Actueel nieuws                                       Klik hier voor Overzicht nieuws

 

Vaste onderwerpen:

Woord vooraf - De 3-Klank juli / augustus 2024 - 04-07-2024

   Terwijl het vakantieseizoen voor de deur staat en we verlangen................... Lees hier verder

- Informatie over de vieringen tot en met 1 september 2024 - 04-07-2024

  Het weekend van 5/6/7 juli is het dorpsfeest in Achlum.................................. Lees hier verder

Laatst uitgezonden (HAAK-) kerkdienst - -30-06-2024

   Op zo. 30 juni 2024 was laatste uitgezonden kerkdienst............................... Kijk hier terug

Nieuws Diaconie - De 3-Klank juli / augustus 2024 - 04-07-2024

   Opbrengsten collecten05 mei Noodhulp Oekraïne.................................. Lees hier verder

Gebedsgroep - 23-07-2024

   Op vrijdag 18 okt. 2024 om 15:30 uur hoopt de gebedsgroep.................... Lees hier verder

Samen eten

   Iedere 3e en laatste woensdag in de maand (behalve juli).......................... Lees hier verder

Deelwinkel ’t Lokaal elke dinsdag en zaterdag open!

   Ben je al eens in de deelwinkel geweest? Je kunt er................................... Lees hier verder

De 3-Klank - Kopy september-nummer  2024 - 04-07-2024

   Het kerkblad De 3-Klank verschijnt 11 keer per jaar. .................................. Lees hier verder

- Classis Fryslân - Nieuwsbrief januari 2024 - 01 07-02-2024

  Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak................... Lees hier verder 

Privacyverklaring van onze gemeente op de website - 01-01-2023

   In het kader van de privacywetgeving heeft de landelijke kerk.................... Lees hier verder

Overig actueel nieuws:

- Tsjerkepaad 2024 - 27-06-2024

  Ook deze zomer doen de beide kerken in Arum en Kimswert..................... Lees hier verder

- Word jij Tsjerkepaad-vrijwillger? - 27-05-2024

   Tsjerkepaad 2024 is van 6 juli t/m 14 september. Alle................................. Lees hier verder

- Stappenplan HAAK (Hitsum-Achlum - Arum-Kimswert) - 07-02-2024

  Op weg naar één gemeente die bestaat uit beide bestaande....................... Lees hier verder

- Generale Synode april 2024 terugkijken - 21-04-2024

  Op 19 en 20 april 2024 is de Generale Synode van de PKN........................ Lees hier verder

- PKN - E-mail-Nieuwsbrief - 23-07-2024

  Diaconaat, is dat iets wat gemeenteleden kunnen uitbesteden..................... Lees hier verder

Open Doors - Ranglijst Christenvervolging 2024 - -07-02-2024

   Open Doors doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar de......................Lees hier verder 

- Niets kan ons scheiden van Gods liefde - OpenDoors - 22-06-2024

   We waren nog maar net begonnen met de gebedssamenkomst................. Lees hier verder

Friese rijders voor Oekraïne - 05-10-2022

   De oorlog in Oekraïne is helaas nog steeds niet ten einde.......................... Lees hier verder 

Frouljusferiening ’Mei elkoar ien' - overzicht seizoen 2023-2024 - 29-04-2024

   11 september 2023 was de startavond en werd de nodige.......................... Lees hier verder

- Misssion Possible - 05-07-2024

  Eindelijk ben ik in Albanië. Eén van de landen waar we werken................... Lees hier verder

Jongerenweekend 18-25 jaar Nijkleaster 29 nov. - 1 dec. 2024 - 27-05-2024

   Je herkent het vast: druk zin met je studie of werk, deadlines....................... Lees hier verder

OpenDoors - Nieuws / informaatie febr. 2024 - 07-03-2024

   ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’...................... Lees hier verder

SWF Tichtby, voor hulp dichtbij -  26-02-2024

  Spreekuur van de gemeente Súdwest-Fryslân dichtbij! Je bent.................. Lees hier verder

Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum - 28-12-2020

   De restauratie is bijna klaar. Er is besloten om het orgel........................... Lees hier verder