrië moeten al bijna

tien jaar een bloedige burgeroorlog doorstaan. Daar bovenop is de coronacrisis

gekomen. In Libanon, dat vele Syrische vluchtelingen opvangt, vond in augustus

een afschuwelijke explosie in de hoofdstad Beiroet plaats. En in Irak dreigt de

kerk verder te marginaliseren door het vertrek van christenen naar veiliger en

vreedzamere landen.

 

Om die reden wil Open Doors kerken in het Midden-Oosten helpen. Zij moeten

bakens van hoop vormen in een verscheurde regio. De kerk is niet alleen het

grootste ondersteuningsnetwerk in deze landen, de kerk staat ook midden in de

plaatselijke samenleving. Dat biedt kansen om levens, gezinnen en gemeenschappen

te herstellen door het zorgen voor voedselpakketten, dekens, traumazorg,

discipelschapstraining. En het belangrijkste van alles: hoop door Jezus Christus.

 

De christenen in het Midden-Oosten hebben de langdurige steun van geloofsgenoten

nodig. Wilt u trouw voor hen blijven bidden? Praktische hulp geven kan

ook. Met een voedselpakket van € 45,00 kan een Syrisch gezin weer een maand

vooruit. Voor 70 euro kan een zieke medische zorg krijgen. Met elke 75 euro kan

een gezin voldoende kleding en dekens aanschaffen om de winter door te komen.

U kunt een gift overmaken naar Open Doors NL08 INGB 000 000 7733 o.v.v.

kenmerk 8020 0731 7655.

Open Doors heeft in 2015 een zeven jaar durende campagne opgezet: Hope for

the Middle East. Die campagne kreeg veel steun van christenen uit de hele wereld.

Inmiddels zijn er vele tientallen kerken als ’baken van hoop’ opgezet (waarover

u meer kunt lezen in het Open Doors Magazine van september / oktober).

 

Gebedspunten voor Irak:

- Bid voor de kinderen in Irak. Veel scholen zijn gesloten door de coronacrisis.

  Omdat digitaal onderwijs nog nauwelijks mogelijk is in Irak, lopen veel leerlingen

  onderwijsachterstand op.

- Vanwege de COVID-19 pandemie zijn veel Irakezen gedwongen om thuis

  te blijven. Dat heeft een enorme impact op de inkomens van veel christenen.

  Open Doors kon al 2.000 gezinnen helpen met voedsel. Bid om zegen op die

  hulp en bid om uitkomst voor veel families.

- Dank dat er tientallen kerken zijn veranderd in een ’baken van hoop’. Met hun

  hoopvolle werk staan ze in schril contrast met allerlei instanties die lijden onder

  corruptie en machtsmisbruik.

 

Gebedspunten voor Syrië:

- Bid voor de veiligheidssituatie in Syrië. Dank dat lokale partners van Open

  Doors zoeken naar nieuwe manieren om hulpprogramma’s te blijven uitvoeren,

  ondanks de extra beperkingen van de coronacrisis.

- Veel jongeren zijn Syrië ontvlucht, waardoor Syrië relatief veel bejaarden heeft.

  Bid dat de bevolking en in het bijzonder christenen kracht vinden om van betekenis

  te zijn voor hun gemeenschap.

- Bid om een einde aan de burgeroorlog in Syrië en dat veel Syriërs veilig kunnen

  terugkeren naar hun huizen. Bid voor de miljoenen ontheemde of gevluchte

  Syriërs in Libanon, Jordanië en andere landen.

 

Hieronder een video met het verhaal van Pastor George uit Syrië

over het bombardement van de stad Qamishli in Syrië eind  2019