40-Dagen-Kalender 2024 van de gemeenten Achlum-Hitzum en Arum-Kimswerd

Op deze pagina staat hier voor elke dag een gedeelte uit de HAAK 40-Dagen-Kalender.

 

Zaterdag 30 maart 2024 - Dag 46       Dag 45   -   Dag 47

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 15     Dag 20     Dag 25     Dag 30     Dag 35     Dag 40

Dag 45     Dag 47

 

Voor de lezingen van de laatste week ga naar Lezingen laatste week

 

Lezingen & Kijktafel of Paastuin – Van Palmpasen tot Pasen

Deze week kun je in een hoekje thuis een ‘kijktafel’ maken met een mooi kleed of een ‘paastuin’ met zand of (kunst)gras. Bij de verhalen van elke dag kun je voorwerpen neerleggen op de kijktafel of in de paastuin. 

 

Paastuin 

Potje balsem / lichtje

Jezus wordt gebalsemd en in een graf gelegd, het Licht in het donker. 

 

STILLE ZATERDAG

ingezonden door Jansje Akkerman

 

Het voorjaar komt, de knoppen breken

en bloesem geven taal en teken.

 

De vogels zingen. God was is dit mooi.

Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.

 

Maar dat kan niet. Deze dagen staat

tussen de takken uw bebloed gelaat.

 

De bomen lopen wonderbaarlijk uit

rond uw verminkte naakte huid.

 

Spijkers die hand en huid doorboren,

de aarde bloeit als nooit tevoren.

 

Ik hunker naar wat gaande is,

naar opbloei, naar verrijzenis.

 

Maar kan het voorjaar nog niet aan,

eerst moet de Heer zijn Opgestaan.

 

Jaap Zijlstra

 

Lezing Johannes 19: 31-42

Jezus gekruisigd en begraven

31Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. 32Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. 33Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat Hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. 34Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. 35Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. 36Dit gebeurde omdat de Schrift in vervulling moest gaan: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ 37Een andere schrifttekst zegt: ‘Ze zullen hun blik richten op Hem die ze hebben doorstoken.’ 

38Na deze gebeurtenissen vroeg Josef van Arimatea – die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden in het geheim – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. 39Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. 40Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. 41Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een tuin, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. 42Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.