40-Dagen-Kalender 2024 van de gemeenten Achlum-Hitzum en Arum-Kimswerd

Op deze pagina staat hier voor elke dag een gedeelte uit de HAAK 40-Dagen-Kalender.

 

Paaszondag 31 maart 2024 - Dag 47       Dag 46   -   Dag 47

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 15     Dag 20     Dag 25     Dag 30     Dag 35     Dag 40

Dag 45     Dag 47

 

Voor de lezingen van de laatste week ga naar Lezingen laatste week

 

Lezingen & Kijktafel of Paastuin – Van Palmpasen tot Pasen

Deze week kun je in een hoekje thuis een ‘kijktafel’ maken met een mooi kleed of een ‘paastuin’ met zand of (kunst)gras. Bij de verhalen van elke dag kun je voorwerpen neerleggen op de kijktafel of in de paastuin. 

 

Paastuin 

Bloemen 

Zet mooie bloemen neer als teken van vreugde om het nieuwe leven! 

 

Langs beelden van hoop

Leeg is het graf, maar hoe helder de morgen!
Zinloos de steen, want Jezus leeft!
Hij gaat ons voor en wij die Hem volgen

vieren het leven dat Hij met ons deelt. 

 

Lezing Johannes 20: 1-18

Opstanding

1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. 2Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis. 

11Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dit Hebreeuwse woord betekent ‘meester’.) 17‘Houd Me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.  

                                     =====================================

Pasen is het grote feest. Die sfeer ademt het paascouplet "Ga mee op reis langs

de beelden van hoop" helemaal. Het begint gelijk al met de zin: Leeg is het graf.

De steen die het graf afsloot is zinloos geworden want Jezus leeft.

 

Al de paasverhalen uit de evangeliën gaan ook over verwarring. De gemeenschap die zich rond Jezus gevormd had, was helemaal gevangen in verdriet.

 

Dan breekt die sombere cocon waar de gemeenschap in gevangen zit. Voor die gemeenschap is Pasen een proces. Geleidelijk aan gaat de gemeenschap open voor het licht van Pasen en transformeert zich ook.

 

Ook Jezus is met Pasen getransformeerd. Jezus is anders na Pasen. Hij verschijnt aan zijn leerlingen. In die verschijningen wekt Hij de gemeenschap tot geloof en

zo komt die tot leven, tot een nieuw leven. De opstanding van Jezus is ook de wederopstanding van die gemeenschap.

 

Het evangelie dat Hij voor zijn dood verkondigde, gaat door. Het Koninkrijk van God is nabij. De gemeenschap die hij vormde gaat ook door tot op de dag van vandaag.

 

En zo bereikte dat evangelie ons opdat ook wij transformeren. Opdat ook wij Jezus gaan volgen op zijn weg. Opdat ook wij vieren dat Jezus zijn leven met ons deelt. 

 

Want Pasen is een bron van blijdschap. De Heer is opgestaan, weerklinkt op deze dag, opdat wij als gemeenschap ook weer opstaan en het geluk hervinden.

De Heer is ook bij ons en hij wekt ons op Hem te volgen op zijn weg naar het Nieuwe Koninkrijk.