De zeven werken van barmhartigheid

 

Veertig Dagen vastenactie van Kerk in Actie: De zeven werken van barmhartigheid


“Want Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Matteüs 25:35-36

 

Aswoensdag 2 maart - zaterdag 5 maart  -  De gevangenen bezoeken
- Bid voor gevangenen en voor mensen die gevangen zijn in eenzaamheid of verslaving.
- Doe mee met de Paasgroetenactie van de kerk.

 

Maandag 7 maart - zaterdag 12 maart  -  De hongerigen eten geven

- Eet een week geen vlees of snoep deze week niet.

- Geef € 2 voor elke dat je dit volhoudt.

Maandag 14 maart - zaterdag 19 maart  -  De zieken verzorgen
- Stuur een kaartje naar wie bemoediging nodig heeft.
- Geef  € 1 voor elke kaart die je verstuurt.

 

Maandag 21 maart - zaterdag 26 maart  -  De naakten kleden
- Koop deze week geen nieuwe kleding of luxe spullen.
- Geef € 3 voor elke dag dat dit lukt.

 

Maandag 28 maart - zondag 2 april  - De vreemdelingen herbergen
- Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming thuis
  eens wat lager en trek een dikke trui aan.
- Geef € 2 voor elke dag dat je stookkosten bespaart.

Maandag 3 april - zaterdag 9 april  -  De dorstigen drinken geven
- Drink deze week geen alcohol of frisdrank.
- Geef € 2 voor elke dag dat dit lukt.

 

Maandag 11 april - zaterdag 16 april  -  De doden begraven
- Steek elke dag een kaarsje aan voor een bekende
  overledene of voor mensen die wereldwijd zijn
  omgekomen door honger, rampen of geweld.
- Geef € 1 voor elke dag dat je een kaarsje brandt.

 

Jongerencentrum Manara in Beiroet.

Kwetsbare tieners in de arme wijk Bourj Hammoud worden opgevangen met huiswerk-begeleiding, een vaktraining, psycho-sociale hulp en ze kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Manara biedt een veilige plek in een leefomgeving  vol problemen, en geeft de tieners een stevige steun in de rug, op weg naar de toekomst.


Geef via de QR-code of

 

via NL89 ABNA 0457 457 457


t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Pasen