ANBI-gegevens

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en
erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.
Per 1 januari 2018 is de Protestantse Gemeente te Arum-Kimswerd ontstaan uit de fusie van

de Hervormde Gemeente Arum, de Gereformeerde Kerk Arum en de Hervormde Gemeente Kimswerd. Via de links hieronder komt u bij de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd.