Nieuws diakonaat

De 3-Klank juni 2023

Geplaatst maandag 29-05-2023

Opbrengsten collecten:

2-4: Paaschalllenge, terug in de tijd van de Bijbel € 37,40

6-4: avondmaal Witte Donderdag € 74,70

9-4 bijdrage Paasontbijt € 141,80 

9-4 Moldavië, kerk helpt arme mensen: € 171,02 + € 44,20 opbrengst rondbrengen

fruitbakjes Palmpasen. Bedankt voor de bijdragen!

 

Komende collecten 

Zondag 25 juni: Werelddiaconaat, Colombia - Perspectief voor jonge vluchtelingen

uit Venezuela

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit 

dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid.

Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting.

De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie,

voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen.

De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.

 

2 juli: Werelddiaconaat, Indonesië - Pastorale en praktische hulp voor migranten

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden 

van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische 

provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten

hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer

worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige

migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en

biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

 

Collectebonnen

Verzoek van de diaconieën van de HAAK-gemeenten: bij collecten in Achlum 

of Hitzum graag GEEN collectebonnen gebruiken! Achlum en Hitzum werken 

niet met de bonnen, daardoor levert het meer werk op.

 

MUP-kast - Weggeef-kast

De MUP-kast (Menstruatie Uitgifte Punt) staat inmiddels tegenover de ingang 

van ’t Lokaal. Er liggen menstruatie-artikelen in, die de diaconie aangeleverd 

krijgt vanuit het Armoedefonds.

Er is nog best veel ruimte over, dus willen we dit deel van de kast gebruiken 

voor weggeefproducten. Houdbare producten die men mee kan nemen. Denk 

dan aan houdbaar voedsel (macaroni, blikgroenten etc) of drogisterij-artikelen,

bijvoorbeeld shampoo, douchegel, wasmiddel. 

 

De 3-Klank mei 2023

Geplaatst woensdag 03-05-2023

Opbrengsten collecten:

26-2 Zending Zambia - maatjes voor gezinnen zonder ouders € 37,21

05-3 Zending Palestina - samen bijbel lezen opent deuren € 39,50

08-3 Werelddiaconaat Ghana - een beter inkomen voor boeren € 50,00

12-3 Binnenlands diaconaat - omzien naar gevangenen € 38,55

19-3 Missionair werk - ontdekken in kliederkerk € 37,35

 

Komende collecten

7 mei: Noodhulp, Oekraïne - Kerk voor de samenleving

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners

grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog

zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een

toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert

partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien

in eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor

iedereen die hulp nodig heeft.

 

14 mei: Kerk-zijn met en voor elkaar

Als kerken diaconaal betrokken zijn bij hun wijk, verandert er niet alleen wat

in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf.

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak

om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is Assen. Door

het organiseren van diners en workshops gaat het diaconale initiatief ‘Assen

bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding.

 

21 mei: Missionair Werk: Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving

Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk

- zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te

delen op een manier die bij hen past. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk

gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving

vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei

levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze

nieuwe kerkplekken.

 

28 mei Pinkstercollecte Zending: Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen.

Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap

leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een

boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden.

De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende

plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen 

naar toe. Een feest van hoop!

 

Benoeming van een consulent in de provincie Fryslân door de Chr. Bibliotheek

voor Blinden en slechtzienden (CBB)

De CBB is gespecialiseerd in het toegankelijk maken van lectuur en informatie

voor mensen met een leesbeperking. In de ruim 100 jaar die zij inmiddels bestaat,

is zij uitgegroeid van een bibliotheek tot een veelzijdige en innovatieve

organisatie. De verkregen kennis en expertise wordt ingezet voor iedereen met

een leesbeperking. Voor blinden en slechtzienden, maar ook voor mensen met

een motorische of cognitieve beperking.

Kent u mensen met een leesbeperking die hulp nodig hebben om te kunnen

lezen? Dan kunt u deze verwijzen naar onze Klantenservice, die zo nodig een

consulent inschakelt. De consulent geeft de juiste informatie en ondersteuning

om gebruik te kunnen en blijven maken van aangepaste leesvormen. Dit kan

door middel van een informatiepakket, individuele begeleiding aan huis, een

’10 minuten verhaal’ of een uitgebreidere presentatie op uw bijeenkomst. De

consulent voor Fryslân is Pieter Kooistra te Leeuwarden, tel.nr.: 058-28 80 038,

e-mail: p.kooistra31@upcmail.nl

Als u nog vragen hebt over of naar aanleiding van dit bericht dan kunt u

contact opnemen met de consulent of met de Klantenservice van de CBB te

Ermelo, tel. 0341 56 54 77. Of kijk voor meer informatie op www.cbb.nl.

