Dichterbij God - bidden met de Psalmen

‘Bidden met de psalmen’, geschreven door Nikolaas Sintobin sj, is een podcast-serie*  geïnspireerd door de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. Bij citaten uit 21 psalmen volgt telkens een mini-overweging en drie gebedspunten. Het zijn open vragen (er is geen ‘juist antwoord’) om de psalmverzen in het eigen levensverhaal te laten weerklinken: welke gevoelens en ervaringen roepen ze op, hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen?

* Een podcast is eigenlijk een soort radio-uitzending, maar dan op internet, zodat je die op je eigen tijd kunt beluisteren.

 

Wil je meedoen met 'Bidden met de Psalmen'?

 

Volg dan op de aangegeven dagen de onderstaande podcast.
Elke aflevering ongeveer 10 minuten.

 

Wil je in gesprek over ‘Bidden met de Psalmen’?

 

Wil je met anderen in gesprek over ‘Bidden met de Psalmen’?

Meld je dan aan voor een eerste ontmoeting op donderdag 3 maart

tussen 19.30 – 21.00 uur in Het Lokaal, Sytzamawei 46 in Arum.

Daar spreken we dan af hoe vaak en op welk moment we bijeenkomen.

Meld je daarvoor aan via: thibma@hetnet.nl 0517 341859 / 06 11404591


Inleiding - donderdag 3 maart
- Kom naar de inleidende ontmoeting om 19.30 in het Lokaal (zie boven)
- of volg de Inleiding

 

Openkomen voor God - 7 maart t/m 11 maart

- Aflevering 1 : Danken - Psalm 139: 14

- Aflevering 2 : Vertrouwen - Psalm 91: 14-16

- Aflevering 3 : Verlangen - Psalm 63: 2

- Aflevering 4 : Groeien in vrijheid - Psalm 131: 2

- Aflevering 5 : Loven - Psalm 113: 1-3

 

Het Kwaad - 14 maart t/m 17 maart

- Aflevering 6 : Het kwaad in het algemeen - Psalm 7: 13-17

- Aflevering 7 : Het kwaad in mijn leven - Psalm 51: 5-6

- Aflevering 8 : Meditatie over de hel - Psalm 88: 17-19

- Aflevering 9 : Vergeving - Psalm 103: 3-5

 

De navolging van Jezus - 21 maart t/m 25 maart

- Aflevering 10 : God roept - Psalm 23: 1-3

- Aflevering 11 : De menswording - Psalm 19: 5B-7

- Aflevering 12 : Het leven van Jezus - Psalm 92: 5-6

- Aflevering 13 : Jezus redt en geneest - Psalm 30: 2-4

- Aflevering 14 : Kiezen - Psalm 23: 5

 

Jezus navolgen, ook in het lijden - 28 maart t/m 30 maart

- Aflevering 15 : Weerstand - Psalm 55: 4-6

- Aflevering 16 : Verlatenheid - Psalm 22: 2-3

- Aflevering 17 : Stille zaterdag - Psalm 88: 12-14

 

Volheid van leven: De verrijzenis - 4 april t/m 7 april

- Aflevering 18 : Verrijzenis - Psalm 98: 1-2

- Aflevering 19 : De verrezen Heer komt naar mij toe - Psalm 50: 2-3

- Aflevering 20 : De zending - Psalm 139: 23-24

- Aflevering 21 : In alles God liefhebben en dienen - Psalm 145: 8-9

 

Terugblik - 8 april

- Terugblik

Als voorbeeld hieronder de tekst van 'Aflevering 1' - Danken

Bij het begin van deze gebedstijd probeer ik even los te laten waar ik mee bezig ben. Ik maak

het stil in mezelf. Als dit moeilijk is, kan ik God vragen dat Hij me helpt om stil te worden en in

zijn aanwezigheid te komen.

 

Vanuit de stilte vraag ik God de volgende genade: dat ik mag groeien in dankbaarheid,

vertrouwen en innerlijke vrijheid.

 

We lezen enkele verzen uit psalm 139  

Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Psalm 139:14

 

Christenen geloven dat God een scheppende God is. Niet enkel bij de oorsprong van het

heelal, maar voortdurend. Ook nu, hier, vandaag. God is de dragende kracht van het bestaan.

Ook van mijn leven. Vaak anders dan ik verwacht of gehoopt had. Beter.

Waar weet jij je bemind, aanvaard, gezien, gedragen?

Wat in jouw leven heeft je doen groeien, heeft schoonheid en goedheid in jou naar boven gehaald? Grote dingen net zo goed als de kleine dingen. Mogelijk ook moeilijke of pijnlijke ervaringen. Ben je daar dankbaar voor?

Breng je die dankbaarheid in verband met God? Zo ja, waarom?

Je komt nu aan het einde van deze gebedspodcast.
Richt je tot slot even tot God. Of misschien tot Jezus of tot Gods Geest. Vraag Hem of vertel Hem wat er nu spontaan bij jou naar boven komt. Doe het op een gemoedelijke toon.

 

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd.
En in de eeuwen der eeuwen, amen.