40-Dagen-Kalender 2024 van de gemeenten Achlum-Hitzum en Arum-Kimswerd

Op deze pagina staat hier voor elke dag een gedeelte uit de HAAK 40-Dagen-Kalender.

 

Zaterdag 24 februari - Dag 11            Dag 10   -   Dag 12

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 15     Dag 20     Dag 25     Dag 30     Dag 35     Dag 40

Dag 45     Dag 47

 

Lezing 2 Koningen 2: 7-18 

7Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. 8Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. 9Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ 10‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ 11En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia steeg in een stormwind op naar de hemel. 12Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. 13Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. 14Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. 15De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op Elisa neergedaald.’ Ze gingen hem tegemoet, knielden voor hem neer 16en zeiden: ‘We hebben vijftig flinke mannen bij ons. Laat die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de HEER hem opgetild en ergens op een berg of in een dal neergeworpen.’ ‘Doe dat niet,’ zei Elisa, 17maar ze drongen zo lang aan dat hij ten slotte hun aanbod aannam. Vijftig mannen werden eropuit gestuurd en zochten drie dagen lang, maar ze vonden Elia niet. 18Toen ze terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hen: ‘Ik had toch gezegd dat jullie niet moesten gaan zoeken?’

Eén weg 

Ingezongen door Tine Bosma

 

Het leven gaat niet altijd over rozen.

Het leven is niet enkel zonneschijn.

Maar wie de goede weg hier heeft gekozen,

kan ondanks alles toch gelukkig zijn.

Er is één weg die uitloopt op een leven

dat eeuwig duurt, ja, Eén staat daarvoor borg.

Er is één naam de mensen eens gegeven

die uitzicht biedt, ondanks verdriet en zorg.

 

’t  Is Jezus’ naam, een naam van licht en leven!

Wat ook de toekomst brengt, Hij is nabij.

Hij gaf ook eens voor u Zijn kostbaar leven

en door Zijn zoenbloed bent u eeuwig vrij.

Hij is de weg, de waarheid en het leven.

Hij biedt u uitzicht over graf en dood.

Maar slechts wie zich geheel wil overgeven,

vindt deze weg en toevlucht in de nood.

 

Uit: Toekomst van Margaretha Smith