 

Deelwinkel

Als groep vrijwilligers bij de Deelwinkel hebben we 18 april een gezellige

avond gehad in het Lokaal. Onder het genot van een stuk oranjekoek en thee

of koffie kon iedereen kort vertellen over de ervaringen als vrijwilliger. Ook

een aantal ideeën werden voorgelegd. Via de app-groep worden we hierover

door Griet bijgepraat. Afsluitend kon iedereen nog een hapje en een drankje

krijgen en met elkaar bijpraten.

 

Gemeente Arum/Kimswerd uitgiftepunt menstruatieproducten

Vanaf april 2023 werkt de gemeente Súdwest-Fryslân samen met het Armoedefonds

om menstruatiearmoede aan te pakken. Op verschillende plekken in

de gemeente komen uitgiftepunten waar vrouwen gratis menstruatieproducten

kunnen halen. In Nederland heeft 1 op de 10 vrouwen geen geld voor menstruatieproducten.

Dit zorgt ervoor dat (jonge) vrouwen zich niet comfortabel kunnen voelen en niet naar

werk of school gaan. Daarom stelt het Armoedefonds gratis menstruatieproducten

beschikbaar op verschillende locaties in de gemeente. Deze locaties krijgen menstruatieproducten van het Armoedefonds die mensen op laagdrempelige wijze

kunnen meenemen. De menstruatieproducten worden betaald door de gemeente.

In de steeg naar ’t Lokaal zal een kast worden geplaatst waar de menstruatieproducten

in komen te staan. Deze producten kunnen worden meegenomen

door vrouwen die dit nodig hebben.

 

Inleverpunt Voedselbankactie Kerk in Actie Samen tegen armoede

Aanleiding voor de actie is het aantal aanvragen bij de Voedselbank dat in het

afgelopen jaar met maar liefst 36 procent is gestegen, tot 120.000 personen

per week. Nooit eerder zag de organisatie zo’n grote stijging in zo’n korte tijd.

De Voedselbank staat elke week weer voor de uitdaging om aan de toenemende

vraag te kunnen voldoen. Daarom hebben de protestantse gemeenten

een reikende hand uitgestoken. Met de actie Samen tegen armoede verzamelen

kerkelijke gemeenten door heel Nederland, gefaciliteerd door Kerk in Actie, de

komende jaren extra producten voor de Voedselbank.

De Voedselbank deelt elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig

hebben. Vanuit 172 lokale voedselbanken, 10 regionale distributiecentra

en met 13.000 onbetaalde vrijwilligers worden wekelijks zo’n 120.000 mensen

geholpen, waarvan een derde kinderen zijn. Tegelijkertijd gaat de Voedselbank

voedselverspilling tegen. Dat is goed voor mens en milieu.

Met Samen tegen armoede helpt Kerk in Actie mensen in armoede direct met

de voedselpakkettenactie voor de Voedselbank. Maar we helpen mensen ook

om structureel uit de armoede te komen. Daarvoor werken ze ook samen met

SchuldHulpMaatje. Met hun hulp kan deze organisatie nieuwe plekken openen

waar mensen worden geholpen om uit de schulden te komen.

Als gemeente Arum/Kimswerd hebben we aangegeven inleverpunt voor deze

landelijke actie te worden. Zodra er landelijk genoeg inleverpunten zijn, gaan

we van start. Wordt vervolgd dus.

 

De 3-Klank april 2023

Geplaatst woensdag 29-03-2023 

Komende collecten 

Zondag 2 april, Palmpasen - Kinderen en jongeren: PaasChallenge: Terug in de tijd van de Bijbel

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de 

week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door 

de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in 

de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over 

het einde van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

 

Zondag 9 april, Pasen - Werelddiaconaat: Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en

ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij

diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!

 

Fryslân foar Moldavië

Er is wijn en honing uit Moldavië te koop in de kerk. De opbrengst gaat naar 

Fryslân voor Moldavië. Tot nu toe is heeft dit € 40,50 opgebracht.

In de Deelwinkel staat een bus voor vrijwillige bijdragen als men iets meeneemt uit de winkel, hiervoor is tot nu toe € 131,00 gedoneerd door bezoekers. Dit bedrag wordt ook naar Fryslân voor Moldavië overgemaakt. Zo ondersteunen we als gemeente en dorp(en) de 4 projecten

van Kerk in Actie in Moldavië, waaronder Moldovan Christian Aid.

