Veertig Dagen Kalender  &  Zondagslezingen

 

Aswoensdag 2 Maart 2022
Matteüs 6:1-13, Bidden in het verborgene

Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden.
 

Zondag 6 Maart 2022 - 1e zondag van de 40 dagen
Lucas 4:1-13, Alles loslaten

De mens leeft niet van brood alleen.

 

Zondag 13 maart 2022 - 2e zondag van de 40 dagen
Lucas 9: 28-36, Dit is mijn Zoon

Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem.

 

Zondag 20 maart 2022 - 3e zondag van de 40 dagen
Lucas 13: 1-9, Tot inkeer komen

Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen.

 

Zondag 27 maart 2022 - 4e zondag van de 40 dagen
Lucas 15: 11-32, Een vader had twee zonen

En alles wat van mij is, is van jou.

 

Zondag 3 april 2022 - 5e zondag van de 40 dagen
Lucas 20: 9-19, De wijnbouwers en de zoon

Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen.

 

Zondag 10 april 2022 - Palmpasen
Lucas 22: 1-20 Brood en wijn

Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.

 

Zondag 17 april 2022 - Pasen
Johannes 20: 1-18 Bij haar naam geroepen

Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’

Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’