Actueel nieuws                                       Klik hier voor Overzicht nieuws

 

Vaste onderwerpen:

Woord vooraf - De 3-Klank april 2024 - 02-04-2024

   Zoals u wel weet houdt Tytsje Hibma na volgende maand op...................... Lees hier verder

Zondag 5 mei - bevestiging en afscheid ambtsdragers - 01-04--2024

  Op zondag 5 mei mogen we dhr. Doekele Abma bevestigen als................... Lees hier verder

Veertig Dagen Kalender 2024 - 14-02-2024

   Op 14 februari is het Aswoensdag en beginnen de Veertig Dagen.............. Lees hier verder

OpenDoors - Nieuws / informatie febr. 2024 - 07-03-2024

   ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’...................... Lees hier verder

Petrus 40-dagentijdkalender - 13-02-2024

   Ga mee! - Samen op weg naar Pasen......................................................... Lees hier verder

- Informatie over de vieringen tot en met 5 mei 2024 - 01-04-2024

   Op zondag 5 mei mogen we dhr. Doekele Abma bevestigen...................... Lees hier verder

Laatst uitgezonden (HAAK-) kerkdienst - 07-04-2024

   De laatst uitgezonden (HAAK-) kerkdienst was op zo. 07-04-2024............. Kijk hier terug

Nieuws Diaconie - De 3-Klank april 2024 - 02-04-2024

   Opbrengsten collecten14-01: Binnenlands diaconaat-samen................ Lees hier verder

- Stappenplan HAAK (Hitsum-Achlum - Arum-Kimswert) - 07-02-2024

  Op weg naar één gemeente die bestaat uit beide bestaande...................... Lees hier verder

Gebedsgroep - 26-03-20024

   Op vrijdag 19 apr. 2024 om 15:30 uur hoopt de gebedsgroep.................. Lees hier verder

Samen eten - 17 en 24 april 2024 - 02-04-02-2024

   Iedere maand is er een keer samen eten, op de 3e woensdag.................. Lees hier verder

Deelwinkel ’t Lokaal elke dinsdag en zaterdag open! - 31-01-2023

   Ben je al eens in de deelwinkel geweest? Je kunt er................................. Lees hier verder

- Classis Fryslân - Nieuwsbrief januari 2024 - 01 07-02-2024

  Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak................... Lees hier verder 

De 3-Klank - Kopy mei 2024 - 03-04-02-2024

   Het kerkblad De 3-Klank verschijnt 11 keer per jaar. ................................. Lees hier verder

Privacyverklaring van onze gemeente op de website - 01-01-2023

   In het kader van de privacywetgeving heeft de landelijke kerk.................... Lees hier verder

Overig actueel nieuws:

PPP - bijeenkomst zondag 14 april 2024 - 10-04-2024

  Op zondag 14 april zijn gezinnen met jonge kinderen weer.......................... Lees hier verder

Profielschets voor predikant van de Prot. Gem. Arum-Kimswerd - 29-02-2024

   We zijn een gemeente van twee dorpen, Arum en Kimswerd....................... Lees hier verder

Maatje gezocht - 02-04-2024

   Voor een van onze bewoners zoeken wij een maatje om zo......................... Lees hier verder

Brief It Heidenskip - 26-03-2024

   Op 21 maart was er een vergadering van de kerken van de........................ Lees hier verder

OpenDoors - Nieuws / informaatie febr. 2024 - 07-03-2024

   ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’...................... Lees hier verder

Open Doors - Ranglijst Christenvervolging 2024 - -07-02-2024

   Open Doors doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar de......................Lees hier verder 

Koffie, koffie, lekker bakje koffie - 29-02-2024

   Betanke foar jimme bringen fan de DE punten. It wie ferrassent................. Lees hier verder

Weekend jongeren 18-25 jaar Nijkleaster 24-26 mei 2024 - 07-02-2024

   Je herkent het vast: druk zin met je studie of werk, deadlines..................... Lees hier verder

Helpers voor de livestream - 30-01-2024

   Als er dienst is in Arum, draagt Jan Scheltema zorg voor de...................... Lees hier verder

Oproep vanuit de redactie van ‘Petrus’ - 07-02-2024

   De redactie van de ’Petrus’ zoekt iemand die de bijbel in het Fries leest... Lees hier verder

Gemeenteavond woensdag 14 februari 2024 - 20:00 uur - 07-02-2024

   In november hadden we een gemeenteavond over de samenwerking........ Lees hier verder 

SWF Tichtby, voor hulp dichtbij -  26-02-2024

  Spreekuur van de gemeente Súdwest-Fryslân dichtbij! Je bent.................. Lees hier verder

- Misssion Possible - 28-02-2024

  ”Afgelopen januari is Gerande Sikkema, van Mission Possible.................... Lees hier verder

Opvoedcursus voor ouders van 0 - 10 jarigen - 31-12-2023

   Aanbod vanuit Workum voor de regio Makkum: In het nieuwe................... Lees hier verder

- Generale Synode november 2023 terugkijken - 21-11-2023

  Op 17 en 18 november 2023 is de Generale Synode van de PKN............. Lees hier verder

DE-punten inzamelen voor Voedselbank Bolsward - 30-11-2023

   Janke v.d. Velde tipte ons om DE-punten in te zamelen, voor koffie.......... Lees hier verder

Inzamelpunt oude cartridges en mobiele telefoons in Deelwinkel - 30-11-2023

   Eeko is een bedrijf dat de inzameling van cartridges en mobiele............... Lees hier verder

Fryslân foar Moldavië: Diaconie verkoopt wijn en honing - 01-02-2023

   De diaconie heeft wijn en honing ingekocht bij Promoldavie...................... Lees hier verder

Friese rijders voor Oekraïne - 05-10-2022

   De oorlog in Oekraïne is helaas nog steeds niet ten einde........................ Lees hier verder 

- Tsjerkepaad 2023 - 02-10-2023

  In de periode van 1 juli t/m 9 september 2023 was de Lamber.................. Lees hier verder

Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum - 28-12-2020

   De restauratie is bijna klaar. Er is besloten om het orgel........................... Lees hier verder