 

Deelwinkel

Alle vrijwilligers van de Deelwinkel zijn uitgenodigd voor een gezellig avondje 

met elkaar op 18 april om 19.30 in ’t Lokaal, om ideeën en suggesties uit te 

wisselen onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Paasontbijt zondag 9 april

Opgave voor het Paasontbijt op 1e Paasdag is nog mogelijk tot 6 april, u kunt 

een mailtje sturen naar diaconie@tsjerkearumkimswert.nl of een briefje in de 

brievenbus bij ’t Lokaal doen (naam en aantal personen). 

 

De 3-Klank maart 2023

Geplaatst woensdag 02-03-2023

Opbrengsten collecten 

- 15-1 Ondersteuning gemeenten € 33,70

- 22-1 Missionair werk € 50,00 vanuit diaconie

- 29-1 Kinderen en jongeren € 65,05

- 05-2 Werelddiaconaat; Pakistan € 43,20

- 12-2 Turkije/Syrië € 233,50 + € 500,00 vanuit diaconie = € 733,50 

          + € 150,- via bank = € 883,50 totaal, voor Kerk in Actie noodhulp

          aardbevingsslachtoffers.

 

Komende collecten

5 maart, 40dagentijd: Voorjaarszending: Palestina - Samen bijbellezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: 

minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het 

werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen,

zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen 

meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en 

worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving 

en zoeken naar oplossingen.

 

Woensdag 8 maart, Biddag: 

Werelddiaconaat Ghana - Een beter inkomen voor boerinnen

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen met 

de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is.

Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op 

allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Een van die 

manieren is het verzamelen en verwerken van kariténoten. De Presbyteriaanse 

Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen en de beste 

prijs voor hun noten en boter te krijgen. 

 

12 maart: 40dagentijd, Binnenlands Diaconaat: Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig 

naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun 

familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun 

partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe 

kans bieden in de maatschappij.

 

19 maart: 40dagentijd, Missionair Werk: Ontdekken in Kliederkerk

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in 

het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van 

kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

 

26 maart: 40dagentijd, Werelddiaconaat: Bangladesh - Kansen creëren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer 

doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo 

is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden 

daarvoor jongeren uit India aangetrokken.

Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren 

naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast

training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

 

2 april: Palmpasen, Kinderen en jongeren - PaasChallenge: Terug in de tijd van de Bijbel

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de 

week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door 

de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in 

de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken

ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde

van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

 

De 3-Klank februari 2023

Geplaatst woensdag 01-02-2023

Opbrengsten collecten

11-12 Binnenland diaconaat: Vrolijkheid in asielzoekerscentra € 48,40

- 18-12 Jong Protestant - Ontdekken wat Kerst betekent € 34,55

- 24-12 Moldavië - Fryslân foar Moldavië € 294,40

- 25-12 Kinderen in de Knel - Sta op voor kinderen in de knel € 79,15

 

De diaconie heeft in december bijdragen overgemaakt aan de doelen die in het 

Provinciaal Advies staan.

 

Komende collecten

5 februari: Werelddiaconaat: Pakistan - Vaktraining voor jongeren

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, 

onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie

begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een 

eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen 

zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie 

wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren 

met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge 

begrip toeneemt.

 

12 februari: Noodhulp en rampenpreventie: Ethiopië

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige

droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen 

raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert 

de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren 

en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een 

weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de 

kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar 

zijn als de oogst tegenvalt.

 

26 februari: 40-dagentijd, Zending: Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met 

kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor 

deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook 

overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia 

stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes 

worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

 

5 maart: 40-dagentijd, Voorjaarszending: Palestina - Samen bijbellezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: 

minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het 

werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten

ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen 

meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en 

worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving 

en zoeken naar oplossingen.

 

Fryslân foar Moldavië: Diaconie verkoopt wijn en honing

De diaconie heeft wijn en honing ingekocht bij Promoldavie, een webshop die

producten uit Moldavië verkoopt en 10% van hun winst afdraagt aan de stichting

Hart voor Moldavië. 

Promoldavie is begin 2018 opgericht door André en Stela Bloemendaal. Stela is

een geboren Moldavische en woonde tot haar 26e in Moldavië. Totdat ze André

ontmoette en mee naar Nederland ging. André heeft zich de taal van land eigen

gemaakt en weet zich in contacten goed te redden.

”Het is onze wens om Nederland bekend te maken met het goede wat Moldavië te

bieden heeft. Wij staan dubbel en dwars achter onze producten. Onze wijnen

zijn internationaal zeer gewaardeerd, ze vallen regelmatig in de prijzen. De Nederlandse Bijenhouders Vereniging heeft onze acaciahoning als zeer goed bestempeld.

