Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum

Geplaatst maandag 28-12-2020

De restauratie is bijna klaar. Er is besloten om het orgel voorlopig gewoon te gaan

gebruiken en dat er dan in februari / maart een extra afstelling plaats zal vinden, waarna

het orgel officieel in gebruik genomen zal worden.

 

De afgelopen tijd hebben allerlei mensen geholpen bij het stemmen van het gerestaureerde

orgel. Af en toe als je in de kerk kwam, waren er zo al wat tonen te horen.

Half december – toen we op een zaterdagmorgen nog oefenden met wat zangers

voor de kerst – hoorden we opeens Theo Jellema op het orgel spelen. Hij was daar

toevallig ook en probeerde het orgel even uit. Prachtig om te horen! We

zien er naar uit dat we weer voluit erediensten kunnen houden en dat het orgel

voluit kan klinken!

 

Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum

Geplaatst dinsdag 26-02-2019
Tegelijk met het in gebruik nemen van de gerestaureerde Lambertustsjerke, in
2008, is het orgel er mee opgehouden. Volgens een bericht in het informatieboekje
’Lambertuskerk Arum’ werd rond 1 april 2011 voor het eerst subsidie
aangevraagd voor de restauratie van het orgel. Na lang wachten kwam begin

2018 het verheugende bericht dat de subsidie voor ons orgel beschikbaar is.
De kosten voor de restauratie bedragen rond de 250.000 euro. De subsidie
bedraagt ongeveer de helft daarvan. De andere helft moet worden gevonden
via fondsenwerving en bijdragen van de eigen gemeente.


De kerkrentmeesters zijn nu bezig om het hele plan voor de restauratie en de
fondsenwerving uit te werken. En uiteraard wordt een financiële bijdrage van
de gemeenteleden zeer op prijs gesteld. De hoop is dat in het najaar 2019 gestart
kan worden met de restauratie, die een jaar in beslag zal nemen.


U kunt uw bijdrage voor de restauratie van het orgel overmaken op
NL48 RABO 0130 2507 91 t.n.v. Restauratiefonds Lambertuskerk Arum,
o.v.v. orgelrestauratie.