ANBI-gegevens

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en
erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.
Per 1 januari 2018 is de Protestantse Gemeente te Arum-Kimswerd ontstaan uit de fusie van

de Hervormde Gemeente Arum, de Gereformeerde Kerk Arum en de Hervormde Gemeente Kimswerd. Via de link hieronder komt u bij de ANBI-gegevens 2018 van de nieuwe

Protestanste Gemeente Arum-Kimswerd.
Daaronder staan nog de links naar de jaarcijfers van 2017 van de Diaconie van de drie gefuseerde gemeenten.

 

Protestantse Gemeente te Arum-Kimswert

Gegevens gemeente 2018

Gegevens diaconie 2018

 

Links naar de jaarcijfers over het jaar 2017:
Hervormde Gemeente te Arum
Gegevens diaconie

Gereformeerde Kerk te Arum
Gegevens diaconie

Hervormde Gemeente te Kimswerd

Gegevens diaconie

Gezamenlijke diaconale rekening
Gegevens gezamenlijke rekening