Liturgie en bijzondere diensten


De commissie liturgie en bijzondere diensten (KLBT) bezint zich op de vieringen en organiseert geregeld bijzondere diensten, zoals een Top Tien dienst en een openluchtdienst.

Ook zorgt de commissie voor medewerking van koren en muzikanten aan de kerkdiensten.