Tegelijkertijd willen we op verschillende manieren iets kunnen betekenen voor

Moldavië in het bijzonder, maar ook voor mensen die hulp nodig hebben in het

algemeen: 10% van de winst doneren we aan stichting Hart voor Moldavië.”

Kijk voor meer informatie op hun website: www.promoldavie.nl.

 

Als diaconie doneren wij de gehele opbrengst van onze verkochte wijn en honing aan

ons 3-jarig project vanuit Kerk in Actie voor Moldavië. Van harte aanbevolen!

De producten staan in de kerk, het verschuldigde bedrag kunt u in het potje/

bakje doen dat erbij staat.

 

Deelwinkel

Er worden volop spullen ingebracht in de Deelwinkel. Heel hartelijk dank hiervoor.

Zou u wel goed willen kijken of de spullen SCHOON en IN GOEDE STAAT

(dus niet kapot) zijn?

 

De openingstijden op dit moment zijn:

Dinsdag 09.30-11.00 uur (1e dinsdag vd maand Kledingbus ook aanwezig)

Zaterdag 09.30-11.00 uur

1e dinsdag v.d. maand 16.00-17.30 uur

 

Van harte welkom voor een bakje koffie en even sneupen of er nog iets leuks voor 

u bij zit! Heeft u nog een boek nodig, wat handwerkartikelen of een kledingstuk?

Eerst even in de Deelwinkel kijken!

 

De diaconie: Otteline van der Zee, 

Griet Sijtsma en Simone van der Werf

 

De 3-Klank januari 2023

Geplaatst dinsdag 03-01-2023

Opbrengsten collecten

13 november: Werelddiaconaat - Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen: € 41,30

20 november: Pastoraat - Samen gedenken in dorp of stadswijk: € 47,20

27 november: 1e Advent, Werelddiaconaat - Colombia: Onderwijs voor werkende

kinderen: € 51,20

04 december: 2e Advent, Werelddiaconaat - Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen

voor jongeren, € 49,20.

 

Komende collecten 

Zondag 15 januari: Ondersteuning gemeenten - Goed toegerust aan de slag

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig

als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire

presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. 

Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk 

goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd 

trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en 

vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

 

Zondag 22 januari: Missionair Werk - Een kerk van betekenis

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het 

tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving,

ook vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun 

diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging 

van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen

delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te 

zijn in hun omgeving.

 

Zondag 29 januari: Kinderen en jongeren - Nederland speelt Sirkelslag

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen 

en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw 

strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat 

gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag 

staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen 

manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie 

kans om hen betrokken te houden.

 

Zondag 5 februari: Werelddiaconaat Pakistan - Vaktraining voor jongeren

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie 

begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een 

eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen 

zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie 

wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren 

met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge 

begrip toeneemt.

 

Bijdragen vanuit de diaconie naar goede doelen

Aan het eind van 2022 hebben we als diaconie nog een aantal doelen en bijdragen

op een rij gezet om hieraan een donatie over te maken. Vanuit de Classis Fryslân

wordt een Provinciaal Bijdragenadvies opgesteld met lokale goede doelen en een

voorgesteld bedrag. Dit volgen wij als diaconie. 

 

Aan de Classis Franker Fryslân foar Moldavië: € 1.000,- is jaarlijkse bijdrage 

overgemaakt, naast de extra collecten en de bijdragen die via de Deelwinkel voor 

dit doel binnenkomen.

Voor Giro 555, noodhulp Oekraïne wordt € 500,00 overgemaakt.

Ook aan het eind van het kalenderjaar heeft de diaconie 30 goede doelen

uitgezocht waaraan totaal 5000 euro wordt bijgedragen.

 

Tot slot hebben we besloten dat voor de Advents- en Kerstcollecte (Kinderen in 

de Knel) de opbrengst van de collecte verhoogd wordt met € 250,00 vanuit de 

diaconie.

Deze verschillende goede doelen, lokaal, nationaal en internationaal, kunnen we 

steunen met uw bijdragen! Wilt u een bijdrage overmaken aan de diaconie, dan 

kan dit op rekeningnummer

NL54 RABO 0118 3725 48 o.v.v. diaconie of zending. Namens alle goede doelen

heel hartelijk dank!

 

Diaconiehuis

Het diaconiehuis wordt op dit moment niet bewoond. Er worden een aantal 

reparaties uitgevoerd en verbeteringen aangebracht.

Makelaardij van der Wal uit Franeker neemt de verhuur vanaf heden op zich, zo 

nemen ze ons wat werk uit handen.

 

Voor nu wensen we u alle goeds voor het nieuwe jaar!

 

De diaconie: Otteline van der Zee, Griet Sijtsma en Simone van der Werf