www.opendoors.nl

 

Open Doors - Geloofsvervolging treft ook kinderen

Geplaatst dinsdag 24-11-2020                  Zie ook Noodhulp vervolgde christenen bij covid19-pandemie

 

Wanneer we horen over de vervolgde kerk, denken we al snel aan dominees of kerken die onder druk staan. Maar een groot deel van de vervolgde kerk bestaat uit kinderen. Omdat zij een makkelijk doelwit zijn voor tegenstanders, staat Open Doors in de laatste twee maanden van dit jaar stil bij jongeren.

Steunt u Open Doors om kinderen te helpen?

Kinderen krijgen op uiteenlopende manieren te maken met vervolging. In Noord-

Korea horen kinderen op school de oproep hun christelijke ouders te verraden;

veel christenen durven hun geloof niet openlijk te delen met hun kinderen. In Nigeria

worden jonge meisjes ontvoerd door radicaal-islamitische groepen als Boko Haram.

In Colombia lopen juist kinderen van voorgangers gevaar geronseld te worden door drugsbendes die christenen als een grote bedreiging voor hun ’werk’ zien.                   

In boeddhistische landen als Myanmar en Bhutan moeten kinderen op school verplicht meedoen met boeddhistische rituelen.

 

Open Doors wil deze kinderen, samen met hun ouders, helpen om te groeien in geloof en weerbaarheid. Via lokale partners delen we christelijke boeken en kinderbijbels

uit. In 2020 maakten we circa 119.000 kinderen en tieners blij met een Bijbel.

Als er Bijbels worden uitgedeeld, is dat altijd onderdeel van een groter project zoals

bijvoorbeeld een kinderkamp.

 

Ook ondersteunt Open Doors opvanghuizen voor kinderen, onder meer in Colombia

en Bangladesh. Daarnaast zijn er cursussen voor zondagsschool-leiders en discipelschapstraining voor jongeren.

 

Bid je mee?

- Bid voor veiligheid tijdens de verspreiding van Bijbels en ander christelijk

  materiaal voor kinderen en jongeren in alle regio’s.

- Bid voor de trainingen voor zondagsschoolleiders.

- De opbouw van kindercentra in landen als Colombia en Bangladesh.

Stuur je bijdrage naar Open Doors: NL08 INGB 0000 0077 33 o.v.v. Kind en Kerst 2020.

 

Een gebed voor de vervolgde kerk, tijdens corona

Here Jezus Christus, Wij bidden tot U, omdat U de melaatsen omhelsde en

kreupelen genas. Wilt U zijn bij allen die U aanroepen in deze tijd.

Wij denken speciaal aan hen die een hoge prijs betalen om U te volgen: zij die arm zijn,

waar het eten opraakt, zij die door hun omgeving gehaat worden, en altijd als

laatste noodhulp krijgen – als zij het al krijgen.

Hen voor wie het coronavirus slechts een toevoeging is aan hun lijst van

angsten, waarmee ze elke dag moeten leven.

Bemoedig en bescherm de voorgangers die Uw kudde leiden, en de

partners van Open Doors die hulp brengen. Wilt U moed geven aan hen die

bang zijn, kracht voor hen die zwak zijn, troost voor hen die treuren, en hoop

voor ons allen. Amen